DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 29     <-- 29 -->        PDF

fesor te katedre g. Ing, Dr. J. H. Fiatscher izdao knjigu pod gore označenim naslovom,
kojoj je svrha, da bude priručnik i učbenik za šumsku industriju.


Knjiga je izašla kao II. dio najnovijeg (desetog) izdanja dobro poznate Hufnaglove
knjige : »Handbuch der kaufmännischen Holzverwertung und
de s Holzhandels« . Iz predašnje Hufnaglove knjige izvađen je tehnički dio četvrtoga
dijela, koji je dotle nosio naslov: Der Brettsägebetrieb. Dok je u najnovijem
izdanju te knjige, dakle u I, dijelu, zadržan trgovački dio, koji se bavi unovčenjem
drveta, tehničko uređenje instalacija za preradu drveta kao i sama tehnika rada detaljno
je obrađena u ovoj zasebnoj knjizi, koja sama ima blizu 500 stranica sa 263 slike
u tekstu. ,


Time je autor pokušao, da iz oblasti šumske trgovine izdvoji šumsko-industrijski
dio i da dade zaseban prikaz šumske industrije. Ovaj pokušaj je uspio u toliko, u koliko
je ovom knjigom obuhvaćena šumska industrija, jer sam autor veli, da je u ovoj
knjizi obrađen samo jeda n d i o t. j . prerada drveta na pilanama, a od ostalih industrijskih
grana samo produkcija furnira i spojenih ploča (Sperrholzindustrie), dok će
cjelokupna šumska industrija biti obrađena u jednom od docnijih izdanja ove knjige.


S obzirom na to, da u literaturi ima već više djela, .... se bave preradom
drveta, pisac je našao potrebnim da opravda izdanje ove -knjige. On veli, da su autori
u dosadašnjim knjigama ove vrsti polagali glavnu važnost na mašinsko-tehnički dio,
uslijed čega šumarski i šumarsko-trgovački stručnjaci nisu mogli u dovoljnoj mjeri
uočiti suštinu predmeta. Uslijed toga te knjige nisu ni mogle držati korak sa napretkom
moderne tehnike, koja je već prilikom objelodanjenja dotične knjige poodmakla u
pogledu usavršavanja strojeva. Zato autor i ne polaže glavnu važnost na konstruktivne
pojedinosti novih pronalazaka koliko na to, da pokaže važnost tih pronalazaka za praktično
gospodarstvo u preradi drveta. ´


Autoru je potpuno uspjelo da zadovolji ovaj princip i da sistematski i znanstveno
obradi glavni materijal iz oblasti šumske industrije, služeći se kod toga bogatim praktičnim
iskustvom i najnovijim pronalascima na polju tehnike. Knjiga će dobro doći ne
samo praktičnim radnicima na polju šumske industrije već i studentima šumarstva, koji
će u njoj naći dobro sređen materijal za studij ove discipline.


Sam sadržaj knjige razdijeljen je ovako :I. Osnivanje pilane, gdje se
govori o izboru mjesta, skladišta za trupce i za rezani materijal; o gradnji potrebnih
zgrada, o motornoj snazi i transmisijama; o mazanju i čišćenju strojeva i osvctlenju.
lij. Uređenj e pilane , gdje je govor o pojedinim vrstama gâtera, o tračnoj pili,
cirkularima i drugim testerama, koje se upotrebljuju u jednoj dobro uređenoj pilani.


III. Tu je prikazana ´tehnik a r a d a pa se detaljno govori o načinu rezanja i iskorišćenja
materijala, o računanju rentabiliteta, o kulkulaoiji kod rezanja po naručbi i
kod plaćanja po rezu; tu je ujedno detaljno prikazana moderna, t. zv. racijonalizirana
pilana, koja se razvila iz telorizirane i mehanizirane pilane. IV. dio sadrži opis spo redni
h gran a rada u jednoj pilani kao što su: umjetno sušenje; proizvodnja rendisanog
drveta i sanduka, uređenje naprava za transport otpadaka. V. dio govori o raznim
načinima proizvodnje furnira i spojenih ploča, a VI. o sprečavanju
nesreća kod rada na pilanama.
Izdanjem ove knjige mnogo je dobilo novo izdanje Hufnaglove knjige, koja je na
taj način postala jedno od najpotpunijih djela za studij šumske trgovine i industrije.
Bilo bi dobro, kada bi autor što prije iskupio svoje obećanje i upotpunio knjigu prikazom
i ostalih grana šumske industrije, koje nije obuhvatilo ovo prvo izdanje.


Dr. M. Marinović.


Lesnickâ Prâce. Čislo 7.—8. — Pfednâskovy cyklus pro praktičke lesniky Dil I.
(Tečajevi za praktičke šumare. Dio. I.: .Proslov potpredsjednika sekcije šumarskih inženjera
prof. Dr. ing. Ševčika). — G. Jirsik: Nové smery o hozpodârsfskem lesnim zri


453