DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Šumarsku nastavu vrše dvije visoke škole — u Brnu i Pragu, 4
srednje i 5 škola za čuvare šuma. Škol. god. 1919./20. osnovana je »Visoka
škola zemedelskeho a lesnîho inzenyrstvi« u P´ragu i samostalna
»Visoka škola zemedelskâ« sa poljoprivrednim i šumarskim odsjekom u
Brnu. Visoka škola u Pragu danas je samostalno odjeljenje češke visoke
tehničke škole. Njome upravlja profesorski zbor sa dekanom na čelu.
Samostalnom visokom školom u Brnu upravlja profesorski zbor sa rektorom
na čelu. Svakom odsjeku upravlja stručni zbor i dekan. Studij šumarstva
traje za sada na obim ovim školama četiri godine. Uz pojedinačne
polažu se dva državna ispita. Prvi državni obuhvata pripravne
discipline, i to: osnove više matematike, opću i specijalnu botaniku, dendrologiju
s anatomijom drvlja, pedologiju, nižu geodeziju i nacionalnu ekonomiju.
Drugi ili stručni ispit obuhvata čisto šumarske predmete: uzgajanje
šuma, obranu šuma, upotrebu šuma, uređivanje šuma sa šumskom
statikom i šumarsko građevinarstvo. Prvi se državni ispit polaže
redovno koncem 4. semestra, a drugi koncem 8. semestra. Drugi se državni
dijeli na praktički i teoretski ispit. Kod praktičnog ispita ima kandidat
izraditi zadane zadatke, gdje će.pokazati vještinu u upotrebljavanju
svih glavnih ispitnih predmeta. Tek po uspjehu na ovom ispitu prepušta
se kandidat teoretskom ispitu.


Poslije toga predavanja pogledali smo iz autokare znamenitosti
grada Praga. Pbšli smo od Stare vijećnice i provezli ,se ispred Husova
spomenika, Parlamenta, preko Hradčana, pokraj katedrale Sv. Vida, Strachovske
biblioteke, kroz četvrt Bubenec, pokraj parka Stromovke, vojnogeografskog
instituta, velesajma, Strossmayerova trga, Prikopy, preko
Vaclavsky namésty, kroz četvrt Nusle, ispred ubožnica (»Masarykovy
domovy«) i spustili se preko starog Višehrada na Vltavu. Iza ručka na
Slovanskom ostrvu razišli smo se u grupama gradom i proveli cijelo popodne
u razgledavanju grada.


Sutra, t. j . 1. VIL, dopodne posvetili smo razgledavanju visoke
šumarske škole. Škola se nalazi u parku Havličkovi Sadi u predgrađu
Kraljevski Vinohradi. Ponajprije smo pohodili dekanat visoke škole, gdje
nas je srdačno primio i pozdravio gosp. Prof. V. K a i s 1 e r. U istoj zgradi,
gdje je dekanat, razgledali smo zavod za zoologiju (Prof. Dr. J. Uz e 1)
i zavod za kemiju. U drugoj zgradi pregledali smo zavod za dendrometriju
i računanje vrijednosti šuma, zavod za iskorištavanje šuma, gdje je bila
uz ostalo izložena velika kolekcija raznih modela o načinima izrade i izvoza
šumskih produkata, nadalje zavod za uređivanje šuma i geodeziju,
zavod za šumarsko-inženjerske predmete, zavod za entomologiju i biologiju
lovne zvjeradi, zavod za obranu šuma, zavod za uzgajanje šuma
i konačno zavod za dendrologiju. Po .bogatim i lijepo uređenim zbirkama
svih zavoda, kojima su nas sa velikom susretljivošću provela gg. profesori
i njihovi asistenti,— upozoravajući nas na sve važnosti, upada odmah
svakom u oči ogroman rad, koji je uložen i koji se ulaže oko izgradnje
tih zbirki.


Na izlazu iz zgrade oprostismo se uz lijepe oprosne govore gosp.
Prof. Kaislera i gosp. Prof. U gr eno vica sa gospodom profesorima
visoke šum. .škole. Odatle usput pregledali smo prije ručka u posebnoj
zgradi zavod za anatomiju divljači i zavod za bakteriologiju.


Poslije podne smo proveli u razgledavanju grada, a naveče smo
posjetili čuveno praško »Narodno divadlo«, gdje smo gledali Dvorakovu


441