DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1929 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Heft 14. — Bonin-Ponitz: Die Entwicklung holzverkohlender Betriebe (Razvitak
pogona za pougljavanja). — Dr. Klamroth: Larix europaea L. decrdua und ihr
Anbau im Harz. (Nastavak.)


Algemeine Forst- und Jagdzeitung. Heft 7. — Wagner: Das Sistem der Forstwissenschaft
und die praktische Forstwirtschaft (Sistem šum. nauke i praktično šum.
gospodarstvo). — Dr. Wiedermami: Die ertragskundliche und waldbauliche Brauchbarkeit
der Waldtypen nach Cajander im sächsischen Erzgebirge (Uporabivost tipova
staništa po Cajanderu u saskom Rudogorju). — Dr. Biolley: »Wirtschaftliches Denken"
und Kontrollmethode (»Razmišljanja o gospodarstvu« i kontrolne metode).


Dr. N. N.


IZ UDRUŽENJA


Skupština J. Š. U. odršaje se 8. 9 i 10 septembra u
Mariboru. Voeetak sborovanja 8.-og septembra u dvorani


» ....10.«, Aleksandrova cesta, u 10 sati prije podne.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU JULU GOD. 1929.:
Redoviti članovi: Bamburač Jovo, Bos. Gradiška, Din 51).— za 1. polg. 1929.;
Braljinac Mihajlo, Kraljevo, Din 100.— za god. 1929.; Čater Ivo, Celje Din 150.— za
god. 19127. i 1928.; Draksler Josip, Kostanjevica, Din 50.— za I. polg. 1929.; Ebencheh
Adolf, Vukovar, Din 100.— za god. 1929.; Fomezzi Josip, Lehn, Dan 150.— za god.
1927. i 1928.; Javor Milan, Turbe, Din 100.— za god. 1929.; Kopp Karlo, Daruvar,
Din 100.— za god. 1929.; Kušan Stjepan, Han-Kumpanija, Din 100.— za god. 1929.;
Kovčić Pero, Trnovo, Din 60.— za god. 1929.; Murgić Ivan, Bjelovar, Din 100.— za
god. 1929.; Miklaužić Franjo, Kranj. Gora, Din 100.— za god. 1929.; Mihaličck Nikola,
Beograd, Din 100.— za god. 1929.; Ukro-pina Dušan, Drvar, Din 100.— za god. 1929.;
Flögl Šimun, Zagreb, Din 50.— za I. polg. 1929.; Grünwald Josip st., Zagreb, Din 100.za
god. 19I29. ; Tetohagić Mustafa, Tešanj, Din 100,— za god. 1929.; Jovanović Miloš,
Beograd, Din 100.— za god. 1929.; Saćer Ivan, Zagreb, Din 50.— za I. polg. 1929.;
Balić Mehmed, Prijedor, Din 100.— za god. 1929.; Studianov Nikola, Plevlje, Din 100.—
za god. 1929.; Bojić Dimitrije, Prizren, Din 100.— za god. 1929.; Jozić Josip, N. Gradiška,
Din 100.— za god. 1929.
Članovi pomagači: Katić Josip, Zagreb, Din 25.— za I. polg. 1929.; Štetić Vladimir,
Zagreb, Din 20.— za god. 1929. i upis; Auić Milan, Zagreb, Din 50.-- za god.
1929.; Pašalić Julije, Zagreb, Din 50.— za god. 1928. Podupiratelj : Vago Karl,
Bekteže, Din 100.— za god. 19129.
Pretplata: Parna Pilana Bos. Dubica, Din 100.— za god. 1929.; Destilacija d. d.
Zagreb, Din 50.— za II. polg. 1929.; Ing. Pavlović Milan, Beograd, Din 100.— za god.
1929.; Inspektorat za pošumljavanje krša Senj, Din 100.— za god. 1929.


PROMJENE U SLUŽBI


UNAPREĐENJE NAŠEG ZEMLJAKA U RUSIJI.


Gosp. Dragutin Milovanović, naš zemljak, koji se već preko 25 godina bavi u Rusiji i
koji je posljednje vrijeme! bio šef taksacije uralskih i sibirskih šuma, izabran je 1
potvrđen za profesora taksacije na šumarsko-inženjerskom fakultetu uralske politehnike.
Čestitamo!


420