DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 15     <-- 15 -->        PDF

dentsko udruženje, imajući pred očima korist naučnih ekskurzija, pa dekanat
našeg fakulteta i uprava fakultetskog dobra »Maksimir«, pomogli su
novčano našu akciju oko ostvarenja te ekskurzije.


Kako svaka evropska država pokazuje zasebnu sliku i teorijskog
i praktičnog šumarstva, koja je obično rezultanta raznoličnih uplivnih
faktora, važno je pitanje bilo, koji smjer da se — prema raspoloživim
sredstvima — dade ekskurziji. Prijedlog, da se ekskurzijom posjeti Čehoslovačka
i njezine šume, bio je primljen jednoglasno i s velikim oduševljenjem.
Radovali smo se unaprijed mnogo toj ekskurziji — koliko zbog
tog, što ćemo vidjeti čehoslovačke lijepo uređene šume i pogledati najvažnije
njene kulturne centre, toliko i zbog toga, što ćemo se upoznati s
kolegama i braćom Čehoslovacima.


Vodstvo i pripremne radove preuzeo je s velikom ljubaznošću gosp.
Prof. Dr. A. Ugrenović . Ekskurzija je izvršena u vremenu od 28. VI.
do 8. .VII. ove god.


Dne 28. VI. krenusmo brzim vozom iz Zagreba preko Slovenije i
Austrije. Čitav smo dan budno promatrali krajeve, kojima smo prolazili.
Slovenske planine, između kojih je vješto provučena željeznička pruga,
pa — kudikamo više — veličanstveni Semering, pružali su nam svaki čas
drugu, novu sliku — sve ljepšu za ljepšom. Naveče stigosmo u Beč, gdje
smo prekonačili. Sutradan oko 19,15 h, nakon vožnje kroz prostrana
češka polja i šume preko starog Tabora, došli smo u najvažniji kulturni
centar Čehoslovačke — u Zlatu Prahu. Na stanici su nas dočekala gg.
Ing. M a 1 e c, vrhovni komesar ministarstva poljoprivrede ; profesori
šumarske visoke škole Dr. Lakš a (dekan), Ing. Q. J i r s i k, Ing. Dr.


V. Kaisteri Dr. V. Š e v č i k ; asistenti Ing. R y c h 1 y, Dr. Ing. Weingar
11, Dr. Ing. J. S i g m o n d, Ing. Blažek i Sklenička, te slušači
i apsolventi visoke šumarske škole. U kolodvorskoj čekaonici srdačno
nas je pozdravio gosp. dekan Prof. Dr. Lakša , na što se s naše
strane zahvalio naš vođa gosp. Prof. Ugrenović.
Laganom šetnjom kroz grad, a u pratnji gg. asistenata, slušača i
apsolvenata stigosmo za desetak časaka u »Švehlovu kolej«, gdje nam je
pripremljeno konačište i zajednička večera, koja je prošla u najugodnijem
raspoloženju i pjesmi, a izmijenjeno je više toplih i bratskih zdravica
i od strane gg. profesora i od strane studenata.


Sutradan, t. j . 30. VI., iza doručka pohodili smo u pratnji gosp. Ing.
M a 1 e c a i gg. asistenata šumar, visoke škole naše poslanstvo, koje se
nalazi na Velkoprevorskim namestima u staroj palači vitezova malteškog
reda. Putem do poslanstva prošli smo najstarijim dijelom grada, gdje
smo upozoreni na važnije historijske činjenice, koje se odnose na taj dio.
Naš poslanik gosp. Ministar Dr. G. Anđelinovi ć primio nas je u poslanstvu
i zadržao se s nama neko vrijeme. Prosvjetni referent poslanstva
gosp. Prof. P r o h a s k a pokazao nam je po tom sve prostorije
poslanstva.


Iza toga nam je pri zakusci u restauraciji »Stara zbrojnice« razložio
gosp. vrhovni komesar Ing. M a 1 e c u našem jeziku ukratko današnje
stanje šumarstva u čehoslovačkoj republici. Čehoslovačka imade cea 5
milijona ha šume, što čini % od sveukupne površine. Po procentu šumovitosti
u nizu evropskih država stoji Čehoslovačka neposredno ispred
naše države. Najveći povezani šumski kompleksi nalaze se u istočnoj


439