DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Njemačka sa Danzigom, Francuska, Belgija-Luxemburg, Holandija, Engleska, Švicarska
sa Lichtensteinom, Italija, Španija, Grčka, Sjev. Afrika. Cijena : 312 aust. šil. (19 RM,
160 čK, 27 Pengö, 270 Din, za ostale države 25 švic. fran.). U cijenama je uračunata
i prepor. pošiljka, ako se novac unapred uplati kod nakladnika. Nakladnik: Inter nationaler
Holzmarkt, Wien (Vienne, Autriche) I. Tegetthoffstrasse 7—9.


Kr. prodaja baruta - Industrija oružja
BOROVNIK I VRBANIĆ


Zagreb, Jurišićeva ulica 9


Prodaja svakovrsnog oružja, municije i lovačkih potrepština


Obavlja svakovrsne popravke, koji spadaju u puškarsku struku,
kao i montiranje dalekozora


Vlastita tvornica pušaka u Borovlju (Ferlach)
Prodaja na veliko i na malo.


PAZI! NOVO!
99 66
trgovin a oružja , municij e i lovačko gn a velik o i malo .
pribor a


IVAN KATUŠIĆ, VINKOVCI.


Prodaja svakovrstnog oružja, municije i lovačkog pribora. Prvorazredna roba.
Vrlo solidne cijene. Za naš barut iz Obilićeva specijalno gradjene


SOKOL-PATRONE.


Vlastita moderno uredjena radiona za opravak oružja.


Opširne i bogato opremljene cijenike šaljem svakome na zahtjev


besplatno.


..


521