DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 15     <-- 15 -->        PDF

profesori Dr. D. Nenadić i Dr. A. Petračić poveli potporom M. Š. i R.
slušaoce V. semestra u šume udaljenijih naših istočnih krajeva.


Čitava ekskurzija trajala je 8 dana. Pošli smo iz Zagreba dne 28.
juna u 23.25 sati naveče. Prvi cilj našega puta bile su stare slavonske
šume Brodske Imovne Općine. U Vinkovce stigosmo u 5.10 u jutro i nakon
pola sata čekanja krenusmo u elitne stare hrastove šume na području
šumske uprave Rajevoselo. U Vinkovcima nam se pridružio taksator
rečene imovne općine g. ing. D. Brnjas, koji nam je putem tumačio objekte,
kroz koje smo prolazili. Uz čitavu prugu Vinkovci—Drenovci šume su
uglavnom hrastove.


Na željezničkoj stanici Vrbanja opazili smo skladišta topolovih trupaca,
za koja nam je rečeno, da su određena za tvornicu šibica u Osijeku.
U prijašnje vrijeme bile su ovdje velike pilane, koje su iskorišcavale stare
hrastove šume Krajiške investicionalne zaklade i prerađivale drvo. Danas
je posvuda u tim krajevima uz željezničku prugu mlada hrastova šuma.
Gospoda šumari, koji su nas putem pratili, upozorili su nas, da na suhom
terenu dolazi u ovim krajevima sporadički lipa, a mjestimično je ima čak
i na vlažnom terenu među hrastovima. Lipovina se dosta dobro prodaje.
Upotrebljava se za furnir, za kutije od cikorije i od šibica, a — radi mekoga
drveta — dosta također kao materijal za igračke.


Došavši na stanicu Drenovce, gdje nas je dočekao šef šum. uprave
Rajevo selo g. ing. V. Strepački, odmah smo stupili u stare hrastove sastojine,
koje leže tik želj. stanice. To su na daleko poznate šume Trizlovi
i Radiševo, gdje se danas nalaze najljepši ostaci starih naših hrastovih
šuma. Stabla su u njima prvoklasna i vrlo visoka. Drvo je tih hrastova
osobito lakoradno i radi toga čuveno po cijelom svijetu.


Nakon toga razgledali smo hrastove sastojine, koje se nalaze u
»predzabrani«. To su pleterom ograđeni oveći kompleksi starih sastojina
sa svrhom, da se blagu zapriječi u njima paša.


Potom pređosmo u jednu već pomlađenu sastojinu. U njoj su pomiješani
hrast, topola, lipa, klen i grab. Čitava je ta sastojina vanredno
gusta, još bez prorede, stara 20 godina.


Po našem mišljenju moralo se u toj sastojini provesti čišćenje, to
više, jer je na vrlo plodnom tlu već dosta odrasla.


Odatle smo na povratku prema željezničkoj stanici prošli preko
nedavno posječenih površina. Opazili smo, kolikom su pažnjom sječena
i obarana stabla. Panjevi se gotovo niti ne zapažaju, jer vire jedva iznad
zemlje. Na mjestima, gdje naravno pomlađenje nije pošlo za rukom,
naročito radi prevelike vlage, zasađene su biljke amerikanskog jasena.


Boravak u slavonskoj šumi učinio je na svakoga od nas golem
utisak. Mnogi smo naime po prvi puta u životu imali prilike, da se divimo
ovako velebnom djelu prirode. Sjetismo se tom prilikom i naših šumara
književnika, koji u svojim-djelima ovjekovječiše ljepotu slavonske šume.
Svi smo osjećali duboku zahvalnost onima, koje su nam omogućili, da
pogledamo ono, što našim mlađima možda već za vrlo kratko vrijeme ne
će biti moguće vidjeti.


Poslije podne oko 2 h krenusmo nakon ručka, što nam ga je gostoljubivo
priredila imovna općina vlakom natrag za Vinkovce. Tu se
zadržasmo vrlo kratko vrijeme, u kom pregledasmo grad i odmah krenusmo
za Vukovar. Iz voza izađosmo nekoliko stanica prije Vukovara,


13