DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Sutradan nakon zborovanja stigao je na predsjednika Udruženja ovaj telegram


g.
Ministra Dvora:
Beograd 9. septembra 1929.
Gospodine,
Njegovo Veličanstvo Kralj blagovoleo je narediti mi, da izjavim Njegovu iskrenu
zahvalnost članovima Jugoslovenskog šumarskog udruženja na poslatom Mu telegramu
sa svoje skupštine u Mariboru.


Ministar Dvora


B. D. Jevtič.
Po završetku glavne skupštine stigao je od čehoslovačkog Ministarstva Poljoprivrede
(Generalne Direkcije državnih šuma i domena) pod brojem 66.629/V/16/K/1329.
od 8. septembra o. g. ovaj dopis:


Ministarstvo poljoprivrede zahvaljuje se za poziv na kongres Jugoslav. šumarskog
udruženja u Mariboru i moli za izvinjenje, što ove godine s obzirom na neprisutnost
referenata, koji bi se mogli poslati na kongres, nije moglo poslati svoga delegata.
Šaljemo Vašem Udruženju mnogo bratskih pozdrava.


PREDSTAVKE UDRUŽENJA.


Na predstavku našeg Udruženja u predmetu opskrbe okolnog pučanstva drvom
poslalo je Ministarstvo Šuma i Rudnika pod brojem 40.457 od 3 oktobra ovaj odgovor:


»Na predstavku uglednog Udruženja od 14. septembra 1929. broj 484 čast mi je
saopćiti, da je članom 4. Pravilnika o primjeni Zakona o zaštiti domaće drvarske industrije,
donesenog na osnovu čl. 16. istog zakona (broj 211 »Služb. Novina« od 10. septembra
1929.), osigurano trajno podmirivanje javnih potreba i potreba okolnog stanovništva
na građevnom i gorivom drvu.«


.lugoslovenskom šumarskom udruženju — Zagreb.
Generalnoj Direkciji Šuma čast je potvrditi prijem rezolucije, dostavljene sa
tamošnjim dopisom br. 487/1929., a koja se odnosi na nameštanje dnevničara za čuvare
državnih šuma.
Istovremeno je Direkciji čast napomenuti, da je ona po svojoj inicijativi
preduzela sve potrebne korake i zakonske mere, da se ovo pitanje reguliše onako, kako
je u interesu dobrog čuvanja šuma i same šumarske struke, ali na žalost nije mogla
uspeti.
Direkcija je ovo pitanje uzela ponova u razmatranje opet po svojoj inicijativi i
pre donošenja rezolucije i učiniće sve, što bude moguće, da isto bude rešeno na opšte
dobro struke. Ministarstvo šuma i rudnika.


UPIT.


»Današnji zakoni i propisi o pristojbama i taksama koli državnim i oblasnim, te
ostalim državnim dažbinama, koje bi imao platiti privatni posjednik šuma prilikom
javnih dražbenih prodaja svojih šumskih proizvoda, tako su zamršeni i nejasno formulirani,
da nije moguće dobiti u toj stvari ispravan pregled.


Stoga umoljavamo, da bi u stvari svestrano informirani izvoljeli na ovom mjestu
objaviti one takse i pristojbe te njihove postotke, koje se moraju ovaj čas kod rečenih
dražbenih prodaja platiti. — Držimo, da će ovo doći i mnogim čitaocima dobro, jer smo
se uvjerili, da mnogi šumari i trgovci drvima ne znaju šta i koliko se mora platili,
prema čemu su i ispravne kalkulacije nemoguće.


465