DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 38     <-- 38 -->        PDF

(Šumarstvo Jugoslavije. Predavanje održano u École nationale des Eaux et Forets u
Nancy-u, 22.-og novembra 1928. Predavač opisuje šumarstvo i šume Jugoslavije. Najviše
se zadržava u šumama Slavonije i sušenju naših hrastika. Prikaz je popraćen sa nekoliko
fotografskih slika. Neka taj krasan članak bude pobudom našim šumarima za daljnju
propagandu našeg šumarstva u inozemstvu.)


Lesnickâ Prâce. Čislo S. — Ing. Nechleba: Scbeochrana larvy tesafika osikového
drsného proti nepratelüm živočišnvm. (Obrana gusjenice Saperda carcharias od njenih
životinjskih neprijatelja.) — A. Schneberg: Ortoptera v lesnim hospodârztvi. (Ortoptera
u šum. gospodarstvu.) — Jar. Ružička: Odraz slunečnich paprsku a korenovâ a korunovâ
konkurence v lese. (Odraz sunčanih zraka i konkurenca korenja i krošanja u
šumi.) — Ing. Polansky: Auximetry. (Aparati za direktno mjerenje rastenja stabala.)


— J. Frič: Lcsni družstevnictvi. (Šum. zadrugarstvo.)
Lesnickâ Prâce. Čislo 6. — Ing. Nechleba: Regesta k dëjinâm vyskytu škodliveho
hmyzu lesnih v Čectmch ve straršich dobach až do roku 1839. (Zbirka izvora za historiju
pojave štetnih insekata u šumama Češke prije godine 1839.) — J. Ružička : Je
severonëmecké sosnové semeno v Čechach proti sypavce resistentnčjši než domaći?
(Da li je sjevero-njemačko borovo sjeme u Češkoj otpornije proti osipa iglica od domaćeg.)
— J. Frič: Lesni družstevnictvi. (Nastavak.) — R. Krvi: Pralesové rezervace
Podkarpatské Rusi. (Šum. rezervati Potkarpatske Rusije.)


Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen. No 4. — B. Bavier: Die Rationalisierung
unserer Forstwirtschaft als Mittel zur . . . (Nastavak). — Dr. Fankhauser: Zur
Fortsetzung der Untersuchungen über den Einfluss des Waldes auf den Stand der
Wasserläufe. (Nastavak ispitivanja upliva šume na vodotoke.) — M. Paulins: Forstwirtschaft
in Litauen. (Šumarstvo Litve.)


No. S. — M. Pometta: Die Plenterung der Buchenniederwälder. (Prebiranje u
bukovim niskim šumama.) — Wanger: Zur Beurteilung der Wirtschaftsplan-Hauptrevisionen
auf dem Wege vom gleichaltrigen zum ungleichaltrigen Hochwald. (Prosuđivanje
glavnih revizija gospodarskih osnova kod prelaza iz jednodobnih k raznodobnim
sastojinama visoke šume.) — Grossmann: Der finische Wald. (Finske šume.)


No. 6. — M. Pometta: Die Plenterung der Buchenniederwälder. (Nastavak.) —
Die Unwetterkatastrophe von 2. August 1927. (Katastrofa .od nevremena 2. VIII. 1927.)


Tehnički List. Br. 10. — 1929. — Ing. V. Koprivu ik: Prvo desetgodište
šumarstva Kraljevine SHS. — Ing. Szavits-Nossan: Tehnički radovi
»Zadruge za regulaciju potoka Karašice i Vučice te njihovih pritoka« u god. 1928.


Br. 11. — 50-godišnjica rada ing. N. Manojlovića. — Ing. Koprivnik :
Prvo desetgodište šumarstva Kraljevine SHS.


L´Alpe. No. 6. — C. Razzetti: La produzione del pioppo nelle golene del Po e
sua funzione nella sistemazione idraulica del fiume. (Prirast topole na prudištima rijeke
Pada i njena uloga kod regulacije te rijeke.) — G. Telia: Osservazioni dendrometriche
sul pioppo. (Dendrometrijska opažanja na topoli.) — Dr. L. Oliva: Una strada abbandonata
ed i boschi di Val d´ Ega. (Jedan zapušten put i šume Val d´ Ega.) — Dr. Paolucci:
I mammiferi tipici della fauna sarda. (Tipični sisavci faune otoka Sardinije.) — A. Polli :
II castagno. (Kesten.) — Dr. Q. Doveri: La Foresta demaniale di Maresca. (Državna
šuma od Mareske.)


No. 7. — F. Palazzo: Alcuni aspetti nazionali del problema della callulosa. (Nacionalan
problem celuloze.) — Dr. Capitani: Una notevole affermacione del gassogeno
nel campo nautico. (Važna afirmacija gazogena na polju nautike.) — Dr. Q. Venturoli:
La resturazione silvo-pastorale dell´ Ampezzano. (Šumsko-pašnjačke melioracije
Ampezzan-a.)


350