DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 32     <-- 32 -->        PDF

blizini ljudskih naseobina i vode, te zaštićeni od vjetrova i bure, treba
da su pristupačni i kolima i tovarnim konjima radi lakšeg transporta
biljaka na kulturne površine. Gdje nema dolina, uzetiće se u prvom redu
u obzir lako terasirane strane prema prisoju. Gdje nema vode u blizini,
valja napraviti bazen za zalijevanje mladin biljki i vrt ograditi plotom
ili ogradom od stupaca i žice.


Résumé. Une étude sur la technique du reboisement a appliquer principalement
dans la Bosnie et en Hertségovine.


JUGOSLOVENSKO TRŽIŠTE DRVETA


MARCHÉ AU BOIS YOUGOSLAVE
ZAQREB, 27. NOVEMBRA 1929. — ZAGREB, LE 27. NOVEMBRE 1929.


TEČAJEVI ZAGREBAČKE BURZE.


(Les cours officiels de la Bourse de Zagreb.)


Stanje je ostalo isto kao na dan 21. augusta 1929. Vidi Šum. List broj 9.—10.


La situation n´est pas changée envers celle du 21 aout dernier. Voir No. 9/10 de
cette Revue.


LITERATURA


Dr. Josef Köstler; Kapitalismus und Forstwirtschaft, 1928., str. 94. Ovim radom,
koji je primljen kao doktorska disertacija na nacionalno-ekonomskom fakultetu univerziteta
u Miinchenu, pisac istražuje, u koliko su kapitalizam i njegove metode rada
našli primjene i u šumskom gospodarenju. Tim studijem pisac ujedno pokušava da
uspostavi vezu između opšteg političko-ekonomskog istraživanja i specijalnih problema
šumskog gospodarenja. Ta mu se veza čini potrebnom ne samo zbog dubljeg teorijskog
proučavanja ovih problema, nego i za rješavanje izvjesnih praktičnih pitanja
šumarske ekonomije, medu kojima se u prvom redu nalazi problem bilansiranja.


Taj pokušaj uostalom nije osamljen. U poratnoj njemačkoj stručnoj literaturi
sve se veća pažnja posvećuje i nacionalno-ekonomskim istraživanjima u vezi s pojedinim
problemima šumarske privrede. Između mnogih pisaca toga smjera da spomenemo
samo: Godbersena, Dürrhammera, Hoffmeister-Heske-a, Lemmela i Liefmanna.


Istaknuta je tema svakako zanimiva, a pogotovo ako uzmemo u obzir, da cijeli
naš privredni život bazira na principima kapitalističke produkcije, dakle na kapitalizmu
. U šumskom su gospodarenju vezani veliki kapitali u vidu vrijednosti zemljišta,
drvne mase, zgrada, saobraćajnih sredstava i t. d. Ono je dakle s obziro m
na kapital intenzivno. Stoga bismo s pravom mogli očekivati, da principi i
metode kapitalističke proizvodnje u šumskom gospodarenju dolaze do svog potpunog
izražaja. Stvari međutim stoje drugačije. Nema moguće ni jedne grane narodne privrede,
u kojoj bi metode i sistem modernog kapitalizma dolazili tako slabo do primjene
kao upravo u šumskom gospodarenju. Pojava svakako zanimiva i koja na prvi
pogled može također da iznenadi, ali koja dubljim ulaženjem u predmet ipak postaje
razumljivom.


505