DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Ing. STJEPAN FRANCIŠKOVIĆ, DELNICE:


PROBLEM RENTABILNOSTI GOSPODARENJA
U ŠUMAMA VISOKOG KRŠA


(PROBLEME DU BON RENDEMENT DE L´ÉCONOMIE DANS
LES FORETS DU HAUT KARST)


P
P
odlogu za proučavanje rentabilnosti šumskog gospodarstva čine
tri faktora: šumska taksa, troškovi proizvodnje i tržna cijena.
Hoćemo li pokrenuti pitanje rentabilnosti, moramo težište našeg
rada postaviti na ova tri temelja. Osobito, ako tražimo da dođe


mo do stvarnih zaključaka trajne vrijednosti.
Nu današnje nas opće poratne prilike sile, da pretresanje ovog pitanja
postavimo na još širu bazu. Faktori, koji u današnje vrijeme određuju
cijenu proizvodima našega rada, stoje najvećim dijelom izvan dohvata
nas šumara. Dok gibanje šumske takse i malog dijela proizvodnih
troškova možemo pripisati dosadanjim šumsko-gospodarstvenim odnošajima,
dotle velik dio troškova proizvodnje i tržna cijena stoji pod uplivom
općih nesređenih prilika poslije svjetskog rata. Kušat ću u ovo
nekoliko redaka, da u pitanje rentabilnosti gospodarstva u našim kraškim
šumama, koje se pokrenulo u zadnje vrijeme, unesem više svjetla
posmatrajući ga s gledišta konkretnog šumsko-gospodarskog stanja i
prilika, koje danas vladaju na drvnom tržištu. Pritom ću uzeti u obzir
sva dosad iznesena mišljenja u tom pravcu, kako bih ovom važnom
pitanju mogao dati jednu cjelovitu sliku. Budući da ovaj problem želim
promotriti s čisto načelnog stanovišta, klonit ću se po mogućnosti svih
navađanja brojaka i podataka, što ne reprezentuju stalne ili barem
takove vrjednote, koje pravilno rastu odnosno padaju.


I. Utjecaj konkretnih šumsko-gospodarskih odnosa1.
Ispravan se pogled na rentabilnost šumskog gospodarstva uopće,
a izvjesne vrste šumskog drveća napose može stvoriti samo na osnovu
podataka, koji su uzeti iz jednog dobro gospodarenog objekta. Samo
dobro uređena ekonomija, s kojom se kroz dugi niz godina konzer vativno,
a uz to i intenzivno gospodari, može pružiti sigurnu
bazu za određivanje uspjeha gospodarenja. To je osnovni zakon računanja
vrijednosti šuma odnosno šumske statike. Izuzetaka nema.


Konzervativizam je u šumskom gospodarstvu obilježen nastojanjem,
da se održi stalan osnovni pravac gospodarenja, koji je unaprijed
gospodarenju postavljen, jer u izvođenju šumskog gospodarstva
nema mjesta eksprimentima. Pod intenzivni m se gospodarenjem
pak razumijeva upotreba što veće količine rada i pokretnog kapitala,
a to je potpuno realizovanje svih faktora, koji uvećavaju zemljišnu rentu,
odnosno uklanjanje svih onih negativnih faktora, koji je umanjuju. Pa
u tom baš leži cilj šumskog gospodarstva, kojem moramo težiti, da mu
se što više približimo, znajući ipak, da ga nikad ne ćemo sasvim dostići.


252