DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 51     <-- 51 -->        PDF

UPOZORENJE!


P« .. Lg. redoviti Članovi, pomagači i pretplatnici
umoljavaju se, da plate dužnu članarinu odnosno pretplatu
najkasnije do 15. decembra o. g. To zahtjeva red i staleška
dužnost.


Po članu 10. društvenih pravila ima se članarina
odnosno pretplata uplatiti do kraja prve četvrti svake
godine.


Usprkos opetovanih opomena nije još pola članova
i pretplatnika uplatilo članarine ili pretplate, ma da su
primili 11 brojeva Šumarskog Lista.


Kolika je članarina 1 pretplata nalazi se na drugoj
strani omota.


Svaku promjenu adrese dužan je svaki član ili pretplatnik
sam javiti Upravi, da se ispravi za otpremu lista.


UPRAVA.