DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Kod narudžbe pojedinih naročito lijepih, izabranih komada za parkove računa
se dvostruka cijena.


Sadnice se šalju stručno pakovane i pomno prehrane kao brzovozna roba. Sa
predajom na stanici prestaje odgovornost vodstva. Kod narudžbe treba označiti pored
ostaloga točan naslov, željezničku stanicu (tovarnu) i poštu. Cijene se razumiju loko
rasadnik. Za pakovanje, dovoz i franko prevoz računa se prema vrsti i broju sadnica
10 do 20% od označenih cijena. Kako stigne narudžba, obaviještava se naručitelj, da li
će i otprilike kada će sadnice primiti. Sa obavješću šalje se ujedno ispunjena čekovna
uplatnica. Sadnice će se otpremiti samo onim naručiteljima, koji označenu svotu uplate
najkasnije do 15. februara 1930. godine.


0 dnevu pošiljke obaviještava se naslovnik još posebice poštom, a po želji i
brzojavno o njegovu trošku.


Narudžbe prima te
izdaje sva potrebna detaljnija obavještenja:


UPRAVNIK ŠUMSKOGA RASADNIKA U MARIBORU (SLOVENIJA)


Jugoslovenski trg br. 3.


JUGOSLOVENSKO ŠUMARSKO UDRUŽENJE
Podružnica Ljubljana, dne 28. 1929. g.


Broj 5.915/1929.


DRAŽBA HRASTOVIH STABALA.


Na temelju drvosječne osnove za godinu 1929./1930. te odobrenja Ministarstva
Šuma i Rudnika od 30. oktobra broj 45.944 prodavati će se kod potpisane Direkcije
u Bjelovaru javnom dražbom putem pismenih ponuda (ofertalnom licitacijom) dana


10. decembra 1929. u 10 sati
rano niže navedena stabla:
Leži u


S j e č i n e
Procjenjeno


području


muh


željezničke
10 km. stanice


Novoselac— Udaljenost
od


Doatalac


žan u s


dostale


složiti be


i imov. (


predati


jevnog d


u rt .. željezniu
vrijednočkih
sti kao


bal


upravne


općine


>


eu


rt


pod-isklična
vlaka


naziv >i?


-o vana


cijena


E


3


s.
s.
3 ´ćn*


u


a.
3


a
>IM
m


3


o


komada Dinara pr met.


>..


o o


VIII.
1, 2, 4


I. IX.
Veliki XII.


1, 3, 4
7 >N 2.403 5.117 2.708 2,239 409 883


Križ


«


Jantak XI. i


E


N


X. 1-6
II.
rt


XVII. 4
>u 3.334 7.112 3.690 3,110.807 1.566


XVIII 1-2


VaroSki lug KlGŠ».
Gradec


III. (Bjeljevine) II. 3 Ivanić 1.075 2.629 708 1,179.542 752 166 km.
V. 1-3
IV. IV. 1-6
5.256 7.848 2.327 3,151.162 1.484
rt


VII. 3, 4 u
rt> S


V. Žabjački VIII.
1—3 10, 11 4.089 6.478 3.490 2,635.594 976
O


rt
lug U X


VI.
IX. 1, 2, 8 Ou 2.585 3619 2.200 1,477.802 732
!
VII. IX. 3 7, 9, 10 3 057 5.162 2.581 2,095.792 1.063
Klokočevac


kod Bjelovara
25 kfn.


Medj´urić


VIII. Ilovski XVI. 3 , 3 2 202 4.208 3.54! 1,908.569 1.190 kod
lug
M? Banove


3
jaruge


(Gradina)


IX.
XVII. 1 IM > 1.478 3.811 1.875 2,398.515 1.040 5 4 km.
Svega . . 25.488 45.984 23.120 20,197.192 9.686
516