DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 39     <-- 39 -->        PDF

1929. Josip Oblak, Ljubljana Din. 100.— za god. 1929. Antonijević Eugen, Topolovac
Din. 100.— za god. 1929. Dereta Branko, Vinkovci Din. 100.— za god. 1929. Milić Gajo,
Karlovac Din. 100.— za god. 1929. Zarić Petronije, Jajce Din. 100.— za god. 1929.
Šupić Jovan, Turbe Din. 100.— za god. 19i29. Cvejić Nikola, Zagreb Din. 100.— za
god. 1929. Bilinski Stanko, Zagreb Din. 100.— za god. 1929. Bećiragić Rasim Din.
100.— za god. 1929. Weiler Adolf, Zagreb Din. 100.— za god. 1929. Knežević Milutin,
Zagreb Din. 100.— za god. 1929. Pauković Antun, Zagreb Din. 100.— za god. 1929.
Horvat August Din. 150.— za god. 1928. i 1929. Kostelić Oskar, Otočac Din. 100.—
za god. 1929. Tavčar Karl, Ljubljana Din. 50.— za I. polg. 1929. Draksler Josip, Kostanjevica
Din. 50.— za II. polg. 1929. Mareš Karlo, Sisak Din. 200.— za god. 192«.
i 1929. Pblferov Vasil, Sarajevo Din 100.— za god. 1929. Oumić Krunoslav, Berane
Din. 150.— za god. 1928. i 1929. Rihtar Ciril, Nijemci Din. 100.— za god. 1929. Presi
Viktor, Kamnik Din. 150.— za god. 1927. i 1928. Benić Emil, Sr. Mitrovica Din. 100.—
za god. 1929. Bunić Petar, Ivanjica Din. 50.— za I. polg. 1929. Šimić Stjepan, Zagreb
Din. 100.— za god. 1929. Marčić Edo, Ljubljana Din. 50.— za 11. polg. 1909. Saćer
Ivan, Zagreb Din. 60.—. Flegl Šimun, Zagreb Din. 60.—. Jelenić Ivo, Plaški; Petrović
Petar, Banja Luka, i Čaić Rudolf, Sarajevo Din. 30.— za upisninu. Uzelac Petar,
Nova Gradiška, Din. 100.— za god. 1929. Mifka Krešimir, Podgorač, Din. 100.— za
god. 1929. Majstorović Ivo, Zavalje, Din. 100.— za god. 1929.


Pomagači: Ivančević Radivoje, Jasenovac Din. 60.— za god. 1929. i upis. Pašalić
Julije, Berane Din. 50.— za god. 1929. Tadej Ivan, Zlobin Din. 60.— za god. 1929.


Pretplata: Veliko Zupanstvo Ljubljana za 4 šum. uprave Din. 398.—. Direkcija
Šuma za 4 šum. uprave Ljubljana Din. 246.—. Šumska uprava Paraćin Din. 297.—
za god. 1928., 1929. i T930. Ministarstvo Šuma i rudnika Beograd Din. 350.— za god.
1923., 1924., 1925. i 1926. Cimmer Arpad, Mali Polani Din. 100.— za god. 19129. Upravništvo
mešć. korporacije Kamnik Din. 100.— za god. 1929. Računovodstvo Direkcije
šuma Aleksinac za 8 šum. uprava Din. 2.850.—. Direkcija Šuma Zagreb za 17 šum.
uprava Din. 5.100.— za god. 1925., 1926. i 1927. Šumska uprava Aleksinac Din. 250.—
za god. 1927., 1928. i polg. 19)29.


ISKAZ O UPLATI ČLANARINE U MJESECU OKTOBRU GOD. 1929.


Redoviti članovi: Ivan Šverko, Sušak Din. 100 za god. 19)29.; Velimir Rajković,
Knjaževac Din. 100 za god. 1930.; Sekulić Petar, Tetovo Din. 100 za god. 1929.; Krpan
Rudolf, Vukovar Din. 110 za god. 1929. i upis; Kohut Ladislav, Sušak Din 110 za god.
1929. i upis i 40 Din. za god. 1930.; Dujić Branko, Sušak Din 100 za god. 1929.; Žarko
Jelinek, Cazin Din 10 upis; Bratuž Emest, Biograd n/m. Din. 100 za god. 1929.; Gjiperborijskv
Boris, Beograd Din 60 za II. polg. 1929. i upis; Giorić Dušan, Beograd Din.
100 za god. 1929.


Članovi pomagači: Panov Aleksander, Zagreb Din 50 za god 1929.; Opačić Vojislav,
Zagreb Din 50 za god. 1929.; Šepa Bogdan, Zagreb Din 25 za 11. polg. 1929.;
Jovetić Radivoj, Zagreb Din. 20 za god. 1929.; Potkonjak Milan, Zagreb Din. 50 za god.
1929.; Šafar Josip, Zagreb Din. 30 za god. 1929.; Guzelj Leo, Zagreb Din. 20 za god.
1929.; Šetinc Antun, Zagreb Din 20 za god. 1929.


Pretplatnici: Sonnenfeld Zoltan, Virovitica Din. 100 za god. 1929.; Galuška Stefan
Beograd Din. 100 za god. 1929.


PREMINULI


t Juraj Demetrovič, kr. zemaljski šum. savjetnik u m., preminuo je nakon duge
i teške bolesti u Zagrebu dne 4. novembra o. g. Pokojnik je bio dugogodišnji član
Hrv.-slavonskog šumarskog društva i zatim našeg sadašnjeg Udruženja.


512