DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 16     <-- 16 -->        PDF

polovici republike, t. j. u Slovačkoj i Podkarpatskoj Rusiji. Prostrane
nizine oko rijeke Labe u Češkoj, pa oko Morave i Dunava, siromašne su
na šumama. Prema kategoriji posjeda najviše ima privatnih šuma, t. j.
oko,2,650.000 ha. Najveći procenat privatnih, a najmanji državnih šuma
je u Češkoj. Taj se odnos spram istoka postepeno mijenja, tako da je u
Podkarpatskoj Rusiji obrnuto. Agrarnom reformom znatno se povećao
procenat drž. šuma.


U Češkoj prevladavaju četinjave šume nad lisnatim i mješovitim
šumama. Čistih smrekovih sastojina ima u Češkoj preko 50%. U čistim
sastojinama dolazi mnogo i »jugočeška borovica« (Pfaus sylvestris), koja
da je za 20% vrednija od »poljske borovice«. U Moravskoj prevladavaju
lišćari i mješovite sastojine. U zapadnoj Slovačkoj dolaze u velikoj mjeri
čiste bukove sastojine, koje se prostiru na istok daleko u Podkarpatsku
Rusiju, gdje naglo prelaze u četinjave sastojine. U Slovačkoj i Podkarp.
Rusiji imade i hrasta. Ariš dobro uspijeva na vapnenastim partijama.


U Češkoj, Moravskoj i Šleziji šumsko je gospodarstvo posvema uređeno
i stoji na visokom stepenu, dok je u Slovačkoj i Podkarpatskoj Rusiji
uređivanje šumskog gospodarstva gotovo u počecima.


Sa šumama se upravlja na dva načina, i to prema šumarničkom i
nadšumarskom sistemu. Po nadšumarskom sistemu upravljaju se bivše
austrijske i ugarske državne šume, a po šumarničkom sistemu upravljaju
se većinom privatne šume.


Gledom na obranu šuma poduzimaju se danas potrebne mjere. Najopasniji
neprijatelj smrekovih šuma je Limantria Monacha. U Slovačkoj
i Pödkarpadskoj Rusiji najviše šume stradaju od vjetra. Paša je stoke
tamo još uobičajena. Povećavanjem produktivnosti planinskih pašnjaka
nastoji se sve više doskočiti tome zlu.


Od prosječnog ukupnog godišnjeg prirasta — oko 18 milijona m"
drva — otpada po prilici 60% na tehničko, a 40% na ogrjevno drvo.


Šumski se produkti transportuju raznim točilima, žicarama, šumskim
putovima i željeznicama, pa splavarenjem. Transport splavarenjem
najbolje je razvijen na krajnjem zapadu, t. j . po Šumavi i Vltavi i njenim
pritocima, pa na krajnjem istoku — po Tisi i njenim pritocima. Za izgradnju
posve zadovoljavajuće željezničke mreže u Slovačkoj i Podkarpatskoj
Rusiji trebat će još mnogo vremena i žrtava.


Drvna je industrija i trgovina dosta razvijena. U zemlji imade svega
oko 3.180 strugara. Uz strugarstvo važna je industrija papira, koja godišnje
prerađuje više od 900.000 nr drva. Imade u svemu oko 60 tvornica
papira i 20 tvornica celuloze.


S obzirom na trgovinu drvom Čehoslovačka spada u eksportne
zemlje. Aktivnosti trgovačkog bilansa uopće mnogo doprinaša izvoz drveta.
Poslije šećera drvo je najvažniji ´izvozni artikl. Izvoz ide najviše u
smjeru zapada.


Uprava drž. šuma i domena je u rukama Generalne direkcije drž.
šuma i domena, zasebnog odjeljenja Ministarstva Poljoprivrede. Pod
Gener. direkciju potpada 11 šumarskih ravnateljstava: u Češkoj, Moravskoj
i,Šleskoj 4, u Slovačkoj 4 i u Podkarpatskoj Rusiji 3. Pojedinim ravnateljstvima
podvrgnute su šumske uprave, koje obuhvataju od 4.000 do
najviše 12.000 ha. U svim je instancijama razlučena šumarska drž. nadzorna
i policijska služba od uprave drž. šuma.


440