DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 37     <-- 37 -->        PDF

koji će omogućiti upoznavanje samog objekta rada i donošenje potrebnih odredaba zä
buduće ekonomisanje.


I tako bi se daljnji razvoj uređivanja šuma posve lako nadovezao na misli, koje
je još odavna izrekao Paul s en, t. j. da bez tačnog poznavanja drvne mase i njenog
prirasta nije moguće urediti šumu u cilju trajnog gazdovanja.


R ö h r 1 o v rad svakako predstavlja jednu lijepu i solidnu prinovu literature o
uređivanju šuma. A kako je piscu uspjelo, da u ovo zanimivo pitanje unese i novih
pogleda, to se ovaj rad preporučuje.


Beograd. Dr. Ž. Miletić.


Zasebne uzance za trgovanje drvetom. Izdanje zagrebačke burze za
robu i vrednote.


Naš je najglavniji predmet izvoza drvo. Gotovo svaki drugi tovarili vagon,
svaka druga tovarim lađa, što ostavlja granice naše otadžbine, nosi drvo ili koji drugi
proizvod šume. Kada znamo, da u našoj zemlji ima oko 350 većih i preko 2300 manjih
pilana; kada znamo, da ima sva sila trgovačkih tvrtki, koje trguju drvetom i šumskim
proizvodima; kada znamo, da ima kod nas mnoštvo tvornica i obrtnika, koji prerađuju
drvo i proizvode šume, postaje nam jasna potreba uzanca u našoj trgovini drvetom
i drugim šum. produktima.


Zagrebačka Burza izdala je te uzance kao privremene. One imadu važiti do 30.
aprila 1930. godine. U predgovoru moli burzovno vijeće, kao izdavač uzanca, svakoga,
kome te uzance dopanu do ruku, kao i svakoga, tko se za stvar interesuje, da izvoli
svoje eventualne primjedbe, kao i eventualne manjkavosti, na koje naiđe, priopćiti
tajništvu Burze najkasnije do 31. marta 1930. godine.


Na temelju stiglih predloga poseban će odbor onda tijekom mjeseca aprila 1930.
utvrditi konačan tekst i prirediti novo izdanje uzanca, koje će se na to prevesti na
jezik onih zemalja, u koje se ponajviše izvaža naše drvo.


Preporučujemo svima šumarima, da si nabave te uzance i da se što više odazovu
spomenutom pozivu Zagrebačke Burze.
Uzance sadrže: A) Opći dio; B) Posebni dio; C) Dodatak. Sve zajedno čini
knjigu od oko 200 stranica.


Vrijednost ove važne edicije Zagrebačke Burze povećana je i time, što je u dodatku
dodan poseban riječnik važnijih tehničkih izraza i naziva u trgovanju drvetom.
Dakle nazivii raznih sortimenata, vrsti drveta, grešaka i t. d., i to ne samo u našem
jeziku, već i u latinskom, njemačkom, francuskom, engleskom i talijanskom.


Osim riječnika sadrži dodatak i opće uzance za trgovinu robom.


Knjiga se može nabaviti kod izdavača, t. j . »Burze za robu i vrednote« u Zagrebu.


I. Tauber: Die wichtigsten Holzzclle der mitteleuropäischen und westlichen
Staaten. (Najvažnije carine na drvo u srednje- i zapadnoevropskim zemljama.) Izdao
Internationaler Holzmarkt, Wien 1. Tegethoffstrasse 7—9. Cijena šilinga 3.50.
Korisna knjižica, koja će mnogome dobro doći. Obuhvaćene su najvažnije kako
uvozne tako i izvozne carine i propisi za drvo i razne drvne Sortimente..
Pregledno su obuhvaćene slijedeće zemlje:


I. Koje proizvode i izvažaju: Austrija, Českoslovačka, Jugoslavija,
Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Poljska i Rusija.
II. Konzument i drveta : Njemačka, Francuska, Nizozemska, Belgija,
Švicarska, Italija i Španija.
Revue des Eaux et Forets. No. 5. — L. Roule: Les cours d´eau de notre pays
(Kolanje vode u našoj zemlji). — M. A. Arnauld: Normalisation et standartisation dans
le commerce international du bois. (Normalizovanje i standartizovanje internacionalne
trgovine drvetom. — Ljoub. Mar kov i te h: La Yougoslavie forestiere.


349