DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 51     <-- 51 -->        PDF

m


Y


Knjižnica


\


il


i! Jug. Sum. Udruženja

\


i! Dosada izašla izdanja:
Br. 1, Ugrenović; „Iz istorije n?išeg šumarstva" . Din IO —
Br. 2. Perušić: „Krajiške Imovne Općine" ... . „ 10´—´


... 3. ........: ».... . ...... ........ y
.........." . . . . ... . . . . . .´ . ... 13´—
Br. 4. Hufnagl-VeseU-Miletić : „Praktično uređivanje .


šuma".. ..... .´..-.´ . . . . . . . .Din 20 —


... 5. .......... .....: „...... ......^" . ... IO-—´
U nakladi Jugosl. Šumarskog Udruženja štampano:


Ružić: „Zakon o Sumama"
Sivic: „Gozdarsivo v Sloveniji", za članove .. .
Levaković: „Deridrometrija" za članove .... .
Nenadić: „Računanje vrijednosti šuma* za članove


.........: ».... ....... ........." . . . .
Cijeae se razumijevaju bez poštarine.


Din 50´—
„ 30´—
„ 70"—
„ 70*—


Din 200 —


Knjige se naručuju kod „jugosloven


- (
s ko g Šumarskog Udruženja"


Zagreb, Vukotinovićeva ul. 2.


KRNDIJA


gospodarska I šumarska industrija d. d.
u Zagrebu


Uprava gospodarstva 1 Šumarstva :
NAŠICE , SLAVONIJA .
Proizvodi i eksportira svekolike
gospodarske i šumske proizvode
f(I


V^%^^.^^^^.^´