DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 28     <-- 28 -->        PDF

MANJA STRUČNA SAOPĆENJA


......... .... .. .......


......... ......., .. .... . ...... ........ ...... .... ..........
.... ...... . ....., .... ..... ........ ..., ........ .......... .... . .........,
....... ........., .. ... ....... .... ... ....... . ........, ... je .. ............
........ .. ........... ....... ......,´.. ... ... .... ........... ..
......... (.............) ........, .. ........ ....... ....... y ...........


........ ........ ......., na . ...... ........ y ..... ...... . .......,
.. .... .. ....... .... ..........., .... — .. ......... .......... ... ......
. .......... ...... — ............. ........ ... ......... ...... y ...........
...... .. ... ....., ... .. ....... ...... .. ........ ...... ..... ...........
. .............


.... ... ......, ...... ... ....! To je ......., .... ...... .. ..... .....
.. ....... y ........ ..... y .... .. ...... ......... ...... ....... .......... ce
..... ...... y ..... .... .. ......, .... .. .........., ... .. ...... je ....
...... ..........


....... . ........ ............ .... . ....... — ........ ... .. y ....
......... ...... ........ — .... .... ...... ......... .......... ..........
Taj ......... ..... .......... ........., .. ce y .... ...... ........ .. . .......
....., ...... .... ...... . y ...., ... ce ... ....... ............ .. .... ...........
.. .......... ... .. ......... ..... ... ....... .. ........... .....
......... ...... .. ...... ...., ..... ....... .. ............. .... ........
ncie ...... .. ...... .....!


....... je y ....... ...... ......., .. y ....... ......... .. ........ ........
....... ........ ............ ....... .......... ............... ....
.... ... . ...... ...... . ... .............. . nacioje, .. ...... ..... .......
. ........ .... .......... ........ ........ ....... ....... .. ce ....... ..........
...... ......., .. .. ...., .... je ........ ....... .... .. .., .. .......
...... .. ......, .... .... ... ...... ...... ..... .... y ........ ... ....,
.. y .... ..... ..........., a .... ............ .. .... .. .... .. ......., ... je
..... ... y ... ......... .. ........... .........


..... ..... je ..... ........., ... ce ......., .. .. ....... ...... . ......
.. ............... .....´ .... ..... — . ... y ...... ..... To ce ........ ....
. ...., ... .. . ............ y ... ......... y .... .... ........., .. ......
....... ...... ......, .... je ..... ........ ... .... ... ...... ........, ..
... ... ........., .. .. ce ... .......... ......... ......... ....... ........ ..
...... ...... .. je y ....... ..... ..........., na . ....... ...... ....... .
...............-........


. ...... he ce ........... ......... ........ ......., .. ce .... ...... ...
. .... ........, ........ ... .... ... .. .... ....... ....... y ... .... ......
...... ce ......, .... .. ce ...... . ....... .. .... ..........? .... . na ......
.... .. ce ..... ......... ....... ...... ...... (.........) . ............, ...
ce .. .. ......... ........ ........ .... .. ......, ....... .......... .........
........ 1. ona ..., .... he .......... . ...... he ......... .........
......, 2. .. ..., .... he ce ........ ..............?


. ...... ....... ............. ........., .. ce ...... ...... .... . ........
.......... .. .. ........ ........, ... je laj ..... ...... ........ y
...........:


1. ... .. ...... ..... ......... .... .... ........ y ...... y .....;
340
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 29     <-- 29 -->        PDF

2. ... .. ..... ...... .... ...... ....... ......, ... .. ... ......., ...........
. ......... ......;
3. ... .. ce ....... ......., .. ce ...... ......, ......... ........ ..
......, ........ — . io ...... — .. ..... .........;
4. ... .. ......... ......... ......... ...... ...... ... .. ce y ..... ......
...... ............ ........ ...... ...... ... .. ...... .... ......, ... .. ce
....... .......... .. .......... ......... ............ ... ...... ... ... .. ce
....... ........... ...... ..... y ...... . ........ ............. ...........
........, ........ . .. ..;
5. y ........ .......... .......... .........
...... y ........ .......... ...... ...... .. ...... je ........, .. ce ...
.... .. ....... no ....... ....., .... .. ce ... ..., .... . ............ ........
.......... ..... je ....., .. je ........ ........... ..... ..... ..... ....... ...
....... na ...... ..., ... .... ... he ce .... ........ ... . ......... ....
...... (.........) .... . ........ ........... ...... .... je .... ........ .....,
.. ce ... ........ ..... ........... ...... .. .... ..... ....... no .....
....... ......... ......., .... ce ..... ......... ...... .... .......... .. ....
........... .... ....... ........., y ...... ce .. he .... ...... ......... . ......
.......... ..... ........... ...... ...., .. ce .... ....: ... je ..... .....
...., a ... ..... ....... ......... ce .... y ...... ....... no .......... ...........
........ ......... . ............


.... . ...... ..... .... ......... . .......... ........ je .. ...., .... ce
... ............ .. ....... .. ....... .......... ........... ........ . ............
......., .... ... ........ .. .. ..... ...., ........ ...., ... ............
....... ........ — .... .... ...... ..... ............. . ... ce ........ .
...... .. .... .. ......... .. .... ....... ........


- ... ... ....... . .......... ........, ... .. je .... ....... .. .....
........, ....... ........ . ........, na ... .... . ...... ......, .... ... y
.........., .. je ...... y ..... ...., ...; .... y ...... ...... . ... ........ .....
...... ... .... .... ....... .... ... je ........, ... ..... .... .... . .........
........ ... ... ........, .... .. io no ..... ....... .. .....
„... .. ... .... ......., .... .. ..............., .... . .. ......, .. y
......... ...... . ...... ...... ........ ......, ... .. .... ...... y .....,
... je .... .... . ....... ......., ... .. ... .. ...... ....... .. ..... . ...........
......., io .... ....... ... ......, .. .. ........ ........ .... ......
.. .... .. ..... ..........., .......... . ........... .... . ........, ... ..
....... .... ...... . ........., ......... ce .... ........... ......, a y ........
..... ........ ...... ....... ......., ... je ....... ....., .. ce .......
......., .. ce ..... ........."


... ..... ........ je ....., .. je .......... ...... ......... y ...... ...
.......... ...... ...... ......... ......... ........ je ... .. .... .. . . .. . . . ..
. ..... . — ... he ....: .............. ....... . ......... ....... ......,
......... .......... ....... . .. .. — .... je ... .... ...... ........ . .........
...... y ....... .. . ........ .......... ......... — y ...... ...... ..
..... ........ ..... ...... .. ............ .... — .. .... ce ........., a .. ce
y .... ..... .. .... . ... ........ .......


...... .... ...... y ...... je .........., ... io ...... .... ........
........... ...... . ..... .... ........., .... je ........ ..... .... ...........,
........ . .......... .......... .. . ... ce ...... .... ........ y ... ......,
..... .. je ....... ... io ........ ....... .... ........


341
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 30     <-- 30 -->        PDF

............ ........ .....: ........ . .... ........, .... je ... .... .........
... ...., .... ....... ........ ...... . ... .... .... ..... .........,
...... ...... ....... . ........ y ..... ........ .........., .. .... .. ......
.. ....... ........ — na .. .. ....., .... .. ........ .. ...... .......... ......
— .......... .... ce .... ....... ........ ...... ..........., a ... ....
....... ... ...... ....... ...... ..... .... he ......... ......, ... ... ......,
.... .. ........ .. ..........., ....... ..... ... .... ...... ..... .........


.... ce ...., ......... .... ...... .... ......, .. ce ..... ....... ....
.... ...... . ...... .. ...... ......, .... ce ... .......... .... .. ..........
....... ...... .......


... ce .... ......... ......, .... ce . ......... ............ ........
........, .... .. ....... ...... . ......; .... ce . ........ .......... ...., .
....... . ........... .......... ..... . ........; .... .... .... ce . ........
........ . . ........... ........... ....... . .........


........ ......: „... je ...., ..... .. .... . ......" .. ... ...... ........
......, ..... ce .... . ........ .... .... .. .........


. ..... .... .... ....... . ........ ... ........, .... .... ... .........
......, ..... ..., .... ............ ......... ...... .. ....... . .. ..... ........
je, .. ce ........ y .......... .... ... ... ....., .. ...... .. niyiia .........
... ......., .. ce ........ .. ...... (.. ... ......... .. ..... .......,
....... .. ...., ........, ......... ....... . ....... ....) . .. ce ..
........ .......... .... .. ....... ........., ......... ... .. ........ y .........
. .......... ......., ......, ..... ........ .... ......., ... no .......
......... . ...... ....... ....... ......., .. ce .... ... .... ..... y .....
....... ...., ... ce .... .......... ....... .. ......., .. ... ......, ... ce ....
......... .. ......... ... ...... .. ... ...... ........ (.. ......... ...... ........
. ........ .......) .... he ....... ........ . ........., ...... je ...
.... ........ .. ....... y ......... ......, y ........ ...... . y ...... ..
.......... ......; ...... je .... ........ .. ....... .. ........., .. .... . .......,
.... .. y .......... ...... ... y ........... .. ..... .....


... ........ ........., .... .... .... ..... .. .... ........, ... joj je
........ . ........ ........... y ........ ....... . ......, a ... je .....
....; ... y .... ..... .... .... . ........., .. .. ..... ....... .... .... .
......... ... ....... ..... no ........... . ..... .........


.. ..... ....... .... ..... ......, .. je ... .... ...... .... .. .........
. .. ......, .. ce ........... ...... .......... ...... ...... ... . ....., .....
.. ce ........ ..... ... ....... ........., ..... .. ce .......... ........., ........
.... .. ...... ...., ....... .......... ...... .......... . ......... ........
..... ....... ........ ....., .. je ... ...... ...., a .. ....., .. ce ... ........
...... ......... .... .. ...... .... ........... .... .. ...... ......
...... .......... ........, a ........ ........ ... ........ ......... .. .... .
.... ........ ...... ......, .... he ... ...... ....... .. ...... ... .... .....
...... ..; .......... . .......


.... ..... ........, ........


GEODETSKO SNIMANJE ŠUMA.


Prije nego se počne sa snimanjem terena, potrebno je šumski posjed omeđiti
i na taj način granice posjeda trajnim tačkama fiksirati. Izmjera šuma proteže se u
prvom redu na izmjeru granica. Unutar šume nalaze se često putevi, ceste, potoci i
grabe, polja i livade, kuće šumskog osoblja, prosjeke, stovarišta i željeznice, što valja
također tačnim granicama odvojiti. Vanjske se granice ustanovljuju u prisutnosti su


342