DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Normalvorrats und der Zuwachsermittlung ( K pitanju normalne zalihe i ustanovljenja
prirasta). — Helbig i Jung: Experimentelle Untersuchungen über die Waldstreuzersetzung
(Eksperimentalna istraživanja o rastvorbi šum. stelje).


H!t. IL — Dr. Eichorn: Das badische Forstgestz und seine Erneuerung (Badenski
zakon o šumama i njegovo obnavljanje). — Dr. Berwig: Der Eulenfrass 1923/24. und
seine Folgen (Stete od gusjenica). — Stumpf: Nach welchen Gesichtspunkten soll man
Waldschönheitspflege treiben (Po kojim načelima da se ravnamo kod njegovanja estetskih
ljepota u šumi).


Centralblstt für das gesamte Forstwesen 1929. — Hft. 10. — Ins. Laschtowiczka:
Plenter und Femelschlagbetrieb, Schnellwuchsbetrieb (Preborno, oplodim i gospodarenje
naglog prirasta). — Dr. Schreckenthal: Azidität von Waldböden (Aciditet šumskih tla).


........ .............. ....... .......... ...... XXXVI. .....:
......... ..... ...... . ............ ..... ociiHbi (Neki novi podaci . truleži
topole uslijed Foraes igniariusa. U Rusiji je u starosti od 60 -- 70 godina od tog parasita
napadnuto 70—90% sviiu topola. Određene su 1. kemijske analize truleži, 2. način zaraze i


3. mehanička i fizikalna svojstva trulog drveta.) — ..........: O ........... ......
..... Pucciniastrum padi i Laspeyresia strobilella. Oštečivanja smrehovih češera po Puccr
niastrumu i Laspeyresiji. Autorici dolazi u glavnom do slijedećih zaključaka: 1. Pucciniastrum
i Laspeyresia oštećuju češere i tako nanašaju šumarstvu znatnih šteta, jer umanjuju znatno
kvalitet i kvantitet sjemena. 2. Gubitak je iznosio u godini 1924 u jednoj ispitivanoj sastojini
3/5


´/´,, od težine šišarica, 2. od težine sjemena a od brojaklijavog sjemena. 3. Iz smrekovih
sastojina valja uklanjati drvo Prunus padus, jer je ono potrebno za potpun razvoj parasita.


4. Kod sabiranja valja spaliti jako napadnute češere.) .........: ........... ........
....... ocuHbi ......... ........... .... ........ ...... (Tehnička uporabivost
trulili topola) — ....... . .....: . ....... . ........ .......... ...... .
......... ..... .......... (Pitanje značenja nitriumsulfida kod sulfatnog postupka
dobivanja celuloze.) — ......: ............ .......... ........ . .... ... .
........... .. ........ . ........ .......... (Ispitivanje količina tanina u smrekovoj
kori i ovisnosti tih količina o starosti i o bonitatu staništa) — ..........: .........
cocHOBbix .......... ........... .......... . ..... . ............ . ...
.......... (Stanje borovih sastojina u vezi s njihovim štetnicima) — .....: .....(..
........., ............... .. ........, .......... ......... (Korisni insektni,
koji dolaze na stablima napadnutim od podkornjaka) — ...........: .................
........... . ............ . . ..... . ............. ...............
...... ......-...... — (Šum. ekonomske perspektive Sjevernog područja u vezi
sa projektovanom željeznicom Soroko-Koilas). — ......: ............. . .... ......
.... ......... ...... .... (Topivost humusa). — .............: . ..........
........ no ....... .... (Izračunavanje momenata po metodu suma).
...... .......-b 1929. ... 8 i 9. — ..........: .... . ......., (Put je
težak). — ......-b: ... . ......... .. ......... .....-. .. ...........^ ......
......... y ....? (Šta je razlogom povišenju cijena građevnom drvetu u Bugarskoj).


— .........: .... ........... ......... ..-b ......... (Jedna zaslužena kazna
prirode). — ........-b : .....-. .............. ......... (Nastavak). — ........:
........ ............ ........ .. ........ ..... (Šumsko zadrugarstvo u Rusiji).
— ^.e.c...: .-.........-. . ........... ..> ...>... ..> ......-. ........ no
.......-fe ...... (Vjetrolomi i izvale u odnosu prema parasitarnim gljivama). — ........:
.. ............ y ..... (Zašumljavanja u Bugarskoj). — MIJCTHIIT-B ............ ..
.....-h ...... ...... . ...... (Domaći nazivi šumskog drveća i grmlja).
... 10. ........: ......,, .......... . .....> .. ....... .......... .........
y ...-b (Dobivanje, potreba i uvoz građevnog drveta u Bugarskoj). — .........»:
.....-fe .............. ...... ... (Nastavak). — .......: ...1...... .........-fe
....... . ....... ... ......... (Mjerenje poprečnih profila i pada kod bujica).


30