DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Šumska
uprava


c Šumskog sreza Broj stabla Proći, masa Procenjena
vrednost kao


y 06 gradje Primjedba
isklična cijena


I M E


.. ,5 :1


I .1 I
mDin.


525 1334


m Sjećina udaljena
> od željezničke


128 317


a stanice Virje
.


5" I. „Mekiš" 23 40 54 809.840 9 kim.


Opći dražbeni uslovi:


1. Dražba će se obaviti jedino na temelju pismenih ponuda.
2. Ponude moraju biti taksirane sa 100 Din. taksene marke, dobro zapečaćene,
te će se primati najkasnije do 10 sati prije podne kod gospodarstvenog odbora dana
4. novembra 1929.
3. U ponudi valja naročito navesti, da su moliocu svi uslovi dražbe sadržani u
dražbenim uvjetima koji zastupaju kupoprodajni ugovor dobro poznati i da ih u cjelosti
prihvaća. Uz to se ima priložiti u ime vadiuma od procjenbene vrednostj 5% za domaće
tvrtke, dok inostrane plaćaju 10%. Vadium se polaže bilo u gotovom novcu ili
u državnim vrcdnosnim papirima u nominalnoj vrijednosti ili u inim papirima kojima
je priznata pupiilarna sigurnost u Kraljevini Jugoslaviji, a po njihovom burzovnom
tečaju. Garantna pisma i uložne knjižice novčanih zavoda ne primaju se. Osim toga
ima se ponudi priložiti i uverenje, da je nudioc platio državni porez za posljednje tromesečje
i da mu je radnja protokolisana kod sudskih vlasti.
4. Predmet prodaje je drvena masa dobivena od procjenjene tehničke duljine
stabla. Za svako stablo ustanoviti će se procjenjena tehnička duljina naknadnom premjerbom
prema procjenbenom elaboratu, koji stoji na uvid i uporabu kod šumske
uprave u Đurđevcu.
5. Ugovor traje do konca godine 1930. Za sječu, izradbu i izvoz kupljenog drveta
ustanovljuje se rok do 31. marta 1930. i od 1. oktobra 1930. do konca godine. Sječa
i izvoz ne dozvoljuje se za vreme od 1. aprila do 1. oktobra 1930.
6. Kupovnina imade se uplatiti u gotovom novcu u dva obroka i to prva polovica
u roku od 14 dana nakon što je dostalac obavješten. da je dražba odobrena po Ministarstvu
Šuma i Rudnika. Druga polovica kupovnine imade se uplatiti do konca mjeseca
maja 1930. Polovicu izrađene robe smije kupac izvoziti prije uplate druge polovice
kupovnine, a drugu polovicu istom nakon potpune uplate drugog obroka kupovnine.
Kod uplate prvog obroka kupovnine dostalac je dužan još uplatiti na kupovninu
7% u ime raznih doprinosa.


7. Svi ostali dražbeni uvjeti kao i ostale informacije mogu se saznati za vreme
uredovnih sati kod Direkcije šuma imovne općine Đurđevačke u Bjelovaru kaff i kod
šumske uprave broj III. u Đurđevcu.
Direkcija Šuma Imovne Općine Đurđevačke.


....: 11.603/1929.


......


Ha ...... ......... ......... .... y ........ .... 44.750/29 .. 21. IX.
1929. .... ......... ce ... 13. ........ 1929. y 11 .... upe ..... y ....... .....
..... ........... ..... ...... .......... ... S00 (...........) .3 ..........
...... (.... . .....), ......... ce y ..... „....... .., ..... 17.


........ ...... ...... 42 ...... no 1 .3 y ..... ........ y .... .. ....,
... ...... na .........
..... ..... .... ... ....... .......... ........ ....... ..... .. 100 ....
..... y ...... .. 10% .. .......... ........ .... y ....... ..... ... y ....


468