DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 27     <-- 27 -->        PDF

vodima kako u sadašnjici tako još više u budućnosti zajedno sa ispitivanjem sviju
mjera, kako da se ta potreba najracionalnije trajno podmiri. Konačno ..42...0.0 dolara
određeno za ispitivanje pošumljavanja u raznim krajevima pod raznim prilikama i okolnostima.
— Amerika ostaje Amerika! Dr. N. N.


LITERATURA


Prof. Dr. Nenadić: Uređivanje šuma. U prošlom broju Šumarskog Lista javili
smo, da je izašla ova knjiga. Donijeli smo i kratak pregled njenog sadržaja. Sada
ćemo se osvrnuti na jedan njen detalj. Na strani 46. nalazi se grafikon rastcnja cijena
slavonskoj hrastovim u zlatu. Računani su pri tom i postoc i porasta cijene za pojedine
periode vremena, tako zvanog »prirasta skupoće«. Pri konstrukciji ovog grafikona
upotrijebio je g. autor i podatke, koje je g. direktor Metla š iznio u Spomenici
Jugoslavenskog Šumarskog Udruženja, a koji sežu do god. 1913. Od te godine pa do
1928. izračunao je sam autor srednje cijene na temelju rezultata hrastovih licitacija i
na temelju tečajeva krune dotično dinara na burzi u Zürichu. Za bazu su uzeti tečajevi
na dane 1. IX., 1. X. i 1. XI. svake godine. (Vidi u knjizi tabelu na strani 45.).


Iz spomenutog se grafikona vidi, kako je godine 1914. i 1915. cijena drvu znatno
pala. Uzrok je neminovno rat . Vidimo dalje, da se godine 1916. i 1917. cijene počinju
već nešto oporavljati. Dolazi 1918. godina. Ponovan pad cijena u zlatu. U papirnoj
su valuti one naravno rasle, ali papirna valuta ne može biti mjerilom. God. 1920. javlja
se ponovan porast. Međutim dolazi mijenjanje kruna u dinare u godini 1921. i ono je
opet .povuklo za sobom pad cijena u zlatu. Iza 1921. vidi se snažan porast do 1924.
Kroz godinu 1926. i 1927. opet baissa radi krize u drvnoj industriji. U god. 1928. cijena
se podiže nekako na normalnu visinu.


Čitav grafikon od 1881. do 1928. možemo podijeliti u četiri razdoblja. 1. Od godine
1881. do 1904. — period polaganog, ali konstantnog i stabilnog rastenja cijena.
Slavonska hrastovina osvaja svjetsko tržište. 2. Od godine 1904. do pred rat —.period


451