DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 36     <-- 36 -->        PDF

u našim slavonskim hrasticima, da su ti mladi hrastici više uzgajani za mješovite šume
i da su proređivani po principima visokih proreda. Šumar da imadc u svojim rukama
uzgojna sredstva, kojima mora stvoriti povoljne higijenske uslove u šumi. Ti higijenski
uslovi nisu povoljni u mladim hrastovim šumama Slavonije. Sa dosadanjim
postupkom u tim šumama da treba prekinuti i uvesti, gdje je samo moguće, visok e
prored e — eclaircies par le haut.


Zadovoljavamo se ovdje time, da smo iznijeli glavni princip ove interesantne
knjige. Detaljnije razmatranje prepuštamo pozvanijem peru. Dr. N. N.


Dr. D. Nenadić: Šumarsko-lovački kalendar za 1930. god. Izašao je iz štampe u
proširenom obliku ovaj svima dobro poznati kalendar i šumarski priručnik. Nabavlja
se kod pisca Zagreb, Vukotinovićeva ulica 2. — Cijena 30 Din.


Oulam Rasu): Untersuchungen über die Leistungen von Fichten- Kieîern-
Mischbestanden. Freiburg 1929. Inauguralna disertacija, kojom je postignut doktorat
šumarstva na univerzitetu u Freiburgu. Istraživanja o produkciji mješovitih sastojina
smreke i bora. Istraživanja su provedena na temelju mjerenja šum. pokusne stanice
badenske. U glavnom autor dolazi do zaključka, da miješane sastojine iskazuju veću
produkciji na masi, temeljnici, obličnom broju, nego li čiste sastojine. Autor spominje
pri kraju radnje, da se ti rezultati nesmiju shvatiti kao posve sigurni radi teškoće
istraživanja toga pitanja.


Dr. ing, L. Tscherirak; Die Verbreitung der Rotbuche in Österreich. (Mitteilungen
aus dem Forstlichen Versuchswesen Österreichs 1929). Rasprostiranje bukve u
Austriji. Prilog biologiji i uzgoju bukve. Vrlo temeljit prikaz rasprostiranja bukve kako
u horizontalnom, tako i u vertikalnom smjeru. Obrađeni su i uzroci prirodnog njenog
rasprostiranja.


Lesnickâ Prâce. Čs. 9. — Ing. Polansky: Pömücky pro zjištovani obvodu (Sred


stva
za određivanje opsega stabala). — Ing. Nechleba: Regesta k dëjinâm vyskytu


škodliveho hmyzu lesniho v Čechach ve staršich dobâch až do roku 1839. (Zbirka


izvora za historiju pojava štetnih insekata u šumama Češke do g. 1839.). — .1. Frič:


Lesni
druzstevnictvi. (Šumsko zadrugarstvo). — F. Houska: Dano va reforma a lesy


(Šume i poreska reforma).


Revue des Eaux et Forets. No. 8. — P. Buffault: Le parc national italien du Grand


Paradis (Talijanski prirodni park masiva Grand Paradis). — Chalulean: Les Sociétés


coopératives de reboisement (Zadruge za pošumljavanja). — Joubert: Les quatres


incendies de la foret de Valbonne (Četiri požara u šumi Valbone). — Huffei: La Laie


sormniere (Glavna prosjeka).


No 9. — Volmerange: Placement forestier et valeur d´avenir (Šumski kapitali i


priiiodna vrijednost). — Potel: Étude sur la production du chene par la traitement en


futaie pleine (Studij produkcije hrastovine u visokoj šumi). — P´. Buffault: L´association


dauphinoise pour l´aménagement des montagnes (Dofinsko udruženje za uređivanje


gorskih predjela) — Barbey: A propos de la pyrale grise du méleze (Steganoptycha


pinicolana na arišu). — G. Huffel: Statistique des forets d´Alsace et la Lorraine (Sta


tistika šuma Elzasa i Lotaringije). — Ducellier: Le Spessart (Spcsart).


Centralblatt für das gesamte Forstwesen. Hît 5/6. — M. Seitner: Chortophila
Laricicola Karl, die Lärchenzapfen- und Samenfliege, und ihre Feinde: Parasiten und
Räuber (Chortophila Laricicola Karl, i njeni neprijatelji). — Dr. Hampel: Untersuchungen
über die Schaftform der Waldbäume (Istraživanje oblika debla šumskog drveća).


-
Schmied: Über die österreichische Schwarzkiefer (O crnome boru).
Hft. 7/8. — Dr. Hamipel: Untersuchungen über die Schaftform (Nastavak). —
Seitschek:
Hylobius abietis.
Hft. 9. — Ing. Belani: Über Holzschleiferei (0 brušenju drveta).


509