DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 21     <-- 21 -->        PDF

pred gradskim vijećem. Centralnom uredu podvrgnuti su izravno revirni
šumari. Najveći revir ne prelazi´ 1000 ha. Lugarski srezovi iznose najviše
250—300 ha. Knjigovodstvo se vodi po amerikanskom načinu.


Pod večer smo stigli autom u iKftine, gdje nas je osobito srdačno
primio upravnik dobra visoke škole zemljodjelske Adamov gosp. Ing. G.
A r t n e r. Odsjeli smo u zgradi visoke škole, bivšem dvorcu kneza Liechtensteina,
gdje sada stanuju studenti, kad izvode praktične radove.


Državna uprava preuzela je 1923. g. imanje Adamov od dotadanjeg
vlasnika kneza Liechtensteina i dodijelila ga kao školsko dobro šumar,
visokoj školi u Brnu. Posjed zaprema oko 7.135 ha površine, a od toga
ima šume 6.935 ha. Šuma je razdijeljena na 7 revira. Dobrom upravlja
odbor, izabran po profesorskom zboru šumarskog odsjeka visoke škole.
U odboru su zastupane sa svojim referentima ove struke : uzgajanje šuma,
iskorišćavanje šuma i šumska industrija, uređivanje šuma, šumarsko građevinarstvo,
obrana šuma i lovstvo, te pravne nauke. Predsjedatelj
upravnog odbora bira se na 6 godina. Prema programu, koga je izradio
prije nekoliko godina gosp. Prof. I. O p 1 e t a 1, imat će dobro Adamov
da posluži potpunom usavršavanju mladih šumara i sa praktičke strane.
Da bi visoka šumarska škola mogla potpuno pokazati upotrebu nauke .u
praksi, i to specijalno u čisto šumarskim disciplinama, imao bi se šumarski
studij — po tom programu — produžiti na pet godina. Peta bi godina
bila posvećena praktičnom izobražavanju na dobru Adamov. Svakom
slušaču dat će se time prilika, da tokom godišnjih gospodarskih radova
osobno sarađuje na polju uzgajanja, obrane, iskorišćavanja, uređivanja
šuma, šumarskog građevinarstva, šumske industrije, uprave i t. d. Drugi
državni ispit će se polagati koncem pete godine.


Veliko značenje ima dobro Adamov za geodeziju — opću i primjenjenu
u šumarstvu, fotogrametriju i aerofotogrametriju. Danas se tamo
obdržavaju 14 dnevne vježbe iz geodezije. U skorom vremenu bit će te
vježbe proširene s vježbama iz fotogrametrije, tako da će vrijeme vježbi
iznašati oko 3 tjedna.


Šume se dobra Adamov prostiru češko-moravskorn visoravni. Najviša
tačka je vrh Proklest 572´5 m, a najniža 215 m. Cijelo imanje presijeca
od sjevera na jug rijeka Svitava. šume su u glavnom mješovite,
a odgovaraju posvema prirodnim uslovima. Najjače su zastupane ove
vrsti drveća: bukva, grab, jela, smreka, hrast i bor, a najmanje ariš.


Dne 4. VII., rano, podosmo da pregledavamo šume toga dobr a
Adamov . Na ulazu u te šume pozdravio nas je upravnik šuma gosp.
Ing. G. A r t n e r. Kroz šume su nas, vodili gosp. dekan dr. H a š a i gosp.
upravnik Artner sa gg. profesorima, asistentima i studentima iskazujući
nam pri tom neopisivu susretljivost. Qosp. dekan je živo nastojao, da nas
upozori na svaki važniji detalj. Mi smo ostali zadivljeni i nikad nam ne
će izblijediti uspomena na boravak u tim šumama. Tu nam je pružena
prilika da vidimo, da je uistinu ostvarljivo sve ono, što se po knjigama


o valjanom
šumskom gospodarstvu piše.
Već na početku razgledavanja vidjeli smo uspješnu borbu šumara
sa štetnim elementom — v j e t r o m. Na rubovima, koji su izloženi vjetru,
podignuti su oplodnim putom zaštitni pojasi, a pri tom je pomagano jeli
i bukvi, te donekle smreki, grabu i duglasiji. Borove su sastojine posvuda
podsađene u svrhu zaštite tla grabom, jelom i smrekom, tako da te šume


445