DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 44     <-- 44 -->        PDF

IZVADAK IZ DRAŽBENIH UVJETA.


1. Predmet prodaje su svi iznad 25 cm. na tanjem kraju debeli, te najmanje 2 m.
dugački, a za tehničku uporabu sposobni dijelovi obilježenih u šumi kolobrojcm i to
samo onih stabala, koja su u procjenbenom elaboratu navedena.
2. Pismene ponude imadu biti providene sa 100 Dinara taksenih markica vlastoručno
potpisane po nudiocu uz očitovanje, da su mu dražbeni uvjeti, koji ujedno zastupaju
kupoprodajni ugovor potpuno poznati i da iste bezuvjetno prihvaća, te konačno
obložene uvjerenjem poreske vlasti, da je nudioc uplatio zaostali porez iz ranijih godina,
te za tekuće tromjesečje i da mu je radnja prijavljena.
3. Ponude prema gornjemu sastavljene, obložene i dobro zatvorene primaju se
kod uručbenog zapisnika potpisane Direkcije za vrijeme uredovnih sati najkašnje do
10 sati do podne po uredskom satu dana 10. decembra 1929. Kasnije stigle uvjetne,
usmene, brzojavne kao i manjkavo obložene ponude ne primaju se kao ni koniulativne
ponude za više grupa zajedno.
4. Ponudi imadc nudioc državljanin kraljevine Jugoslavije u ime žaobine položiti
iznos od 5%, a strani državljanin iznos od 10% na ponuđenu svotu ili u gotovom
novcu ili državnim papirima u nominalnoj vrijednosti ili inim papirima, kojima je priznata
pupilarna sigurnost u kraljevini Jugoslaviji, a po njihovom burzovnom tečaju.
Ovu žaobinu imade dostalac državljanin kraljevine Jugoslavije nadopuniti na jamčevinu
do visine od 10% dostale kupovniue najkasnije osam dana nakon odobrenja,
dražbe.
5. Dostalac je dužan sve ogrjevno drvo u sječini izraditi i složiti, te predati
imovnoj općini najkašnje dva mjeseca iza započetog izvoza dostalčeve robe i to, gore
navedenu količinu besplatno, a za preko te količine po dostalcu izrađeno i predano
ogrjevno drvo plaća imovna općina dostalcu otštetu za izradbu i slaganje 6 Dinara po
prost, metru više izrađenog i predanoga ogrjevnoga drveta.
6. Dostalcem se smatra onaj, koji najvišu ponudu iznad isklične cijene stavi ;
veže ga časom kada ju stavi, dočim imovnu općinu križevačku tek nakon odobrenja
dražbenog čina po Ministarstvu Šuma i Rudnika u Beogradu.
7. Kupovninu imade dostalac isplatiti u dva jednaka obroka i to prvi obrok 14
dana nakon obavještenja o odobrenju dražbe, a drugi obrok najkašnje do 1. jula 1930.
godine. Uplatom prvoga obroka doznačuju se na izradbu sva prodana stabla dotične
grupe, a uplatom drugoga obroka dozvolit će se izvoz izrađene robe.
8. Od kupovniue i ostalih doprinosa plaća dostalac u ime državne takse iznos
od 1%. A samo od kupovniue na ime inih doprinosa i taksa iznos od 4%.
9. Rok za izradbu i izvoz kupljenih stabala ustanovljuje se do 31. marta 1931.
godine. ,
10. Pobliži dražbeni uvjeti, koji za dražbu valjanost imadu, a za dostalca kupoprodajni
ugovor sačinjavaju, mogu se saznati za vrijeme uredovnih sati kod potpisane
direkcije, te kod šumske uprave u Čazmi, Garešuici i Bjelovaru.
DIREKCIJA ŠUMA KRIŽEVAĆKE IMOVNE OPĆINE


u Bjelovaru, dne 4. novembra 1929.


517