DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1929 str. 52     <-- 52 -->        PDF

u Zagrebu veća je, pošto blagajnu Velikog župana čuva vojna straža kroz dan i noć.
Izričito naglašujem, da Blagajna Velikog župana nije istovjetna sa blagajnom oblasnog
odbora ili oblasnom štedionicom.


Ako se ovaj predlog zaista provede, onda se ne će događati, da oblasni i sreskl
šumarski referenti ne dobivaju na račun raznih odobrenih kredita ni prebijene pare,
kako se to sada dešava, kada se krediti šalju Blagajnicama kr. Direkcija šuma.


Primjećujem, da oblasni šumarski referent, ne dobivajući potrebnih kredita, lično
pokriva izdatke iz svojeg žepa, samo da se služba odvija redovitim! tempom i da u njo.i
ne nastane zastoj. Tako on primjerice plaća najamninu za telefon, plaća čišćenje uredskih
prostorija i prozora, plaća svjetlo, nabavlja potrebne metle i sitne kefe za čišćenje,
a djelomično daje i pisaći papir, tako da ovi sumarni troškovi iznose već i na hiljade,
dok se od države za te stvari — premda su budžetom osigurane — ne dobije ni probijena
para.


Za putne i selitbene troškove ne dobiva se isto tako već tri godine ni probijena
para, premda je za njih osigurano svake godine do 40.000 dinara, pa tako ne samo da
se ne mogu pokriti sclitbeni računi onih činovnika, koji su za to vreme premješteni, već
se ne može obavljati ni služba na terenu.


STATUS I KRETANJE ŠUMARSKOG OSOBLJA.


Gosp. oblasni šum. referent u Zagrebu poslao je dne 5. III. 1929. gosp. Ministru
šuma i rudnika u pogledu statusa i kretanja šumarskog osoblja jedan podnesak, koji u
glavnom glasi ovako:


Godine 1926. sastavljena je »Osnova statusa« šumarskih činovnika Kraljevine
Srba, Hrvata i Slovenaca. Ovoj osnovi dalo bi se mnogo toga prigovoriti, ali je ujom
pokazana ipak dobra volja., da se udari temelj, na kojem će se s vremenom sastavili
ispravni status šumarskih činovnika. Kako ovaj status još ni danas, nakon tri godine,
nije izdan, predlažem, da se sastavku novog statusa pristupi što prije, pa da se time
prepreče zle makinacije sa raznim nepravednim i protuzakonitim unapređivanjima šumarskih
činovnika, kao što je to bivalo zadnjih pet godina.


Status šumarskog činovništva mora sadržavati pregled cjelokupnog šumarskog
činovništva po raznim uadleštvima, ali tako, da je iz njega vidljiv broj budžetom osiguranih
mjesta. Samo činovništvo pak treba da je razvrstano po kategorijama i grupama,
i to redom prema datumu promaknuća, a uz naznaku službenih godina i mjeseci.-
Nikako ne bi smio biti status sastavljen u onoj formi, kako ju predstavlja »osnova statusa
«, jer se time daje samo prilike protuzakonitostima, pošto činovnik nema svojeg
ranga, koji je glavni temelj za redovito promicanje činovnika.


Kako će činovnik iz navedene »osnove statusa« znati svoj rang, kad u njoj pod
rednim brojem 1. dolazi na pr. Dušan Popović, šumarski nadsavjetnik petrovaradinske
imovne općine u Mitrovici, sa srednjoškolskom spremom, a üeneralni Direktor šuma
kao činovnik Ministarstva šuma i rudnika sa akademskom spremom, pod rednim brojem


174. — ili primjerice kad pod rednim brojem 7. dolazi Franc Kalan šumar I. klase u
Ljubljani, koji je svršio pomoćnu šumarsku školu u Jdriji (sličnu našoj lugarskoj školi
u Ogulinu), dok najstariji načelnik Ministarstva šuma i rudnika Jovan Bukovalo sa
akademskom spremom dolazi pod rednim brojem 71. i t. d.?
Svakako bi u statusu morala doći kao prva sama Generalna Direkcija šuma uz
oznaku budžetom osiguranih mjesta, zatim bi mogle doći Kr. Direkcije šuma, poslije
toga političko šumarstvo, a konačno imovne općine. Kod svakog nadleštva imao bi se
na čelu staviti broj budžetom osiguranih mjesta po kategoriji i grupi, te bi se po rangu
imali rednim brojem unijeti činovnici, koji se nalaze u službi.


Ovom prigodom ističem, da bi bilo potrebno, da se oblasnim i sreskim šumarskim
činovnicima sa akademskom spremom dadu ovi službeni naslovi:


416