DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 42     <-- 42 -->        PDF

LIČNE VIJESTI


t Oašo Vac, županijski šumarski nadzornik u m. preminuo je u Varaždinu dne


3. X. 1929. nakon duge i teške bolesti u 64 godini života. Pokojnik je bio revan član
Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva i zatim Jugoslovenskog šum. udruženja, a
saradivao je svojevremeno i u Šumarskom Listu. Medu mnogobrojnom rodbinom, prijateljima
i znancima oplakuje ga i gosp. šum. nadzornik Ing. Milan Pichler, njegov zet.
Laka mu bilja zemljica!
........ . ......


...... .. .. ..... .. 24. .... 1929. ... 41.881. ....... je ... ..... .... ..


22. ..... 1926. ... 11.963. ..... je ........ ........... .... .......... .....
..... ... ...... ...... y ......., ...... .. ......., ......... .. ......... .........
y .... .......... ..... ..... ... .... .......
........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 19. VIII. 1929. ...


40.714. ........ je .. .............. ......... ......... .... .......... .......
....... y ......... ....... ..... ......... .........
........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 25. ......... 1929. ....
... 40.171. ......... je .. ......... ........ .... .......... .... ..... ...
....... ...... y .......... ........... .. ....., ...... .... ......... ....
.......... ...... ..... .... .......


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 25. ......... 1929. ....
... 41.435. ........ je .. ...... ..... .......... ..... ..... ... ....... ......
y ......... ........ ..... .. ....., ........ .......... ......... ..... ..........
....... ..... ... .... .......


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 2. ....... 1929 ....
... 42.252., ......... je:


... .......- ...... y ...... .. ................ ......... ..... ..........
ipehe ..... .......... .. ......, ................ ......... .... ..........
. ..... ... ......... ..... y ......, — no ....... ......; .


... ....... ...... y ....... .. ......... ..... .......... ..... .....
......... .. ....., ......... .... .......... . ..... ... ....... ......... y
........, — no ......


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 30. ......... 1929.
... 42.881. ......... je .. ....... ......:


.. ......... ........... ipehe .......... ....... ..... ... ......... ....
y ....... ........ ......., ......... ........... .... .......... . ..... ...
........ ...... y ..........


........ ........ .... . 1´...... ....... ...... .. 3. ....... 1929. ...


42.808. ........ je .. ................ ......... ..... .......... ..... ..... ...
....... .. ......... ...... .. ........, ...... ................ ......... ....
.........., ..... . ....... ... ....... .. ..........
........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 7. ....... 1929. ...


42.871. ......... je ... ......... ............ y ...... .. ....... .........
......... y ..... ..... ..... .......... ..... A. ......., ....... ......... .........
....... ..... ..... .......... ... ..... .............
........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 7. ....... 1929. ...


42.872. ...... je y ..... ......:
.......... .. .........., ........ ...... ..... .......... rpehe ..... ...
...... ...... y ..... ......, .


466
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 43     <-- 43 -->        PDF

....... M. ........, ......... ipehe .......... ..... ..... ... ......
...... y ......


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 7. ....... 1929. ...
42.S73. ........ je .. ....... ......


...... .. ....., ...... ....... .. ......... ............ .... . .......
..... .......... ..... ..... ... ..... .. ..........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 7. ....... 1929. ...


42.874. ...... je y ..... iroKOJa ............ M. ......, ................ .........
ipehe .......... ..... ..... ... ...... ....... y .....
........ ........ .... . ....... ........ ...... .. 7. ....... 1929. ...
42.S75. ......... je:
... ....... ...... ....., ......... .... .......... ....... .......,
.. ......... ........... .... .......... ..... ..... . .... .... ...... ......
.. ......., ......... ........ .... .......... .... ..... .... ......, .


... ....... ...... y ..... ......... .. ......... ........... ....
.......... ..... ..... ........ .. ....., ......... ........ .... .......... .....
..... .... .......


...... .. .. ..... .. 9. ....... 1929. ... 43.023. ....... je y ..... ......
......... ........, ........ y ipehoj ..... .... .......... ... ....... .. .........
............ .... . ........


...... .. .. ..... .. 9. ....... 1929. ... 43.924. ........ je y ..... ......
...... A. ....., ........ ........... y ..... ..... .... .......... . ......
........ ........ ... ....... ......... y ........


...... .. .. ..... .. 9. ....... 1929. ... 43.925. ......... je no .......
...... ... ......... .... ............... ...... ....... y ........ .........
.. ........... ............ ..... .......... .... ..... .......... .. .....,
........ .... .......... . ..... ....... .. ......... ............ ..... .
........


...... .. .. ..... .. 9. ....... 1929. ... 43.926. ....... je y ..... ......
..........^ .. ...., ........ ......... .... ............... ...... ....... y
......... ......... y ..... ..... .... ...........


...... }h. .. ..... .. 9. ....... 1929. ... 43.927. ....... je y ..... uoKoja
....... ......, .... ........ ......... .... .......... ..... ..... ... .......
...... .......... ........


...... .. .. ..... .. 9. ....... 1929. ... 43.92S. ....... je y ..... .....
..... .. ....., ........ .......... ..... .......... .... ..... ... .........
.... y .........


...... lb. .. ..... .. 9. ....... 1929. ... 43.929. ....... je y ..... ......
........ .. ........, ........ ........... .... .......... ....... ..... ...
......... .... ............... ...... ....... y ........ ..........


OGLASI


DIREKCIJA ŠUMA IMOVNE OPĆINE ĐURĐEVAČKE U BJELOVARU.


Broj 5316 — 1929. Bjelovar, dne 26. septembra 1929.


OGLAS DRAŽBE.


Na osnovu odobrenja Ministarstva Šuma i Rudnika u Beogradu od 20. septembra
1929. broj 37134 prodavati će se kod Direkcije Šuma Imovne Općine Đurđevačke u
Bjelovaru putem pismene javne licitacije dana -1. novembra 1929. godine u 10 sati prije
podne i to:


467
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Šumska
uprava


c Šumskog sreza Broj stabla Proći, masa Procenjena
vrednost kao


y 06 gradje Primjedba
isklična cijena


I M E


.. ,5 :1


I .1 I
mDin.


525 1334


m Sjećina udaljena
> od željezničke


128 317


a stanice Virje
.


5" I. „Mekiš" 23 40 54 809.840 9 kim.


Opći dražbeni uslovi:


1. Dražba će se obaviti jedino na temelju pismenih ponuda.
2. Ponude moraju biti taksirane sa 100 Din. taksene marke, dobro zapečaćene,
te će se primati najkasnije do 10 sati prije podne kod gospodarstvenog odbora dana
4. novembra 1929.
3. U ponudi valja naročito navesti, da su moliocu svi uslovi dražbe sadržani u
dražbenim uvjetima koji zastupaju kupoprodajni ugovor dobro poznati i da ih u cjelosti
prihvaća. Uz to se ima priložiti u ime vadiuma od procjenbene vrednostj 5% za domaće
tvrtke, dok inostrane plaćaju 10%. Vadium se polaže bilo u gotovom novcu ili
u državnim vrcdnosnim papirima u nominalnoj vrijednosti ili u inim papirima kojima
je priznata pupiilarna sigurnost u Kraljevini Jugoslaviji, a po njihovom burzovnom
tečaju. Garantna pisma i uložne knjižice novčanih zavoda ne primaju se. Osim toga
ima se ponudi priložiti i uverenje, da je nudioc platio državni porez za posljednje tromesečje
i da mu je radnja protokolisana kod sudskih vlasti.
4. Predmet prodaje je drvena masa dobivena od procjenjene tehničke duljine
stabla. Za svako stablo ustanoviti će se procjenjena tehnička duljina naknadnom premjerbom
prema procjenbenom elaboratu, koji stoji na uvid i uporabu kod šumske
uprave u Đurđevcu.
5. Ugovor traje do konca godine 1930. Za sječu, izradbu i izvoz kupljenog drveta
ustanovljuje se rok do 31. marta 1930. i od 1. oktobra 1930. do konca godine. Sječa
i izvoz ne dozvoljuje se za vreme od 1. aprila do 1. oktobra 1930.
6. Kupovnina imade se uplatiti u gotovom novcu u dva obroka i to prva polovica
u roku od 14 dana nakon što je dostalac obavješten. da je dražba odobrena po Ministarstvu
Šuma i Rudnika. Druga polovica kupovnine imade se uplatiti do konca mjeseca
maja 1930. Polovicu izrađene robe smije kupac izvoziti prije uplate druge polovice
kupovnine, a drugu polovicu istom nakon potpune uplate drugog obroka kupovnine.
Kod uplate prvog obroka kupovnine dostalac je dužan još uplatiti na kupovninu
7% u ime raznih doprinosa.


7. Svi ostali dražbeni uvjeti kao i ostale informacije mogu se saznati za vreme
uredovnih sati kod Direkcije šuma imovne općine Đurđevačke u Bjelovaru kaff i kod
šumske uprave broj III. u Đurđevcu.
Direkcija Šuma Imovne Općine Đurđevačke.


....: 11.603/1929.


......


Ha ...... ......... ......... .... y ........ .... 44.750/29 .. 21. IX.
1929. .... ......... ce ... 13. ........ 1929. y 11 .... upe ..... y ....... .....
..... ........... ..... ...... .......... ... S00 (...........) .3 ..........
...... (.... . .....), ......... ce y ..... „....... .., ..... 17.


........ ...... ...... 42 ...... no 1 .3 y ..... ........ y .... .. ....,
... ...... na .........
..... ..... .... ... ....... .......... ........ ....... ..... .. 100 ....
..... y ...... .. 10% .. .......... ........ .... y ....... ..... ... y ....


468
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 45     <-- 45 -->        PDF

...... ........, .... ce ....... ... ........ ....... .. ......., ..... .....
....... ........ ... ....... ...... y ....... .. 1 ... upe ....... ...........


...... ........ ...... ..... y .......... .......


..... ....... .... ... ....... .......... .........:


1. .......... ....... ...... .. je ............ ....... ......... ......
2. ....... ........ ....... ......, .. je ........ ... ...... .. ......
...........
3. ....... . ........... ...... ......... ...... .. ......... . ..... .......
....... ... 2. . 3. .... ce ....... .........., ... he ce .......... ..........
..... ce ....... .... ......... ... ........ ........ .. ...... .......
.. ...... ...........
........ .... .. ...... ...... ........ ....... .... ce .......... ....
...........
............. je ........ .... .. .... ...... .........., a ...... .......
........ .. .. .... y ....... ..... ... ce .. ..... ......... .... .... ......
. ....... ............


..... je ..... ....... ..... ........ ....... ..... ... . 0% .. .... .........
y .... .. ........., 10% ........ ... ......... . ....... ... ........
... ....... ... ...........


..... ........ .... . ....... .... ........ ....... ....... ...... .
.... ... ... ........ ....... ....... .. ...... .. ........ .... . .......
...... .. ....... .. ..... .......


......., ... 15. ....... 1929.


...... ..........


.... 3894./1929.


....... .....


Ha ...... ........ ............ .... . ....... ... 14.559/1929. .......
he ce .... 4. ........ 1929. .... y ........... ......... .... y ....... .....
....... (.........) .......... .... ....... ...... .......... .. .... y ....
......... .......


......... ..... .... es


.


....... ....... ....
´s eu


. I et u
.
.


ej


>.


H


..... . ..... .... . ......


K ..


s


..... ....


SS


3


u


k I
k I
S 1>


.. V


a a


...


s*


......
......


......


S eu S


S-H


« L S S


ca a»


si
si
eu S


´ET
g an.


a

......


..5


.... ...,


te


K.J.
.


.......... ......


u


CU


l. ...... ...... 138.7 1086 890 6765 2427 6003 24914 4692 17002 330.000 33.000
1 1
il


ai


2.
..... ....... 62.8 315596 1774 754 1642 6627 2436 3668 133.500 13.400 x a
a G
´ ......:


1. .......... ....... ce y ........... ......... .... y ....... y il ....
... ....., ..... ......... ....... 86.—98. ...... . ........ ..............
2. ........ .......... ....... ...... ......... .. ........ ...... .. 100
...... ..... ce ....... .......... .. 11 .... ... ..... .. ... ........... .....
.... .... ...... ce .. ........ ....... ce ... ........ .......... .. 10 .... ...
..... .. ... ...........
469
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 46     <-- 46 -->        PDF

3. ........... ........ ... ce ....... ....... . ........... ...........,
....... . ........ ...... . ...... . ......... ........
4. ..
..... ....... ..... ....... ....... ...... y ....... ......
5. ......... ce ..... y ... ....... ......, .... ... ........ .......; .....
.......... .. 1. ...... 1930. ...., a ..... .......... .. 1. .... 1930. .... ....... ...
...... .......... ... ce .... .... upe 1. VII. 1930. .... ........
6. ..... .... ......... ..... 0% y .... .. ..........., 2% ....... .....
. 1 % ........ .......
7. . ... ....... ..... ce ...... ..... ... ......... ......, .... ce .......
... ........ ....... .. ........
8. .... ce ....... ... ....... ...... ......, a ... .... ........ y .... ..
1.
XII. 1929. .... .. 1. XII. 1930. ...,
..... ...... .... ce ...... .. ..... ......... ...... ... ......... ....
y ....... . ... ...... ...... y ........
»
. ......., 27. IX. 1929. ....


......... .....


OGLAS DRA2BE.


Dana 23. novembra 1929. u 11 sati prodavati će se na javnoj dražbi putem
pismenih ponuda kod direkcije šuma II. banske imovne općine u Petrinji i to: U srezu
Piškornjač predjel Madjarska kosa 2.067 hrastovih i inih stabala procijenjenih sa
3431-83 m3 gradje sa Din 1,405.608-83, te u srezu Vranova glava 1971 hrastovih i inih
stabala procijenjenih sa 2.250-86 m3 gradje sa Din 765.768-69. — Pobliži uvjeti mogu
se saznati kod direkcije šuma II. banske imovne opštine u Petrinji. Direktor.


OGLAS JEFTIMBE.


Na osnovu zaključka zastupstva Brodske imovne općine od 29. i 30. decembra
1928. točka 67. te odobrenja Ministarstva Suma i Rudnika od 21. februara 1929. broj
581/1929. održati će se na dne 31. oktobra 1929. u 10 h prije podne javna jeftimba za
dobavu 776-2 m" jelov e piljene odnosno tesane građe i to


a) 20 komada greda 21/24 cm. 9 m. duljine sa 9-00 ma
b) 310 18/21 „ 7 ,» „ „ 82-03 „
c) 1231 18/21 „ 8 , JJ , 69-85 „
d) 368 15/18 „ 5 ,, ,, 49-68 „
e) 1.001 15/18 „ 6 , ,, 162-16 ,.
f) 1.964 , rogova 12/15 „ 4 ,, ,, , 141-41 „
g) 488 12/15 „ 5 , ,, , 43-92 „
h) 643 12/15 „ . ,, „ , 69-44 „
i) 4.341 letava 25/45 mm 2 , ,, , 977 „
j) 9.240 25/45 „ 3 ,> „ 31-38 „
k) 33.905 25/45 „ 4 , , 107-57 „


Opći jeftimbeni uslovi:


1. Dobavlja se samo potpuno zdrava i neoštećena, oštrobridno rezana ili merkantilno
otesana po uzancama Zagrebačke burze.
2. Polovina dobavne grade imade se predati franko vagon Slav. Brod, Oarčin,
Slav. Samac, ili Vinkovci, odnosno franco šlep obala Save, Slav. Brod, Slav. Samac
ili Rajevoselo, najkašnje šest tjedana iza obavjesti o odobrenju jeftimbe po Ministarstvu
Šuma i Rudnika a ostalih 50% najkašnje do konca mjeseca jula 1930. godine.
3. Pisane ponude moraju biti sa 100 Din biljegovane valjano zapečaćene, te najkašnje
do 10 sati gore rečenog dana predane u blagajni direkcije šuma Brodske imovne
općine.
470
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 47     <-- 47 -->        PDF

4. U ponudi valja navesti cijenu slovima i brojkama po jednom kubnom metru
zasebno za svaku vrst grade, napred pod a) do k) navedenu, kao i ukupnu dobavnu
cijenu, koja rezultira iz umnoška drvne mase i cijena pojedinih sentimenata.
5. Ponudi se ima priložiti žaobina u iznosu od 5% od ponuđene ukupne dobavne
cijene i to u gotovom novcu ili u vrednosnim papirima, kojima je u Jugoslaviji priznata
jamčevna sposobnost.
Nadalje ima nudioc priložiti uverenje poreske vlasti o uplaćenom porezu za tekuće
tromesečje kao i uverenje o nadmetačkoj sposobnosti.


6. Kupovnina plaća se za svaki dio dobavljene grade odmah čim odnosne šumske
uprave potvrde uredni primitak građe i to za prvu polovinu građe 5/o njene vrednosti,
a sav preostatak odmah nakon što šumske uprave! potvrde primitak cjelokupne za svaku
od njih određene građe.
7. Brzojavne, valjano neobložene, nedostatno ili nikako biljegovane ponude, poslije
ustanovljenog vremena predane, ne će se uzeti u obzir.
8. U ponudi valja izričito naglasiti, da su nudiocu svi dobavni uslovi poznati i da
na iste bezuslovno pristaje.
9. Svi ostali jeftimbeni uslovi mogu se saznati za vrijeme uredovnih sati kod
Direkcije šuma Brodske imovne općine u Vinkovcima i kod šumskih uprava u Slav.
Brodu, Trnjanima, Cerni, Vinkovcima, Otoku i Rajcvomselu.
U Vinkovcima, dne 26. septembra 1929.


Direkcija šuma Brodske imovne općine.


PRODAJEMO


2 Kornval parna kotla, svaki sa 80 nr površine grejanja, ...—9 atm. pogonskog pritiska
i jednu parnu mašinu sa visokim-niskim pritiskom (Hoch-Niederdruck) sa kondenzacijom,
184 HP. Sve mašine su upotrebljene i još dobro očuvane. — Baltazar Fajt, parni
mlin, Novi Sad.


.... 4364/1929.


..... .........


.... 18. ........ 1929. .... ....... ce y ........... ......... .... y
....... ..... ....... (.........) .......... .... ...... ... ..... .. ... ......
..... ........ .. ........ ........ .......... .........:


I. ......... ....... ....... ....... y ...... ....... ...... . ..: .....
. ........ ........ .. ....... — ........ ....: 14.000 ...... .. 1 ....... —.
.......: 1.400 .......
II. ......... ....... ....... ....... y ...... .......- ......, . io ........
...., .... . ...... .. ......... .... .......... ..... — ........ ....
3.000 ...... .. 1 ....... — .......: 300 .......
III . ......... ....... ....... ....... y ...... ....... ..... (..... . ...).
— ........ ....:, 80.000 ...... .. 1 ....... — .......: 8.000 .......
IV. ......... ....... ....... ....... y ...... ....... ..... ......., .....
....... . .... ....... . .. ....., .... . ....... — ........ ....: 30.000 .......

.......: 3.000 .......
......:
1. .......... ....... ce y 11 ...... ... ..... ..... ......... ... 86.—98.
...... . ........ ..............
2. ........ .......... ....... ...... ......... .. ........ ...... ..
100 ...... ..... ce ....... .......... .. 11 ...... na ... ........... ..... ....
.... ...... ce ne ........ ....... ... ce ........ ........ .. 10 ...... .. ...
...........
471
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 48     <-- 48 -->        PDF

3. ........... ........ ... .. ....... ....... . ........... ...........,
....... . ........ ...... . ...... . ......... ........
4. .. ..... ......... ...... ..... ....... ....... ...... y ........ .....
. ........ ............ ........ y ........ . ........
5. ..... ......... ...... ...... ce ... ..... na ... ...... . .. .. 1. .......
1930.
.. .. 31. ........ 1932. ....
.. ......... ..... ce y ... ....... ...... . .. .... 1. ....... a .....


1. .... ..... .......
7. .... ......... ..... ....... (>% y .... .. ........... . 1% ........
.......
8. ..... ...... .... ce ...... .. ..... ......... ...... ... .........
.... y ....... . ... ...... ...... y ...... ........
......, 8. ....... 1929. r. ......... .....


»HOLZ«, Export- und Import-Adressbuch der Nachfolgestaaten und Mitteleuropas
»DRVO«, Exportni i importni adresar nasljednih država i Srednje Evrope.
Prvi internacionalni opsežni drvarski adresar, koji sadržaje sve bitne zemlje


internacionalnog prometa drvom, pregledno svrstane u jednom prikladnom svesku.
20 država u 1 svesku! Zemlje drvne produkcije: Austrija, Čchoslovačka,
Ugarska, Jugoslavija, Rumunjska, Poljska. Zemlj e drvn e potrošnje :
Njemačka sa Danzigom, Francuska, Belgija-Luxemburg, Holandija, Engleska, Švicarska
sa Lichtensteinom, Italija, Špauija, Grčka, Sjcv. Afrika. Cijena : 32 aust. šil. (19 RM,
160 pK, 27 Pengö, 270 Din, za ostale države 25 švic. fran.). U cijenama je uračunata
i prepor. pošiljka, ako se novac unapred uplati kod nakladnika. Nakladnik: Inter nationaler
Holzmarkt, Wien (Vienne, Autriche) I. Tegetthoffstrasse 7—9.


ili


Ueliko privatno šumsko gospodarstvo u Slavoniji


potrebuje nekoliko mladih, zdravih
trijeznih i poštenih, oženjenih ljudi, koji


zo lugorsku i lovačku službu


imadu volje i smisla bez obzira, da li
su već službovali na sličnim mjestima.
Prednost imadu oni, koji ne piju
alkoholna pića.


Ponude — vlastoručno pisane, uz priklop svih raspoloživih
dokumenata (u ovjerovljenom prepisu) o djosadanjem
zanimanju, neka se uprave na Jugoslav. Šum.
Udruženje, Zagreb, Vukotinovićeva ul. 2, Šum. Dom


do 15. novembra 1929.


472
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 49     <-- 49 -->        PDF

5
NASICKA TVORNICA
TANINA I PAROPILA
D. D.
Centrala Zagreb
Mažuranićcv trg br. 23.
t
Parne pilane :
Gjurgjenovac, Ljeskovica, Andrijevci, Podgradci,
Karlovac, Zavidovići i Begovhan.
t
t
Tvornica tanina, parketa, bačava, pokućtva u
Gjurgjenovcu, tvornica škatulja i Ijustene robe
u Podgradcima, Impregnacija drva u Karlovcu.
Drvare : Zagreb, Osijek, Brod n/S
473
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Kr. prodaja baruta - Industrija oružja


BOROVNIK I VRBANIĆ


Zagreb« Jurišićeva ulica 9


Prodaja svakovrsnog oružja, municije i lovačliih potrepština


Obavlja svakovrsne popravke, koji spadaju u puškarsku struku,
kao i montiranje dalekozora j


)


Vlastita tvornica pušaka u Borovlju (Ferlach)


Prodaja na veliko i na malo.


OOOOOOCOOOOOCXXXX>CXXX»0^


HRASTOV ŽIR


lužnjak, kitnjak i cer kupuje svaku količinu i na vagone. Ponude molimo na adresu :
Köszeger Waldsamen Klenganstalt, Forstbaumschulen, Köszeg — Ungarn.


^SpoeoooooooooooooooooooooooeoooocoooocxxxDooeoooo^^


PAZI! NOVO!
66

trgovina oružja, municije I lovačkog pribora
na veliko i malo.


IVAN KATUŠIĆ, VINKOVCI.


Prodaja svakovrstnog oružja, municije i lovačkog pribora. Prvorazredna roba.
Vrlo solidne cijene. Za naš barut iz Obilićeva specijalno gradjene


SOKOL-PATRONE.


Vlastita moderno uredjena radiona za opravak oružja.


Opširne i bogato opremljene cijenike šaljem svakome na zahtjev


besplatno.


474