DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Ostali dio kupovnine prije početka otpreme izrađenog drvnog materijala, sa
željezničke ili parobrodarske stanice, nu najkasnije 90 dana poslije dospjelog roka
uplate prvog dijela kupovnine.


Za slučaj, da kupovnina jedne sječe premašava utržak dviju najmanjih sječa,
pogoduje se prema niže navedenom.


Ako sa kupljene dvije ili više sječina: . sveukupne kupovnine po primitku obavijesti
o odobrenju dražbe t. j . kod potpisa ugovora (toč. 10.); — K sveukupne kupovnine
50 dana iza dospjelog roka prve uplate.


Preostali dio sveukupne kupovnine prije početka otpreme izrađene robe sa željezničke
odnosno parobrodarske stanice, nu najkasnije 60 dana iza dospielog roka
druge uplate.


6. Svi ostali dražbeni uslovi mogu se saznati za vrijeme uredovnih sati kod
Direkcije Šuma u Vinkovcima, te kod nadležnih šumskih uprava.
7. Kupac je dužan, prije nego počne sjeći, dati o svom trošku i po uputi šefa
šumske uprave izraditi fotografsku snimku one hrpe, koju je na dražbi dosiao.
DIREKCIJA ŠUMA BRODSKE IMOVNE OPĆINE
U VINKOVCIMA, dne 13. novembra 1929.


P.
... 3811/1929.
....... .....


Ha ...... ........ ............ .... . ....... ... 14.559/929. ....... he
ce .... 16. ........ 1929. .. y ........... ......... .... y ....... ..... .......
(.........) .......... .... ....... ...... .......... .. .... y .... .........
......:


......... ..... ....
«


X
3"


....... ....... .... a o


´s1
. ..... a « ..... . ..... a" o


.
.
.... . ......


0. 3 s" .\.
VO .... D, tu O D. ......
u C . 5 3 ....-....-S o 4


5 °-
.


aaO
s


« o P-\Q . s . .... .. .....


ft, G X h s


K. j . .... .... .......... ...... .... ....
..


......
......


1. ...... 138.7 1036 890 6765 2427 6003 24914 4692 17002 330000 33000 ......
.....


´
2. ....... 62.8 315 596 1774 754 1642 6627 2436 3668 133500 13400
y .... ..


1. .......... ....... ce y ........... ......... .... y ....... y 11 ....
upe ....., ..... ......... ... 86.—98. ...... . ........ ..............
2. ........ .......... ....... ...... ......... .. ........ ...... .. 100
...... ..... ce ....... .......... .. 11 .... npe ..... .. ... ........... .....
.... .... ...... ce .. ........ ....... ce ... ........ .......... .. 10 .... npe
..... .., ... ...........
3. ........... ........ ... ce ....... ....... . ........... ...........,
....... . ........ ...... . ...... . ......... ........
4.
.. ..... ....... ..... ....... ....... ...... y ........ ......
5. ......... ce ..... y ... ....... ......, .... ... ........ .......; .....
.......... .. i. ....... 1931. ...., a ..... .......... .. i. ....... 1932. ....
519