DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1930 str. 13     <-- 13 -->        PDF

procenat (cea 30%) od svih starih stabala, što smo ih tada imali. Ta je
stabla stvarala sama priroda, ona su imala odlično razvijene krošnje, a
mnoga su od njih bila okružena podstojnom sastojinom graba i grmlja,
pa su se ipak osušila i ta i mnoga stabla poslije njih — od god. 1925. do
danas, jer su bila nemoćna pred navalom mnogobrojnih parasita. Kao ta
stara stabla, tako su se posušila i mnoga mlađa stabla, koja su imala lijepo
razvijenu krošnju,, a i podstojnu sastojinu (dio Žutice, dio z. z. Sisak,
dijelovi starih hrastovih drž. šuma u okolici Dubice, osamljena stabla po
živicama u okolici Trstike). Spomenuti pisci međutim misle, da su ovakova
stabla, odgojena po principu visokih proreda, posve otporna protiv
osušenja.


Ovaj negativni »dokaz o posvemašnjoj nemoćnosti« parasita kod
stabala sa dobro razvijenim krošnjama i sa podstojnom sastojinom upotrijebio
je g. ing. Mađarevi ć kao glavni argumenat za svoj članak
napisan u Drvotršcu br. 35. od g. 1929., u kojem jasno i glasno najavljuje
svima i svakome — i stručnjacima i nestručnjacima, da sušenju hrastovih
šuma u Hrvatskoj i Slavoniji kroz posljednja dva decenija nijesu nikako
krivi razni gubari, potkornjaci, pepelnice i mednjače, već šumarski
stručnjaci, koji su uzgajali hrast lužnjak po posve krivim metodama, oduzimali
time životnu snagu i otpornost novim hrastovim sastojinama, pak
pružili time štetnicima mogućnost, da pri prvom nasrtaju unište ovu golemu
nacionalnu imovinu.


Kao što ne vrijedi taj »dokaz«, tako ne vrijedi ni isticanje g. M ađarević
a o velikoj produkciji malovrijednog prorednog materijala
(1100 m" po ha) i o maloj produkciji vrijednog građevnog drveta (230 ma
po ha) kod uzgajanja šuma po principu visokih proreda. Neosnovano je
to isticanje zato, jer cilj uzgajanja šuma mora biti, da se uzgoji što vrednija
šuma. Da je to bilo kod nas moguće postići u čistim i gušćim hrastovim
sastojinama, vidi se po tome, što su ne samo stare šume, nego i
mnoge mlade hrastove sastojine takove, da im nema premca gotovo na
cijelom svijetu. Naši su šumari bili i dužni uzgajati takove šume, jer su
baš takove šume bile vrlo vrijedne, a osim toga otporne protiv svih do
tada poznatih parasita. Nije krivnja šumara, što se na jedamput pojavila
dotad nepoznata bolest, koja zajedno s ostalim parasitima slabi i ništi
hrastove šume, jer bi onda jednako bili krivi i svi vinogradari, što su im
pred par decenija propali vinogradi od filoksere — zbog toga, što nisu
i prije te bolesti gojili lozu na američkoj podlozi.


Provađanje visokih proreda u hrastovim šumama ne znači stvaranje
nove šumarske politike u kraljevini Jugoslaviji, kako to misli g. Mađa rević
. O stvaranju nove šum. politike u našoj državi može da bude
govora tek onda, kad se počne odustajati od onoga, što je g. Mad a r e-
v i ć zaboravio izvaditi iz knjige gg. Markovića i Manojlovića,


t. j . od loše eksploatacije naših starih šuma. Treba obustaviti velike i nagle
čiste sječe u starim hrastovim šumama, kojim se sječama stvaraju čiste,
prostrane i jednodobne sastojine, koje pogoduju brzom širenju štetnika
i slabljenju tla´ u kemijskom i fizikalnom pogledu. Tko međutim od nas
ne zna, da su baš šumari najmanje mogli da odlučuju o eksploataciji šuma?
0 tom »višem« pitanju drž. šumarske politike odlučivali su u najvećoj
mjeri razni politički, financijalni i trgovački momenti i dotične ličnosti,
a najmanje šumari.
Nova će se šumarska politika uvesti stvaranjem manjih šumskih
uprava, koje će omogućiti šumaru, da se bavi intenzivnom njegom i isko


11