DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Još je interesantnija druga spilja — Masarykova dom. Dijeli se u
3 dijela. Kroz prvi dio protiče rijeka Punkva. Svodovi su ukrašeni stalaktitima.
Tim dijelom, koji se sad izgrađuje, ulazit će se u spilju jedino
čamcima. Ogromne postrane naprave udešene su za oticanje suvišne
vode i imaju svrhu, da regulišu jednako proticanje vode koritom. Drugi
dio, tzv. »Predvorje«, ukrašen je najraznoličnijim stalaktitima. Sa 3 cm
debelog sloja vode odrazuju se ti stalaktiti ,tako, da se u vodi vidi slika
ogromnih vodopada.


Treći, najljepši, dio — Masarykova dom — otkriven je god. 1920.
Najizrazitiji su stalagmiti oblika kipa Sv. Marije, rokoko nošnje, otvorenog
kišobrana i dr. Strop je iskićen sa mnogo poput konca tankih, te
vrlo mnogo nešto debljih, jednoličnih i do 1 m dugačkih stalaktita. Na
proširivanju i dograđivanju ovih spilja mnogo se danas radi, pa će možda
uspjeti obje spilje spojiti u jednu.


Nakon što smo ,se nagledali ovih prirodnih rijetkosti, uspeli smo se
autom pod vrh brijega, odakle smo sa željeznog mosta, 137 m visokog
iznad jezera, promatrali kraj spilje Macoche. Odatle smo se vratili u
Krtine, gdje smo se oprostili s upravnikom dobra Adamov gosp. Ing. G.
Artnerom, a po tom1 smo se povratili u Brno. Cijelo popodne proveli smo
u Brnu u razgledavanju starog Spielberga i drugih zanimljivih starina.
Osobitu nam je susretljivost iskazao ovom zgodom i\aš zemljak gosp.
Ing. L e m a r i e.


Večernjim vozom otputovali smo iz Brna. Ispratili ,su nas na stanicu
g. dekan dr. H a š a, gosp. lesmystr Horače k sa gospođom, gg.
profesori, asistenti i kolege studenti. Rastanak je bio osobito topao i
srdačan. Teška smo se srca odijelili od braće Čehoslovaka, koji su nas
toliko srdačno i bratski primili, a od kojih smo mnogo toga lijepog i poučnog
kroz ovo kratko vrijeme i čuli i vidjeli.


U Beču smo se zadržali dva dana.


8. VII. vratili smo se u Zagreb nadasve oduševljeni, jer smo osjetili,
da su .nam Čehoslovaci iskrena braća, koja nam u našoj struci moraju
služiti uzorom.
Na svršetku ove lijepe i van našeg očekivanja uspjele ekskurzije
osjećamo se dužnima, da i ovdje izrazimo najtopliju zahvalnost ponajprije
našem studentskom udruženju, dekanatu našeg fakulteta i upravi
dobra »Maksimir« na novčanim potporama, te nadalje svoj gospodi, koju
smo naprijed spomenuli, a koja su ne žaleći truda ni žrtava doprinijela,
da će ova ekskurzija ostati svima nama u trajnoj i najugodnijoj uspomeni.


Naročitu zahvalnost iskazujemo vođi ove naše ekskurzije gosp.
prof. dr. A. U g r c n o v i ć u, koji je uložio osobito mnogo truda i volje
oko ostvarenja ekskurzije.


Résumé. On décrit . économie et les institutions forestieres tchécoslovaques,
les grandes écoles forestieres a Prague et a Brno, notamment les forets de la commune
de Brno et du domaine Adamov de . école de Brno.


448