DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 41     <-- 41 -->        PDF

...... .. .. ..... .. 9. ....... 1929. ... 43.933. ....... je y ..... ......


..... .. ....., ........ ........... y ..... ..... .... .......... ... .........


.... ............... ...... ....... y ........ ..........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 11. ....... 1929. ...


43.719. ......... je:
.. ......... ........... .... .......... ..... ..... . ....... .........


......... ... ....... ......... y ........ ....... .. ......, ......... ....


.... .... .......... .... ..... . ....... ......... ......... ... ..... .........;


.. ......... ........... .... .......... ..... ..... . ....... .........


......... ... ....... ......... y ...... ......... .. ......, ......... ....


.... .... .......... .... ..... . ....... ......... ......... ... ..... .........;


.. ......... ........... .... .......... ..... ..... . ....... ........


.... ........ ............ .... . ....... ....... .. ......, ......... ..


...... .... .......... .... ..... . ....... ........ .... ........ ........


.... . .......; .


.. ......... ........ .... .......... .... ..... . ....... ......... ....


..... ... ....... ......... y .......... ........ .. ....., ........-.......


.... ......... .... .......... ...... ..... . ....... ......... ......... ... .....


..........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 12. ....... 1929. ...


43.934. ......... je no ....... ...... ... ....... ......... y ....... .. .........
........ . ....... ......... ......... y ..... .......... ..... ..... ...... ..
........., ......... ........ .... .......... . ..... ... ......... .... y
........
...... .. .. ..... .. 9. ....... 1929. .... ... 39.025. ......... je .. .........
......... .... .......... ..... ..... . .... ...... ...... y ..... .....
......... .... .......... ...... ....... ..... .. ...., ...... ..........
.... .......... ..... ..... . ... .... .......


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 12. ....... 1929.
... 35.392. ........ je .. .............. ......... y ....... .. ......... ..
........ ........ .. 24.000 ......, ........ ......., ......... .......... .........
......... .....


...... .. .. ..... .. 15. ....... 1929. ... 35.944. ......... je no .......
...... .. ......... ............ .... .......... .... ..... . ....... .........
......... ... ....... ......... y ......., ..... ....., ........ ........... ....
.......... . ..... ... ......... .... y ......... .... ce ...... ........ .... ..


4. ........ 1928. ... 48.125. y ...... ce ...... .. ......
........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 20. ....... 1929. ...
36.356. ........ je .. .............. ......... ... ....... .. ........., .. ........
........ .. 36.000 ......, ....... .. ....., ........ ........., . ......
.. .............. .. .... ....... .. ........
........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 21. ....... 1929. ...


36.357. ......... je .. ....... ......: .. ......... ..... .......... ..... ..... ...
...... ...... y ....... ...., ......... .. ....., ......... .... .......... u
..... ... ...... ...... ...... y .... .....
........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 21. ....... 1929. ...
36.35S. ......... je no ....... ......: .. ......... ........ .... .......... ....
..... ... ......... .... ...... ...... ....... y ......, ....... .. ....... .........
........ .... .......... . ..... . .... ...... ...... y ......; .. .........
........ .... .......... .... ..... . .... ...... ...... y ......,
........... ......., ......... ........ .... .......... . ..... ... .........
.... ........ ...... ....... y ..... .........


514
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 42     <-- 42 -->        PDF

OGLASI


Sadnice šumskog i ukrasnog drveća


Iz društvenoga rasadnika u Slivnici kod Maribora izdavati će se na proljeće 1930.
godine, koliko bude zalihe, slijedeće


RASADNICE:


Dinara
Smreka (Picea excelsa) 2 god. siemenice za 1000 kom. 90.—
3 >» sjemenice obične » 1000 » 110.—
3 » sjemenice izabrane » 1000 » 150.—
4 » presadnice » 1000 » 150.— Jelka (Abies pectinata) 6 >» presadnice » 1000 » 600.— Crni bor (P. laricio austr.) 2 » siemenice » 1000 » 90.— Glatki bor (Pinus strobus) . 2 » sjemenice » 1000 » 150.— Ariš (Larix europaea) . . . 2 » sjemenice » 1000 » 200.— Ariš japanski (L. leptolepis) 2 » sjemenice » 1000 » 600.—


Duglazija (Pseud. Dougl.
var. viridis) sjemenice » 1000 » 700.— Duglazija (Pseud. Dougl.
var. viridis) presadnice » 1000 » 1000.—
Bagren (Robinia pseudoacacia)
sjemenice » 1000 » 120.— Jasen obični (Fraxinus
excelsior) sjemenice » 1000 » 200 — Jasen amer, (Fraxinus alba) 1000 » 250.— Crveni hrast (Quercus sjemenice »
rubra) 1000 » 500.— Kesten pitomi (Castanea sjemenice


»
vesca) 1000 » 500.—
Kanadska topola (Populus sjemenice »
canadensis, deltoidea) . . . 1000 » 100.—
Kanadska topola (Populus reznice »
canadensis, deltoidea) . . . 1000 » 500.—


ukorenjene »


Vrba (Salix amysdalina, prvovrsna
za plet. košara) . ukorenjene » 1000 >» 80.—
Jalša, crna (Alnus glutinosa) sjemenice100O » 160.—


»
Crni orah (Juglans uigra) . siemenice1000 » 800.—


»
Crni javor (Acer plata


rioides) sjemenice » 1000 » 300.—
Bijeli javor (A. pscudopla


tamis) sjemenice » 100O » 200.—
Jasenasti javor (A. Negundo) (do 2.50 m visok) komad po 4.—
Platana (Plat, orientalis) . . komad po 4.—
Cipresa (Charnaecyparis


Lawsoniatra) presadnice komad po 4.—
Picea pungens glauca ... . presadnice » » 10.—
Picea sitkaënsis ........ presadnice » » 2.—
Picea alba presadnice » » 3.—
Pinus rigida sjemenice » » 2.—
Pinus laricio corsicana ... . sjemenice » » —.50
Lipa, velikolisna (Tilia
grandifol.) sjemenice » » 3.—
Divlji kesten (Aesculus
Hippocastanurn) presadnice » » 2.—
Kristov trn (Gleditschia
triacanthos) sjemenice za 1000 komada 300.—
Quercus palustris sjemenice komad po 1— Jagned (Populus pyramidalis)
ukorenjene, komad po ?
Catalpa syringifolia sjemenice, za 1000 komada 150.—


515
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Kod narudžbe pojedinih naročito lijepih, izabranih komada za parkove računa
se dvostruka cijena.


Sadnice se šalju stručno pakovane i pomno prehrane kao brzovozna roba. Sa
predajom na stanici prestaje odgovornost vodstva. Kod narudžbe treba označiti pored
ostaloga točan naslov, željezničku stanicu (tovarnu) i poštu. Cijene se razumiju loko
rasadnik. Za pakovanje, dovoz i franko prevoz računa se prema vrsti i broju sadnica
10 do 20% od označenih cijena. Kako stigne narudžba, obaviještava se naručitelj, da li
će i otprilike kada će sadnice primiti. Sa obavješću šalje se ujedno ispunjena čekovna
uplatnica. Sadnice će se otpremiti samo onim naručiteljima, koji označenu svotu uplate
najkasnije do 15. februara 1930. godine.


0 dnevu pošiljke obaviještava se naslovnik još posebice poštom, a po želji i
brzojavno o njegovu trošku.


Narudžbe prima te
izdaje sva potrebna detaljnija obavještenja:


UPRAVNIK ŠUMSKOGA RASADNIKA U MARIBORU (SLOVENIJA)


Jugoslovenski trg br. 3.


JUGOSLOVENSKO ŠUMARSKO UDRUŽENJE
Podružnica Ljubljana, dne 28. 1929. g.


Broj 5.915/1929.


DRAŽBA HRASTOVIH STABALA.


Na temelju drvosječne osnove za godinu 1929./1930. te odobrenja Ministarstva
Šuma i Rudnika od 30. oktobra broj 45.944 prodavati će se kod potpisane Direkcije
u Bjelovaru javnom dražbom putem pismenih ponuda (ofertalnom licitacijom) dana


10. decembra 1929. u 10 sati
rano niže navedena stabla:
Leži u


S j e č i n e
Procjenjeno


području


muh


željezničke
10 km. stanice


Novoselac— Udaljenost
od


Doatalac


žan u s


dostale


složiti be


i imov. (


predati


jevnog d


u rt .. željezniu
vrijednočkih
sti kao


bal


upravne


općine


>


eu


rt


pod-isklična
vlaka


naziv >i?


-o vana


cijena


E


3


s.
s.
3 ´ćn*


u


a.
3


a
>IM
m


3


o


komada Dinara pr met.


>..


o o


VIII.
1, 2, 4


I. IX.
Veliki XII.


1, 3, 4
7 >N 2.403 5.117 2.708 2,239 409 883


Križ


«


Jantak XI. i


E


N


X. 1-6
II.
rt


XVII. 4
>u 3.334 7.112 3.690 3,110.807 1.566


XVIII 1-2


VaroSki lug KlGŠ».
Gradec


III. (Bjeljevine) II. 3 Ivanić 1.075 2.629 708 1,179.542 752 166 km.
V. 1-3
IV. IV. 1-6
5.256 7.848 2.327 3,151.162 1.484
rt


VII. 3, 4 u
rt> S


V. Žabjački VIII.
1—3 10, 11 4.089 6.478 3.490 2,635.594 976
O


rt
lug U X


VI.
IX. 1, 2, 8 Ou 2.585 3619 2.200 1,477.802 732
!
VII. IX. 3 7, 9, 10 3 057 5.162 2.581 2,095.792 1.063
Klokočevac


kod Bjelovara
25 kfn.


Medj´urić


VIII. Ilovski XVI. 3 , 3 2 202 4.208 3.54! 1,908.569 1.190 kod
lug
M? Banove


3
jaruge


(Gradina)


IX.
XVII. 1 IM > 1.478 3.811 1.875 2,398.515 1.040 5 4 km.
Svega . . 25.488 45.984 23.120 20,197.192 9.686
516
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 44     <-- 44 -->        PDF

IZVADAK IZ DRAŽBENIH UVJETA.


1. Predmet prodaje su svi iznad 25 cm. na tanjem kraju debeli, te najmanje 2 m.
dugački, a za tehničku uporabu sposobni dijelovi obilježenih u šumi kolobrojcm i to
samo onih stabala, koja su u procjenbenom elaboratu navedena.
2. Pismene ponude imadu biti providene sa 100 Dinara taksenih markica vlastoručno
potpisane po nudiocu uz očitovanje, da su mu dražbeni uvjeti, koji ujedno zastupaju
kupoprodajni ugovor potpuno poznati i da iste bezuvjetno prihvaća, te konačno
obložene uvjerenjem poreske vlasti, da je nudioc uplatio zaostali porez iz ranijih godina,
te za tekuće tromjesečje i da mu je radnja prijavljena.
3. Ponude prema gornjemu sastavljene, obložene i dobro zatvorene primaju se
kod uručbenog zapisnika potpisane Direkcije za vrijeme uredovnih sati najkašnje do
10 sati do podne po uredskom satu dana 10. decembra 1929. Kasnije stigle uvjetne,
usmene, brzojavne kao i manjkavo obložene ponude ne primaju se kao ni koniulativne
ponude za više grupa zajedno.
4. Ponudi imadc nudioc državljanin kraljevine Jugoslavije u ime žaobine položiti
iznos od 5%, a strani državljanin iznos od 10% na ponuđenu svotu ili u gotovom
novcu ili državnim papirima u nominalnoj vrijednosti ili inim papirima, kojima je priznata
pupilarna sigurnost u kraljevini Jugoslaviji, a po njihovom burzovnom tečaju.
Ovu žaobinu imade dostalac državljanin kraljevine Jugoslavije nadopuniti na jamčevinu
do visine od 10% dostale kupovniue najkasnije osam dana nakon odobrenja,
dražbe.
5. Dostalac je dužan sve ogrjevno drvo u sječini izraditi i složiti, te predati
imovnoj općini najkašnje dva mjeseca iza započetog izvoza dostalčeve robe i to, gore
navedenu količinu besplatno, a za preko te količine po dostalcu izrađeno i predano
ogrjevno drvo plaća imovna općina dostalcu otštetu za izradbu i slaganje 6 Dinara po
prost, metru više izrađenog i predanoga ogrjevnoga drveta.
6. Dostalcem se smatra onaj, koji najvišu ponudu iznad isklične cijene stavi ;
veže ga časom kada ju stavi, dočim imovnu općinu križevačku tek nakon odobrenja
dražbenog čina po Ministarstvu Šuma i Rudnika u Beogradu.
7. Kupovninu imade dostalac isplatiti u dva jednaka obroka i to prvi obrok 14
dana nakon obavještenja o odobrenju dražbe, a drugi obrok najkašnje do 1. jula 1930.
godine. Uplatom prvoga obroka doznačuju se na izradbu sva prodana stabla dotične
grupe, a uplatom drugoga obroka dozvolit će se izvoz izrađene robe.
8. Od kupovniue i ostalih doprinosa plaća dostalac u ime državne takse iznos
od 1%. A samo od kupovniue na ime inih doprinosa i taksa iznos od 4%.
9. Rok za izradbu i izvoz kupljenih stabala ustanovljuje se do 31. marta 1931.
godine. ,
10. Pobliži dražbeni uvjeti, koji za dražbu valjanost imadu, a za dostalca kupoprodajni
ugovor sačinjavaju, mogu se saznati za vrijeme uredovnih sati kod potpisane
direkcije, te kod šumske uprave u Čazmi, Garešuici i Bjelovaru.
DIREKCIJA ŠUMA KRIŽEVAĆKE IMOVNE OPĆINE


u Bjelovaru, dne 4. novembra 1929.


517
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Broj: 15069—1929.
OGLAS DRAŽBE HRASTOVIH I JASENOVIH STABALA.
Na osnovu odobrene đrvosječne osnove za godinu 19i?9.—30. te na osnovu riješcnja
Ministarstva Sama i Radnika od 8. novembra 1929. broj 39481. prodavati će se
na dan 16. decembra 1929. u 10 sati prije podne kod Direkcije šuma Brodske imovne
općine u Vinkovcima zdrava, suha, polusuha hrastova i jasenova stabla kako slijedi:


o a îî
Broj stabala


m rt


i
i
a; o


a ce i3


"a ö


N


% Ime sječe 0) aIf


i!


Količina ogreva
koju kupac ima
izraditi, složiti i
predati b. i. o.


Opaska


a


.


p


u o a a p t,


´-a S«


-u O ..


-u


M 3


m


m


dinara km. pr. m.


l Luščić 1hrast 209 — 209 1588 964.958 5 0 880
2 Čunjevci rt 174 — 174 1149 880.383 7-0 950
3
Ounjevci
(suharevi) I „ 49 — 49 278 74.458 7-0 260
4 Kragujna n 150 — 150 1265 1,172.721 9-0 997
5 Sveno ! t n 177 177 1169 1,265.185 9-0 681
6 Desičevo jasen — 371 371 211 32.389 9-0 300
Ukupno 759 371 1130 5660 4,390.094 4068


OPĆI DRAŽBENI USLOV1:


1. Prodaje se samo za tehničku upotrebu sposobna drvna masa. — Sve ogrjevno
drvo dužan je kupac predati u izrađenom stanju i složeno u hrpe sa 5% nadvisine
brodskoj imovnoj općini na raspoloženje i to: u oglasu navedenu količinu besplatno, a
za preko te količine izrađeni, složeni i predani ogrev dobiva kupac odštetu od Din 7
po 1 prostornom metru.
2. Pisane ponude moraju biti sa 100 Din biljegovane ili sa odgovarajućim iznosom
obložene, valjano zapečaćene, te najkašnje do 10 sali gore navedenog dana
predane u urudžbenom zapisniku.
3. Ponudi se ima priložiti žaobina u iznosu od 5% od procjenjene vrijednosti,
strani državljani 10%, uvjerenje poreske vlasti, da je uplatio porez za tekuće tromjesečje,
te uverenje o nadmetačkoj sposobnosti.
4. Brzojavne, sa potpunom žaobinom ne obložene, nikako ili nedostatno biliegovane,
ispod isklićne cijene, poslije ustanovljenog vremena predane, te u opće sa
dražbenim uslovima nesuglasne ponude neće se uzimati u obzir.
5. Kupovninu ima kupac uplatiti u gotovom novcu u blagajnu brodske imovne
općine, ili kod novčanih zavoda, koje Direkcija šuma odredi i to:
Ako je kupljena jedna sječina: % kupovnine nakon primitka obavijesti, da je
dražba odobrena t. j . kod potpisa ugovora (toč. 10.).


518
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Ostali dio kupovnine prije početka otpreme izrađenog drvnog materijala, sa
željezničke ili parobrodarske stanice, nu najkasnije 90 dana poslije dospjelog roka
uplate prvog dijela kupovnine.


Za slučaj, da kupovnina jedne sječe premašava utržak dviju najmanjih sječa,
pogoduje se prema niže navedenom.


Ako sa kupljene dvije ili više sječina: . sveukupne kupovnine po primitku obavijesti
o odobrenju dražbe t. j . kod potpisa ugovora (toč. 10.); — K sveukupne kupovnine
50 dana iza dospjelog roka prve uplate.


Preostali dio sveukupne kupovnine prije početka otpreme izrađene robe sa željezničke
odnosno parobrodarske stanice, nu najkasnije 60 dana iza dospielog roka
druge uplate.


6. Svi ostali dražbeni uslovi mogu se saznati za vrijeme uredovnih sati kod
Direkcije Šuma u Vinkovcima, te kod nadležnih šumskih uprava.
7. Kupac je dužan, prije nego počne sjeći, dati o svom trošku i po uputi šefa
šumske uprave izraditi fotografsku snimku one hrpe, koju je na dražbi dosiao.
DIREKCIJA ŠUMA BRODSKE IMOVNE OPĆINE
U VINKOVCIMA, dne 13. novembra 1929.


P.
... 3811/1929.
....... .....


Ha ...... ........ ............ .... . ....... ... 14.559/929. ....... he
ce .... 16. ........ 1929. .. y ........... ......... .... y ....... ..... .......
(.........) .......... .... ....... ...... .......... .. .... y .... .........
......:


......... ..... ....
«


X
3"


....... ....... .... a o


´s1
. ..... a « ..... . ..... a" o


.
.
.... . ......


0. 3 s" .\.
VO .... D, tu O D. ......
u C . 5 3 ....-....-S o 4


5 °-
.


aaO
s


« o P-\Q . s . .... .. .....


ft, G X h s


K. j . .... .... .......... ...... .... ....
..


......
......


1. ...... 138.7 1036 890 6765 2427 6003 24914 4692 17002 330000 33000 ......
.....


´
2. ....... 62.8 315 596 1774 754 1642 6627 2436 3668 133500 13400
y .... ..


1. .......... ....... ce y ........... ......... .... y ....... y 11 ....
upe ....., ..... ......... ... 86.—98. ...... . ........ ..............
2. ........ .......... ....... ...... ......... .. ........ ...... .. 100
...... ..... ce ....... .......... .. 11 .... npe ..... .. ... ........... .....
.... .... ...... ce .. ........ ....... ce ... ........ .......... .. 10 .... npe
..... .., ... ...........
3. ........... ........ ... ce ....... ....... . ........... ...........,
....... . ........ ...... . ...... . ......... ........
4.
.. ..... ....... ..... ....... ....... ...... y ........ ......
5. ......... ce ..... y ... ....... ......, .... ... ........ .......; .....
.......... .. i. ....... 1931. ...., a ..... .......... .. i. ....... 1932. ....
519
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 47     <-- 47 -->        PDF

C. ..... .... ......... ..... 0% y .... .. ..........., 1% ........ ......
. ........ .......... ...........
7. . ... ....... ..... ce ..... ..... ... .......... ......, .... ce .......
... ........ ....... .. ........
8. .... .. ....... ... ....... ...... ......, a ... .... ........ y .... ..
i.
....... 1930. .... .. 31. ..... 1932. ....
..... ...... .... ce ...... .. ..... ......... ...... ... ......... .....
y ....... . ... ...... ...... y ........
. A u a . . . y, 5. ........ 1929. .. ......... .....


O0OOOOOOO0GG0OO0G0O0OOOOO0OOG0G0GG0G00OOOOOOOOG0OOOOOOO0J


G1O
Oglas.
" ^
G I
G
G Imadem na prodaju jednu samu hrastovu šumu od prilike do 58 duG
O numa nalazeći se blizu Banje Luke pokraj glavne ceste 12 kilometara Q
S udaljeno do kolodvora Banja Luka. Dimenzija hrastova od 16—35 cm u 9
G promjeru. Dozvolu za prodaju iste posjedujem. Reflektanti cijene radi, neka G
© se neposredno na mene u Banju Luku obrate: O
§ ĐORDE J. AVDALOVIĆ, trgovina mješovite robe, §
§ Banj a Luk a (Bosna). §
G G
G G


©OOGOOGOGOOOOGOGOOOOOGOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
ÖOOOGGGG0GGGG0OOOOOOOOOOG0GGOOOGGGG0GGGGGGGGGGGGGOOOGO00,


G
S


§
Oçrlsi^. §


G O
S Potpisana uprava traži dva lugara. Reflektanti imadu predati svje-O
G dcdžbe praktičnog službovanja i lugarskog ispita. G
g ŠUMSKA UPRAVA G


Q
Ivana grofa Draškovića, Senkovci (Podravina). Q


G OGOOOOOOOOO0GGGGGOOOOOOO0OOOOO0OOOOOOOOOGGG0GGGGGGGGGGGGQ0 G


0G0GGGGGGGGGGGGGGGGGOQ0GGGGGGGGGGGGGG0GGGGGGGGGGGGGGGG0©


G
G


G
G


| Traži se direktor za eksploatisanje šume |


G G
G za veliko Šumarsko Društvo u Turskoj (na Crnom moru), koje eksploatira G
§ jelovu i bukovu goru. Uzimaju se u obzir samo prvoklasne sile, koje imadu Q
S dugu praksu u eksploatisanju planinskih šuma. Ponude s referencama i S
G slikom uputiti pod šifrom »Forst« Annoncen-Agentur Hoffer, Samanon & G
O Houli, K o n s t a n t i n opoli. Ô
G G
G G
Ç)OOGOGOOOGOOOOOGGOOOOGOOOOQGOOOOOGOOOGOOGOOOOOOGOOGOOOG0
»HOLZ«, Export- und Import-Adressbuch der NachSolgestaaten und Mitteleuropas


»DRVO«, Exportni i importni adresar nasljednih država i Srednje Evrope.


Prvi internacionalni opsežni drvarski adresar, koji sadržaje sve bitne zemlje
internacionalnog prometa drvom, pregledno svrstane u jednom prikladnom svesku.
20 država u 1 svesku! Zemlje drvne produkcije: Austrija, Čehoslovačka,
Ugarska, Jugoslavija, Rumunjska, Poljska. Zemlj e drvn e potrošnje :


520
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Njemačka sa Danzigom, Francuska, Belgija-Luxemburg, Holandija, Engleska, Švicarska
sa Lichtensteinom, Italija, Španija, Grčka, Sjev. Afrika. Cijena : 312 aust. šil. (19 RM,
160 čK, 27 Pengö, 270 Din, za ostale države 25 švic. fran.). U cijenama je uračunata
i prepor. pošiljka, ako se novac unapred uplati kod nakladnika. Nakladnik: Inter nationaler
Holzmarkt, Wien (Vienne, Autriche) I. Tegetthoffstrasse 7—9.


Kr. prodaja baruta - Industrija oružja
BOROVNIK I VRBANIĆ


Zagreb, Jurišićeva ulica 9


Prodaja svakovrsnog oružja, municije i lovačkih potrepština


Obavlja svakovrsne popravke, koji spadaju u puškarsku struku,
kao i montiranje dalekozora


Vlastita tvornica pušaka u Borovlju (Ferlach)
Prodaja na veliko i na malo.


PAZI! NOVO!
99 66
trgovin a oružja , municij e i lovačko gn a velik o i malo .
pribor a


IVAN KATUŠIĆ, VINKOVCI.


Prodaja svakovrstnog oružja, municije i lovačkog pribora. Prvorazredna roba.
Vrlo solidne cijene. Za naš barut iz Obilićeva specijalno gradjene


SOKOL-PATRONE.


Vlastita moderno uredjena radiona za opravak oružja.


Opširne i bogato opremljene cijenike šaljem svakome na zahtjev


besplatno.


..


521
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 49     <-- 49 -->        PDF

NASiCKA TVORNICA
TANINA I PAROPILA


D. D.
Centrala Zagreb


Mažuranićev trgr L»r. 23.


Parne pilane : *
Gj´urgjenovac, Ljeskovica, Andrijevci, Podgradci,
Karlovac, Zavidovići i Begovhan.


Tvornica taninp, parketa, bačava, pokućtva u
Gjurgjenovcu, tvornica škatulja i Ijuštene robe
<[ u Podgradcima, Impregnacija drva u Karlovcu.


Drvare : Zagreb, Osijek, Brod n/S.


522
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 50     <-- 50 -->        PDF

1


........
)... .... ........


...... ...... ......:
Br. i. Ugrenović: „Iz istorije našeg šumarstva" . Din 10´r-
Br. 2. Perušić: „Krajiške Imovne Općine* ... . „ 10*—


... 3. ........: ».... . ...... ........ y
.........." . . ... 13 —


Br. 4, Hufnagl-Veseli-Miletić : „Praktično uređivanje
šuma" Din, 20´—


... 5. ...............: „...... ......." . . ... .—
. ....... ....... ......... ........ ........:
Ružić: „Zakon . Sumama" Din 50"—
Sivic : „Oozdarstvo v Sloveniji", za članove .. . „ 30´—
Levaković: „Déndrometrija" za članove .... . „ 70"—
Nenadić : „Računanje vrijednosti šuma" za članove „ 70"^


.........: ».... ....... ........." ... . Din 2Ö0´—
...... ce ............ ... .........


..... ce ........ ... „..............
......... ........"
......, .............. ..... ... 2.


Uprava gospodarstva i šumarstva : i> KRNDIJA NAŠICE, SLAVONIJA.
gospodarska i šumarska industrija d. d. Pl,oizvodi ; eksp0PÜra svekoiilte
U Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


w^-^^fc´^o^.^^.´^-^