DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Centralblatt für das gesamte Forstwesen. Hft. 1. — lug. Schimitschek: Moderne
Bekämpfung forstlicher Schädlinge. (Moderna obrana od šum. štetnika.) — Dr. L o hwasser:
Boden werte, Bestandeswerte und Weiserprozetc. (Prihodne
vrijednosti zemljišta, sastojina, postotak zrelosti, teorija zemljišne rente i njena
važnost po teoriju gospodarenja.) — Dr. Hohenadl: Die Berechnung des Holzgehaltes
von Bastanden mit Hilfe von zwei Mittelstämmen. (Izračunavanje drvne gromade sastojina
pomoću dvaju primjernih stabala.)


Hft. 2. — Dr. Sburlan: Die Wälder Rumcniens deren Holzindustrie und Holzhandel.
(Šume, drvna industrija i trgovina u Rumunjskoj.)


Hft. 3. — Šesdesetpetgodišnjica Dra. Ing. G. Janke. — Dr. Wodera: Die Donauauen
bei Wien. (Šume kraj Beča.) — A. Pensch: Jäger und Jagdhunde in alter Zeit.
(Lovci i lovački psi starih vremena.)


Hft. 4. — Dr. Wodera: Die Donauauen bei Wien. (Nastavak.) — A. Pensch: Die
Jäger und Jagdhunde alter Zeit. (Nastavak.)


Tharandter Forstliches Jahrbuch. Hft. 5. — Dr. Vietinghoff-Riesch: Aus der Wirtschafts-
und Bestandesgeschichte eines Oberlausitzer Kiefernrevieres. (Razvoj gospodarenja
i razvoj sastojina jednog borovog područja.) — Dr. Martin: Die Bedeutung des
Plenterwaldes und die Art seiner Betriebsregelung mit besonderer Rücksicht auf die
Verlhältnisse der Schweiz und Deutschlands.


Hft. 6. — Dr. Vater: Ein Versuch zur Ermittelung des Einflusses der Kalkdüngung
auf die Heide, Calluna vulgaris Salisb. (Pokušaj, da se ustanovi upliv gnojenja
vapnom na Callunu vulgaris.) —i Dr. Vietinghoff-Riesch: Aus der Wartschaft eines Kiefernreviers.
(Nastavak.)


Dr. N. N.


IZLOŽBE


ŠUMARSKO-LOVACKA IZLOŽBA U LJUBLJANI U JESEN 1930. GOD.


U .. i 7. broju Šumarskog Lista od o. g. pod naslovom »Izložbe«, str. 289—293,
odštampan je u slovenskom jeziku program za priređivanje šumarsko-lovačke izložbe
u jeseni 1930. god. u Ljubljani.


Kako se već sada javlja velik interes širih krugova van Slovenije za ovu izložbu
(prispjelo je već nekoliko pitanja za informacije iz krugova drv. industrijalaca van
Slovenije) i kako će prema dobivenim informacijama biti od strane Ministarstva Šuma
i Rudnika angažovane i druge Direkcije i Inspektorati šuma, da sarađuju kod priređivanja
izložbe, priopćujemo na molbu Ljubljanske podružine J. Š. U. isti program i
u srpsko-hrvatskom jeziku.


PROGRAM


šumarsko-lovačke izložbe, koja će se prirediti u jeseni 1930. god. u prostorijama velesajma
u Ljubljani.


Zadaća šumarske izložbe biće ne samo, da posjetnicima pokaže u preglednim
tabelama, modelima i uzorcima šumu i šumske prilike, te racijonalno gospodarenje sa
šumama u pogledu uzgoja, iskorištavanja, zaštite i obrane, kao i djelovanje onih važnih
grana, koje su sa šumarstvom u uskoj vezi, već i da podade širim slojevima naroda
pouku i spoznaju, od kolike je važnosti šuma kako za pojedinca tako i za državu.


352