DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 46     <-- 46 -->        PDF

ZAKONI I RJEŠIDBE


Ministarstvo Šuma i Rudnika
Generalna Direkcija Šuma
Br. 28.448/1929.


KR. DIREKCIJI ŠUMA
ZAGREB, VINKOVCI.


Gospodin Ministar Šuma i Rudnika svojim rešenjem od 22. maja t. g. broj 12.848
uputio je Glavnoj Kontroli akt sledećeg sadržaja:


»Na osnovu čl. 2. tač. J/H. Praviln:ka o naročitim dodacima na platu, u novcu
ili naturi, drž. službenicima gradj. reda, saobrazno čl. 40. Zakona o činovnicima i ostalim
drž. službenicima gradj. reda, svi drž. službenici šumarskoga resora dobivaju besplatno
ogrevno drvo i to godišnje:


činovnici po . . . 21 m´


zvaničnici po . . . 12 m´


služitelji po . . . 6 ma


Ogrevna drva izdaju se medjutim u naturi bez prava na naknadu dostave do
stana.


U slučajevima, u kojima je iz opravdanih razloga nemoguće izdavanje ogrevnih
drva u naravi, odnosno kad bi dobava ogrevnih drva u naravi bila skuplja od tržnih
cijena, može drž. službenik umjesto drva u naravi dobiti odgovarajuću vrednost istih
u gotovom novcu.


Na osnovu naredjenja Gosp. Ministra Šuma i Rudnika od 7. oktobra 1926. broj
39.299, sa kojim se saglasila i ta Glavna Kontrola aktom od 29. oktobra 1926. broj


79.485 ima
se za 1 m3 računati 1.40 pr. mt. izrađenog ogreva, te prema tome pripada:
činovnicima 37.8 pr. mt. drva za ogrev godišnje
zvaničnicima 16.8 pr. mt. » » » »
služiteljima 8.4 pr. mt. » » » »
Dosada su po gornjem Pravilniku dobivali drva u naravi samo službenici kod
drž. šumske uprave, dok drž. službenici šumarskog resora kod Velikih Župana to drvo
nisu dobivali, jer za to dosada nije bilo budžetske mogućnosti.


Radi toga jednostrano rešenog pitanja ogrevnog deputata nastalo je medju šumarskim
činovnicima kod Velikih Župana nezadovoljstvo, jer su se oni osetili zapostavljenim
i oštećenim u svom pravu. To pitanje raspravljalo je i Jugoslavensko Šumarsko
Udruženje na svojoj godišnjoj skupštini u 1928. god., te izglasalo rezoluciju
s molbom, da se to pitanje pravedno resi.


Isto tako i područni Veliki Župani obraćali su se opetovano na ovo Ministarstvo
s podnescima, u kojima mole pravedno regulisanje toga pitanja.
Prema predloženim spiskovima Velikih Župana iznosi potreba na deputatnim
drvima šumarskih službenika kod političke uprave u Hrvatskoj i Slavoniji:


1. Veliki Župan u Zagrebu:
23 činovnika po 37.8 pr. mt. 869.4 pr. mt.
5 zvaničnika
po 16.8 pr. mt. 84.— pr.mt.
ukupno: 953.4 pr. mt.


2. Veliki Župan u Karlovcu:
26 činovnika po 37.8 pr. mt. 983.8 pr. mt.
13 zvaničnika po
16.8 pr. mt. 218.4 pr. mt.
3 služitelja po 8.4 pr. mt. 25.2 pr. mt.


ukupno 1.236.4 pr. mt.


358
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 47     <-- 47 -->        PDF

3. Veliki Župan u Osijeku:
18 činovnika
po 37.8 pr. mt. 680.4 pr. mt.
9 zvaničnika po 16.8 pr. mt. 151.2 pr. mt.
ukupno 831.6 pr. mt.


4. Veliki Župan u Vukovaru:
3 činovnika po 37.8 pr. mt. 133.4 pr. mt.
B zvaničnika po 16.8 pr. mt. 33.6 pr. mt.
ukupno: 147.— pr. mt.
Sveukupno: 3.167.4 pr. mt.


Ta bi se drva imala izraditi kod pojedinih drž. režijskih manipulacija, te prema
spomenutom Pravilniku dostaviti na skladišta pojedinih željezničkih stanica, gdje je
službeno sjedište šumarskog službenika, kojemu se ta drva u ime deputata doznačuju.
Medjutim bi to bio jedan znatan trošak, koji bi teretio režijski fond, a i troškovi tih
drva sa dopremom do pojedinih stanica bili bi veći, no što je tržna cijena ogrevnim
drvima u odnosnim mjestima. Stoga bi se po mojem mišljenju šumarskim službenicima
kod Velikih Župana na osnovu spomenutog Pravilnika imala dati otšteta u novcu. —
Mjesnim i tržnim cenama sa postavom na željezničku stanicu odgovarala bi prosječna
cena od 130 din. po 1 pr. mt.


Prema tome bi ukupna vrednost
te naknade u novcu iznosila:


1. Za Velikog Župana u Zagrebu 953.4 pr. mt. po 130 din. 123.942 din.
2. Za Velikog Župana u Karlovcu 1236.4 pr. mt. po 130´ din. 160.732 din.
3. Za Velikog Župana u Osijeku 831.6 pr. mt. po 130 din. 108.108 din.
4.
Za Velikog Župana u Vukovaru 147.— pr. mt. po 130 die 19.Ho din.
Ukupno: 3.151 pr. mt. po 130 din. 411.892 din.
Ovaj iznos imao bi se razdeliti na taj način, da režijski fond Direkcije Suma u
Zagrebu tereti iznos otštete za deputatna drva šumarskih službenika kod Velikog Župana
u Zagrebu i Karlovcu sa ukupnom svotom od 284.774.— din., a iznos otštete šumarskih
službenika kod Velikog Župana u Osijeku i Vukovaru, da tereti režijski fond.
Direkcije Šuma u Vinkovcima sa ukupnom svotom od 127.218 din. Te bi se svote
prema pripadnosti isplatile pojedinim službenicima na osnovu 51. 2. Pravilnika o iskorišćivanju
drž. šuma u sopstvenoj režiji iz prihoda režijskog fonda spomenutih Direkcija
Šuma, a odgovarajuća količina izradjenih ogrevnih drva unovčila bi se licitacijom u
korist toga režijskog prihoda.


Na osnovu napred izloženog čast mi je zamoliti Glavnu Kontrolu za saglasnu
odluku, da se na ime jednogodišnje otštete za deputatna drva šumarskog osoblja kod
Velikih Župana u Zagrebu, Karlovcu, Osijeku i Vukovaru dozvoli isplata od 411.892 din.
iz režijskog fonda napred spomenutih Direkcija Šuma, te da se odgovarajuća količina
ogrevnih drva od 3,167.4 pr. mt. izradi u režiji i unovči u korist rež. prihoda, jer druge
mogućnosti za regulisanje ovog važnog pitanja nema.«


Glavna Kontrola svojom odlukom od 12. juna t. g. broj 46.9412 izvestila je ovu
Generalnu Direkciju, da se u celosti saglasuje sa prednjim rešenjem Gospodina Ministra
Šuma i Rudnika.


Prema tome je ovo rešenje postalo izvršno, pa se stoga poziva Direkcija da
odgovarajuću količinu ogrevnih drva za tekuću ekonomsku godinu (od 1. oktobra 1928.
do 31. septembra 1929. god.) iz postojećih rež. zaliha izdvoji i unovči putem javne
ofertalne licitacije, te odnosne iznose doznači napred spomenutim Velikim Županima
radi isplate pojedinim ovlaštenicima prema predloženim iskazima.


359