DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 23     <-- 23 -->        PDF

MANJA SAOPĆENJA


........ ..... . ...... .. ......... .. ......


..... .......... . ......... ....... je ce y (...... ...... ........ y .........
......, .... je ..... ...... ......... .... .... ........., .... .. je ......
y ....... .... ......... .......... ........ ..... ...... ............ ..........
... ....... ....... ...... . ............


..... ... ......... y ......... ...... ............ .... . ....... .....
ce ........., .. ........ ......... ......... ........ .... ...... .... .........
...... .... je .... ..... ....... 1. ........ 1919. .... y ......, a ...........
u ....... .. .... ....... je . ..... ..... y .......... ... .. ....... .. 1. ....
1920. .... . 1920/21. .... ....... je . ..... ..... y ......, a . .... ........... .
....... . ..... ..... y .......... .. 1921. .. 1920. .... ........ ....... .. y
......... ... .´i., 4., 5., .. . 7. ....... ....., ..... ........ .......... ..... . .....
.... ....... ........ ... ...... (s. . 9.) ....... .. y ........ y ....... ..
1927—192s. .... .... .. ..... ....... 1920. .... ...... ......... .. .........
.... ........... ...... .. .... ........


..... .... y ...... .. ....... ... ......, y ......... ..... . y ........
... ...... — ... ...... 1.3. ........ .. ..... ...... (.. 1919. .. 1928. .... ........)
.. ...... ..... ......... .. 11 ...... — .. 1. ....... .. 1. ........ 1920. ...., ....
..... .... .......... ............ ......... .... ......,


.. .... 13 ........ .>.. 11 .. .... ........ . ........ .......... .....,
...... 1922. 1´... y ........., ....... .. ... ........., .... .. ... .... .... ..
... ...... y ........ ...... ... .......... ...... . ...... ......... .... je
..... .... .. ...>, .. .. .. ... ..... ..... ...... .. ........ . ............. ..........
........ ..... . ............... . .... ....., ...... y .........
1923/24. ...., ....... .. ... ......... ...... ..)... ..... .. ......... .......
..... ......... ...... . ....... ... ...... ......... y ........ ......... .......


..... ..... ...... .... je, .. .. ...... ......... ...... ...... ......, .... On


— ... ........ .... — ...... ...... ..... .......... y ......... ........: .........,
........... . ....... ......, ........ ......... . ............ ......,
.. y ...... ........ . .............
lio ... 23. .... . ...... ....... .... ........ ......... je Ha ...... .....
....... ..... ..... .. ..... ........ ...... je y ..... iiyny ...... ...., ..... ..
.>.. 4 ....... 10 ......, a ...... .. 3 .. 9 .......


.. ......... ......... .... .... ....... ....... .... ........ y .....
..... ....... 50 ........., ....... ... ce ...... ... ...... ........ .... ..........,
neh je .... ......... ......... ..... ...... .....


(). ..... ...... ........... je na .... .......... .. .... ......: y ......
81, y ......... 399 (. 32 .. ..... ......), a y ........ loi ... ...... .. .....
...... 581 .........


....... ...... ..... ......... ......... . ...., .... .. ..... ......., noja
........ ce ...... ..... ...., ... 1. .... .. ......... ......... ...... . ..
.... y .....; 2. .... ....... ..... ..... ..... .... ........., .... ... .......,
.. .... y ............ .......... .. ..... ce ........., .... .. ........ .....
........ ........ . ...... ......... .. ....... ce ........., .. .. .... ..... ........;
.. .... .. ...... ........ ....... ..... ...... ...... ... .... .. ... ........
... .... ...... ....... .... y .... ...... ..........


..... ... ...... ...... .. ........ ...... 1—5 ......... .... ........ ..
iioiioBHo ........ ...... (..... ... ......) .... ...... ...... .. 1—2 ........., ...


21
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 24     <-- 24 -->        PDF

.. ........ ...... ...... ....... ....., .... .. .. ........ ........ .. y ......
...... .... .... ...... ......... ........
...... ......... ........ .... .. ......... .... ...... 3-43 . 4-49 ... ........
3-82.


... .. ....... .. ... .......... . .... ... ........... ...... ....... ..
........... ......... ...... . ..... ...... — y ...... .. .... ...... y ........
...... ... .......... ......, ...... ........, .........., ......... . ......
........ — ....... ..... ....... ....... .............. . .. ..... .........;
.... ....... .... ........ ... . ........ ....... .. .. ...... ..... .... .......
....... ...... 20—400 ......, .... y ........ ...... ...... .. ....... .....
.. ... ..... ..... .. .... ... ......., .... .. ........ ....., .. ,.. ..., .... ..
....... .... .. 20 ...... .......... ....... .... .............. ..... ce ......
.......... . ....... .. ..... y ....., ... ..., .... .. ..... ..... ..... .. .. .....
........, .... ..... ..... .. ... ...... ....... 7. ............ . 9. ...........
...... .... ...... ....... ........ ....... ..... .... ......... ............:
. ...... je ........ ....... ..... ......... .. ......... .........., .... ...
.... ......., .. ....... .......... ....... (....... .......). ... .. ce .........
...... .......... . . .... .......


Ha ........ ......... .... .. ... ......... ......., ........ ......... .........
.... (... ......); ....... ...., ....... ..... . ... ....... ...... (...
......); ...... ....., ....... ..... . ... ...... ...... (... ......); ........
........, ....... ..... (... ......); ....... ........, ....... ..... . ...
...... ...... (...... ......).


Kao ....... ........ .......... ........ .. ..... .......... .........
... .......: 1. .......... ........, ........ ......... ............ y ......;


2. ......... ......, ........ ...... ...... y ......; .. ........ ......., ........
...... ...... y .....>.; 4. ......... ...., ........ ...... ...... .
.........; 5. ........ ........, ........ ...., ......; (i. ........ ....., iiu.......
......... .... y ..........
.. ......... ..... .... .. ... ......... ....... . ........ ........ ....
......... ......... y ....., ... .. ...... ..... ........ ......... ..... ....
......... .. ....... ........ ........ ... ...... ...... ...... y .........
.........


.... .... ...... ....... .......... ...... .. ....... ......... y .....
........., a .. ........ ........ .... .. ......... ... ........ ....... ........
. y ......... ...... ...... ...... ............ 5. ........ . ..... ......
.... je ......... ......... y ..... ......


....... ....... ........ je ..... .. ...... ...... ....... ....... . ..:


1. y ....... ......... ......... ........; 2. y ....... ........ ..... ........; 3. y
....... ........ ..... ......... ...... . 4. y ....... .......... ..... ...... .........
...........
........ . ...... ..... . ........... .. .............. ......... ce na .....
.......... ... ....... ........, ... ce .. ........ .......... ....... y ..... u[ic;i....
To ......... .... .... .. ........ .... . ....... .........., ..............
. .......... ...., ............... . ............... .......... . .........
..... ce .. ..... ...... ......., .. ce .... .. ........ ....... .... .. .... u ..
......-......... ......., .... ce ... ..... ........ .... .. ... ....... ........:
... ..... . ............ ....... .. 6. ............ ...... ....... ....... ........
ce ... . .......... Ha 8. ........... ...... ...... ce ............ ... .......
......., ... ce .. ......... ....... . ............ Behe ......... ........ . ..........
........ ...... je na ......... ...... ..... ........ ......, ... .. .. ..


22
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 25     <-- 25 -->        PDF

... ...... — . ....... .. ..... ....... — ......... ..... ....... it ..........
........ . ..: ......... ...., ............, ........., ........., ......... . ...
...... ....... ...... . ......., ........... . .......


.... .......... ........ ...... .. ...... 10—16 (.... ..... 20). ..... .......
........ ...... . ..... ..... .... ........ .. ce ...... ......... ... ............,
.. .. ce ..... ....... ....... ............ .......... . ..........


.... ........ ...... ....... je ...... 24 . 36 . ....... .. .... ........, ..
....... ....... a .. .... ........ Ha .......... .. .... ....... . .. ...... .....
....... ........ je .... ........ .... ......, .. .. ce ............ ..... ........
. ....... ... ........ . 1927. ...... .... ........ ...... ....... je .......
......... ......... .... . ....... .. 30.


.>... ........ ...... .. ..... .. .... ....... .... ... .... na ..... ...........
Ona je ....... ...... .... ........ ..... ....... ......... ......, ......
....... y ........ ...... . ....... ......... ......... ..........


.......... .. ..... ..... .... ........... ......... ...... ........ .. ...
........ ...... ..... .......... ....., .. .... .... ........, ... je .... ..........
..... .... .. ...... .... .. ..... (........) .... ......... ......


.... ..... .... je ............ ......... ..... . ...... y ........ .....
., ......... ...... ...... ............


........ .......... ..... .... je .... ........ ...... .... ........... .....
y ........ ........., a ... ...... ........ ...... .. ......... ..... y .......
...... ....... ...... ....... .... ......... ..... ...... ... ......... ........
...... 15 . us .....


.... .. ........ .... ...... ........ na ......... ...... — y ....... —
.... ........ ......... ...... y ........... . ......... (...... . .......).
.... .. ........ y ... .... — y ....... . ..... .... — .... ......... ..... ..
...... ... ..... ...... .... y .......... ........ . ................ .........
....... .... .. .... ........ ......... ..... .. ...... ... y ....... . y .... ...
. y ...... To .. .... ...... y ........... . ......... . ........... (.......)
.... .... ........


Ud ........ ......... ..... .. .......... ......... upe ....... y .....
....... ... ...... na ......... ...... ... one ...... ......, na ..... ce ..........
...... ...... ..... ...... To ce ....... y ...... ........ ... ...........
.. ......., ... ....... ...... .. .... ........... ...... ......... ........ na
...... . onu .... ......... ..... .... ..... ne ...... ..... je ..... .........,
.. .. .... 9—10 ....... ...... joj ... ...... .. ......... ......., ........ .........
......., .. .. ...... ....... na ......... ...... . ........ .. . ...., ... je
......... ...... .. ........ .......... ...... ...........


Tora .... ... ...... ........ ........... je .. ......... ......, .. .. .........
.......... ....... y ..... . .. ..... ...... ......... ... ............ .......
...... ........ na ......... .......


........ ..... y ......... ..... je´ .... ......... ..... . .... ........
...... .......; na ..... ......., .... je .... ...... .. ....... ........... na
.......


....... ........ ..... 67 .......... ........ .... .. .......... . 26 ........
.. ........ .. ........ ....... . ........ ....... .. ......... ......:
......... ...., ....... ...., ........ ..... (....... ......... ...... .. .....
. ..........., ...... (....... ......... ...... .. .... .......) . ........ .... (..
..... . ...........).


23
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 26     <-- 26 -->        PDF

........ ...... ...... ....... ... ......... ......... ...... ........ ..
... 3.600 ...... ........, ..... .. ...., ......... . ..... ....... ......... ..
.......


....... .. ..... .... ..........., a .... ........... ..... .. ........
........ ........ .. ..... 22, a .......... 50 ....... ....... .. je .... ......
26 . 29 .......


....... .. ....... .......&.. .. ...... ........ 12 ..... .. .... je . ....
.... .........., a 5 ............. .... ......... ...... na ......... ....... ua....
.. 1 .. ..... 100. ......., .... .... ...... .........., .... je ......... 4.
To .. ...... ....... .. ....... ....... (.... ....) ...... ............ .........,
... .. .. .. ............ ....., .. ........ ........


.... ......... ..... ........ je ........ .. 11. ...... (1927/28.) .. 71 .......
....... ce ......... ......, ..... ......... .. ..... ......, ........ .. i—5
...., a .... ....... .. ....... .. ......


........ ....... uo ........ .. ..... .............. .. ..... ...... .......,
y ..... .... .... .......... ... .......: ......., ......., .........., ..........,
.>........, .........., ......, ........., ........, .......... . ..........
....... je ........ ....... .. ......, .........., ........, ......., .......,
......, .........., a ........ .. ........ ....... . io ......... .. ...... ..........
.... ......... ...... ....... .... ...... .. ......... ....... ........-
CTiso .... . ....... ..... ce ..... ..... ........, .. ...... ..... ......
....., .... y ...... ..... ... .... ......... .. .... ...... .... ...., ... .... no
........ ......... ..... ......... y ...... ......, a ....... ..... .........
..... .... ..... .... ....., ...... ..... ........... ..... (........ .........),
..... .........>. ....... ...... ........... . ......... ...., ... je ....... ............,
... ce ... y ...., .. je ....... y ....... .......... ......... .......


....... ......... ....... .... je y ....... oprana .. ...... . ...... .. .......
..... ...... ....., ....... ......., ....... ..., ..., ......, ........, .......
.. ........, ....... .... . ...... ......, ....... ...., ......., ................
......., ..........., ........... .. .. .. ........ .... ........ .. ...... ......
je 50, ... .. ......., .. je ..... ..... ... ...... .. ..... ...... ......, .. ..
.. .... ....., ... .. .... .. ... ..... ......... .... ....... ......, ... .. nei;ii
no 2—3 .... ..........


......... ...... ....... ..... ...... y ........ ..... ... 2.000 .......
. ..... ......... ....... ..... je y ........ ..... ..... 113 ...... .....
. 20 ..... .. ........... ......, 1 ....., 71 ..... ....., 7 ...... ....... (............),
402 ........ ........, 47 ......... y ........ . 340 ..... ..........
.... ....... .... .. .... .... .......... ... ....... ........, . .. ........ ..
........ . ...... ...., ..........., ............., ....... ...., ........., ....[)
... ...., ............., ......... ...., .........., ........., ........, .........,
........., ............, .........., ........ . .........
...... 1927. ...... no ......... ..... ........... ...... ...... ...... ............
je ............... y ......... ......, .. je .......... ......... .....
.... ..... y ..... .. . .. i, ... je . ..... .... .. ........ ...... y 1928. ......
... ..... (9.) ....., ..... ..... ........ ........ .... . ....... ............
. ... ............... .... ...... (.]>... ... ... .. ........ ...... .... je ...
......) ....... je ...... ....... ... 17.040/29., .. ce ... ... ..... ...... y
......, .. . . y ........, ........ . ....... ....... .. ... ......, .. . . .. .....
.... 1931. .......


.. .......,


..... ......... ......


24