DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 47     <-- 47 -->        PDF

C. ..... .... ......... ..... 0% y .... .. ..........., 1% ........ ......
. ........ .......... ...........
7. . ... ....... ..... ce ..... ..... ... .......... ......, .... ce .......
... ........ ....... .. ........
8. .... .. ....... ... ....... ...... ......, a ... .... ........ y .... ..
i.
....... 1930. .... .. 31. ..... 1932. ....
..... ...... .... ce ...... .. ..... ......... ...... ... ......... .....
y ....... . ... ...... ...... y ........
. A u a . . . y, 5. ........ 1929. .. ......... .....


O0OOOOOOO0GG0OO0G0O0OOOOO0OOG0G0GG0G00OOOOOOOOG0OOOOOOO0J


G1O
Oglas.
" ^
G I
G
G Imadem na prodaju jednu samu hrastovu šumu od prilike do 58 duG
O numa nalazeći se blizu Banje Luke pokraj glavne ceste 12 kilometara Q
S udaljeno do kolodvora Banja Luka. Dimenzija hrastova od 16—35 cm u 9
G promjeru. Dozvolu za prodaju iste posjedujem. Reflektanti cijene radi, neka G
© se neposredno na mene u Banju Luku obrate: O
§ ĐORDE J. AVDALOVIĆ, trgovina mješovite robe, §
§ Banj a Luk a (Bosna). §
G G
G G


©OOGOOGOGOOOOGOGOOOOOGOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
ÖOOOGGGG0GGGG0OOOOOOOOOOG0GGOOOGGGG0GGGGGGGGGGGGGOOOGO00,


G
S


§
Oçrlsi^. §


G O
S Potpisana uprava traži dva lugara. Reflektanti imadu predati svje-O
G dcdžbe praktičnog službovanja i lugarskog ispita. G
g ŠUMSKA UPRAVA G


Q
Ivana grofa Draškovića, Senkovci (Podravina). Q


G OGOOOOOOOOO0GGGGGOOOOOOO0OOOOO0OOOOOOOOOGGG0GGGGGGGGGGGGQ0 G


0G0GGGGGGGGGGGGGGGGGOQ0GGGGGGGGGGGGGG0GGGGGGGGGGGGGGGG0©


G
G


G
G


| Traži se direktor za eksploatisanje šume |


G G
G za veliko Šumarsko Društvo u Turskoj (na Crnom moru), koje eksploatira G
§ jelovu i bukovu goru. Uzimaju se u obzir samo prvoklasne sile, koje imadu Q
S dugu praksu u eksploatisanju planinskih šuma. Ponude s referencama i S
G slikom uputiti pod šifrom »Forst« Annoncen-Agentur Hoffer, Samanon & G
O Houli, K o n s t a n t i n opoli. Ô
G G
G G
Ç)OOGOGOOOGOOOOOGGOOOOGOOOOQGOOOOOGOOOGOOGOOOOOOGOOGOOOG0
»HOLZ«, Export- und Import-Adressbuch der NachSolgestaaten und Mitteleuropas


»DRVO«, Exportni i importni adresar nasljednih država i Srednje Evrope.


Prvi internacionalni opsežni drvarski adresar, koji sadržaje sve bitne zemlje
internacionalnog prometa drvom, pregledno svrstane u jednom prikladnom svesku.
20 država u 1 svesku! Zemlje drvne produkcije: Austrija, Čehoslovačka,
Ugarska, Jugoslavija, Rumunjska, Poljska. Zemlj e drvn e potrošnje :


520