DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 18     <-- 18 -->        PDF

operu »Rusalku«. Iza toga oprostili smo se s gospodom asistentima,
kolegama studentima i apsolventima, s kojima smo tako ugodno proveli


posljednja dva dana.


Sutra, 2. VII., rano ostavili smo Prag. Ispratio nas je gosp. vrh.
komesar Ing. M a 1 e c. Oko podne bili smo u Brnu. Na kolodvoru su nas
dočekali : gosp. Prof. Dr. R. H a š a, dekan visoke šumarske škole, izaslanici
uprave šuma grada Brna gg. dr. B. V i n c e n t i K. T e x 1, g. Ing.
Š i m i č e k, te kolege apsolventi i slušači visoke šum. škole. Već prvi susreta]
bio je osobito drag. Stan nam je pripremljen u hotelu .»Astoriji«.


Iza zajedničkog ručka u »Astoriji«, uputili smo se posebnim tramwayem,
da razgledamo šumarsku visoku školu, gdje nas je.u rektoratu
u ime gosp. rektora Ing. 0 p 1 e t a 1 a pozdravio gosp. dekan dr. H a š a.
Škola.se nalazi na periferiji sjeverne strane grada Brna. Smještena je u
dvije ogromne zgrade. U jednoj — starijoj — zgradi smješten je poljoprivredni
odsjek, a u drugoj — novoj — šumarski odsjek.


Iza što smo ubilježili svoja imena u spomen-knjigu rektorata, razgledali
smo vanredno.bogate zbirke i kabinete, laboratorije i predavaonice.
Zadivio nas je njihov uređaj i kompletnost. Gospoda profesori i njihovi
asistenti vodili su nas sa.bratskom ljubaznošću kroz pojedine zavode
nastojeći nas upozoriti na sve znamenitosti. Važnije i interesantnije stvari
bile su zgodno izložene, kako bi nam bilo omogućeno u kratko vrijeme
pregledati što više toga. Pregledavali smo redom: zavod za geodeziju,
zavod za dendrometriju, uređivanje šuma i računanje vrijednosti šuma,
zatim zavod za obranu šuma i lovstvo, zavod za inženjerske predmete,
zavod za iskorišćavanje šuma, zavod za primijenjenu zoologiju, zavod za
opću i analitičku kemiju, zavod za dendrologiju, fitopatologiju i šumar,
bakteriologiju, te konačno zavod za uzgajanje šuma. »Visoka škola zemedelska
« ima u svoja oba odsjeka svega 26 naučnih zavoda, a od ovih.je
7 za čisto šumarske predmete, 10 za poljoprivredne, i 9 za zajedničke
nauke. Usput smo osobito srdačno bili primljeni u Udruženju slušača šumarskog
inženjerstva.


Pri povratku u hotel »Astoriju« dobio je svaki učesnik ekskurzije
štampanu knjižicu u našem jeziku, u kojoj je prikazan opis i gospodarenje
sa šumama grada Brna, gdje ćemo sutrašnji dan provesti. Uz knjižicu
priložena je.posebna karta šuma grada Brna sa ucrtanim putem naše
ekskurzije.


U 21 h priređen nam je banket u istom hotelu, gdje je izmijenjeno
više toplih zdravica. Qosp. Prof. Dr. Ugrenovi ć zahvalio se u svom
govoru braći Čehoslovacima na srdačnom prijemu istaknuvši pri tom
veze nâs Jugoslavena sa Čehoslovacima u ranijim vremenima baš na
polju šumarstva.


Sutradan rano krenusmo autobusom u pratnji upravnika šuma grada
Brna gosp. Horačeka , ministarskog savjetnika gosp. ,Ing. Bernar d
a, gg. gradskih šumara, gg. profesora, asistenata i slušača visoke šum.
škole u pravcu gradskih šuma. Nakon vožnje od 36 km kroz bogata i
široka polja, te lijepa i uredna sela stigli smo na sam objekt — u revir
Deblin. Na .samom ulazu u šumu priredila su braća Čehoslovaci u našu
počast oveći slavoluk, iskićen zelenilom, a na njem je bilo ispisano crnogoričnim
grančicama »Dobro došli!«. Iznad njega u sredini lepršala je
velika jugoslavenska zastava, a njoj sa svake strane po jedna manja


442