DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9-10/1929 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Knjiga je odštampana u nakladi piščevoj na vrlo solidnom papiru. Sadrži 302 stranice
sa 20 slika. Ukusno je vezana u čvrste platnene korice. Cijena joj je 150 dinara.
Naručuje se kod autora, Zagreb, Vukotinovićeva ul. 2. Dr. N. N.


Ing. Vidoje Mihaldžić: Tablice za obračunavanje njemačke bačvarske robe. Izašla
je iz štampe ova knjiga, za koju je u ovogodišnjem broju 4. javljeno, da će uskoro
izaći. Tablice su štampane veoma pregledno. Svi brojevi, koji služe kao ulazi za vađenje
akovskih sadržaja, dakle brojevi veličine duge i brojevi redova, štampani su u
tablicama krupnije, dok su brojevi akovskih sadržaja štampani sitnije. Na taj se način
mogu tablice upotrebljavati veoma) brzo, pa pružaju veliku uštednju na vremenu prema
običnom računskom ustanovljivanju akovskih sadržaja. Pomoću tablica, koje se u ovoj
knjizi nalaze, mogu se lako i brzo, jednostavnim očitovanjem, ustanoviti akovski odnosno
liektolitarski sadržaji, zatim kubični sadržaji i težine njemačke bačvarske robe.


Osim samih tablica sadržaje knjiga i propise (uzance) zagrebačke burze o njemačkoj
bačvarskoj robi. Sadržaje i opis načina, na koji se ta roba obračunava, te opis
izradbe, slaganja i izvoza.


Knjiga će odlično poslužiti svakome, koji ima da obračunava njem. dužicu, stoga
je preporučamo svima šumarima, trgovcima drvom, kao i studentima šumarstva. Nabavlja
se kod pisca, Ing. V. Mihaldžića, šefa Šum. Uprave, Garešniea. Cijena je knjizi
5Ü dinara. Dr. N. N.


Ekonomist. Broj 7.—8. Dr. Marinović: Državne šume (1. Postanak drž. šuma u
zapadnim državama i njihova uloga u narodnoj ekonomiji. II. Postanak i današnje rašlrenje
drž. šuma u našoj državi.) — ü. Kurilo: Drž. takse u Kraljevini SHS. — N.
Giacintov: Rad i uloga reka i kanala Kraljevine SHS. — M. Nikolić: Sejanje žita na
kućice.


Revue des Eaux et Forets. No 6. — M. Fla´ngere: Plantes exotiques et arboretums
dans les Cévenues méridionales (Ekzotične biljke i arborefunii južnih Cćvenna).


- M. R. Potel: La Foret de Sillé (Šuma Sillé). -- M. Chaudcy: Un probleme de
météorologie forestiere (Jedan problem šum. meteorologije). — P. Buffault: Nos amis
les Oiseaux (Ptice kao naši prijatelji). — M. Barbey: Chronique Suisse (Iz Švicarske).
...... .......-b. ... 6. — ..........: ...... ....... . ........ (Nastavak)


— .. ........: ....... .. ....... (Gradnja putova) — .. .... .......: .........
.. .............. .. ....... ..... ........1; . ............... ...> (Zaokruživanje
brojeva i upliv tog zaokruživanja na konačne rezultate kođ zbrajanja i množenja).
L´Alpe. No 8. — li problema montano e forestale al parlamentu (Problem šumarstva
i bujičarstva pred; parlamentom). — Ing. T. Marchi: L´essiccatoio di Cavalesc
per la produzione di semi forestali (Jedna trušnica za produkciju šum. sjemena). —
Lo stambeceo e la sna protezione (Kozorog i njegova zaštita).


Zeitschrift für Forst und Jagdwesen. Heit 7. — Schwärt: Die waldbauliche Behandlung
der Esche (Uzgojni postupak s jasenom). — Dr. Spiegel: Die preussische
Hauptmerkbuchairweisung (Knjige bilježaka za postupak sa sastojinama). — Dr.
Schmidt: Weitere Katalaseuntersuchungen als Priifmasstab des Samenzustauds
(Dalnja ispitivanja fermenata za mjerilo stanja sjemenja).


Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen. Heit 7—8. — Studienreise für Uebirgsforstbeamte
1929. (Naučne ekskurzije za revirne šumare u god. 1929.). — Dr. Hess:
Neue pedologische Untersuchungen und ihre Anwendbarkeit auf forstliche Probleme
(Novija pedološka istraživanja i njihova primjena na šum. probleme).


Forstwissenschaftliches Zentralblatt. Heft 13. — L. Fabricius: Forstliche Versuche
(Šum. pokusi, konkurenca korjenja i oduzimanje zaštite nad podmlatkom).


\


419