DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Prilikom toga obračuna eventualno konstatovati viškovi priključuju se čistoj
dobiti, a pokazani i dokumentovani manjci materijala imaju se u opravdanim slučajevima
otpisati.


Član 10.
Ministar Šuma i Rudnika može na predlog Direkcije Šuma izvestan deo postignute
čiste dobiti odrediti za isplatu nagrada onim službenicima, koji su se pri režijskom
radu pokazali osobito vrednim i koji su svojim inicijativnim radom doprineli,
da čista dobit režijskog poslovanja bude što veća.
Visina ove nagrade ne može međutim ni u kom slučaju premašiti 5% (pet posto)
postignute čiste dobiti, koja preostaje po odbitku svih troškova i šumske takse.


Clan 11.


Ovaj Pravilnik stupa u život i dobija obaveznu snagu kad se odobri u smislu
čl. 2. Zakona o izmeni zakonskih odredaba, kojima se propisuje saslušanje ili odlučivanje
Ministarskog Saveta odnosno saglasnog Finansijskog Odbora Narodne Skupštine
(Zakon od 27. januara 1929. god.).


*
Na osnovu stava drugog čl. 1. Zak. o izmeni zakonskih odredaba kojima se
propisuje saslušanje ili odlučivanje Ministarskog Saveta odnosno saglasnost Finansijskog
Odbora Narodne Skupštine čast mi je moliti Gospodina Predsednika Ministarskog


Saveta da se izvoli saglasiti sa prednjim Pravilnikom.
Z´J. februara 1929. god. Ministar Šuma i Rudnika:
Beograd (M. P.) Laz. Radivojsvić, s. r.
Saglasan sam sa gornjim predlogom Gospodina Ministra Šuma i Rudnika i
predlažem, da se isti u celosti odobri.
7. maria 1929. god. Ministar Finansija:
U Beogradu. Dr. St. Švrljuga, s. r.


Po saslušanju Gospodina Ministra bez Portfelja, Gospodina Ministra Saobraćaja
i Gospodina Ministra Pravde, saglašavam se i odobravam ovaj predlog Gospodina
Ministra Finansija i Ministra Šuma i Rudnika.


13.
marta 1929. god. Predsednik Ministarskog Saveta,
Ministar Unutrašnjih Dela,
Počasni Adutant Nj. V. Kralja,
Divizijski Deneral,
Pet. Živković, s. r.
Ministar bez Portfelja:
Nik. Uzunović, s. r.
Ministar Saobraćaja:
Dr. An. Korošec, s. r.
Ministar Pravde:
Dr. M. Srškić, s. r.


3AK0H 0 ....... ...... ...... ...........


Ha ....... ........ .... . ....... .. .... ............, a no .........
........... ............ ......, ...., je ........ 2.. .... 1929. ..... . .......
...... ........ .........., .... .....:


... 1. — . .... ....... . .......... ...... ........ .......... ........
..... . ....... .... .. ...... ... .......... ........ ..... .. ........ ....


306
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 63     <-- 63 -->        PDF

.... .... ............. ...... (.........), .... .. ........ ......... 0. X. ..,
.... .... ......... ....... ........., .... .. ...... (.........) ......... ..
... 1. ....... 1929. ......, a ........ .. .. ....... ... . .... ....... .........
...... ... 14.000 .3 ......... ...... y ....., ... ...... .. ..... ...... . .......
.... ...... (.........).


... 2. — .......... .... ...... (.........) ......... ....... ...... ce
.. ......... . .. .. .......... ........ ....., .. ........ ....... ........., a
y ......... ........ ........... ... ..... . .... ...., ... .. ........... .....
...... .... (........., ......... .......).


... .3. — ......... ..... (........) y .... .......... ....... ....... ........
.... . ....... .. ....... ........ ......... ...., ...... ...... . ............
......, ........ ........., .......... ......... ...... (.........)
. .......... ........ ...... .. .......... ......


... ........ .... ...... ce ........ (..........) ..... ....... .........
.... ........ (...........) .. ...... ........... ......., a ...... ....
........ .... ...... ........ ... ......... .... ......


... 4. — . ......., .. ce .... .......... .... ... ... ...... ......., ........
... ............ ...... ...... .. .... ........ ........., ........ ce ........
..... ....... ..........., .. ......... .... ....... (...........) ......... .........
... . .......... ......... . ........ ......., .... ...... ..........
...... (.........)


... 5. — ........ .... .. ...... y ..... no ..... ......, ... .. ... ....,
.... .. ........ ... ......... .. ..... ....... ........
... (i. — .......... ...... (........) no .... ...... ... ce ......... .....
......... ........... ........ ....... ..........


....... ........... ........ ........ .... . ......., ..... ............
......, ......... ............. . .......... ........... ....... ........... ..
.... .. y ... ....... .... .... .. ..... ....... ...... . ........... ........,
........ .. ... 85. ..., . ........ ............. ........ .... . ........


... 7. — ...... ..... ........ ce .. ...... .......... ............, .........
. ........ ......., a ...... ...... . ........ ............ . ....... .....
....... ...... . ........ ......., ...... ..... he ...... .......... ........
.... . ....... y ........... .. ............ ......


0 ....... ........ ..... ...... ce ........ ............ ...... .. .........
..... Taj ...... ........ ........ .... . ....... ... .... na .... .......
.. ..... ...... ..... ...... .... ........... — ......., .. y ... ....... .. ....
.... .... .. ...... ....... ....... ......... . .......... ..........


... 8. — ...... ........ ....... ........... .. .... ce .. y ... .......
........, .. ........ ....... .... ......... He ......... ce ....... ........
........ ......


........ ......... .......... .. ....... .. ..... ........ ........ ......


... 9. — ......... .... ...... .... ce ......... .... ........ ...... ..
..... ........ ........., a .... ........ ......... ...... ............ ....... ce
..... ........... .. ... .... ... ....... ........ ...... . ... ........ .....
...... .. .. ... ........... ... ....... ....... ........... He ......... ce
........ ...... (.........) ... ....., ........ ... .......... (........) .. .....
........-, .... ......... .. ....... . ............


..... ...... . ......... (... ....... .. ..... ....) ....... ..........
........ ........ .... . ........
....... .. .......... ........ .... ........., ...... . ........... ......
ce .......... .. ..... ..........., ........ ...... (.........), ... ...... .......


307
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 64     <-- 64 -->        PDF

.. ...... ....... . ...... ......., .... ........ .... . ....... ......., ..
........ — ....... ...... (........) .... .... ... ....... ......., ... ..... ..
...... ....... .......... ....., ............... . .......... .......... . ... ...
...... ... ..... .. ....... ...... . ..........., ... ....... ..... ...........
....... ..... .. ....... ..... ........ cipana ..... je, .. .. ..... ...... ........
....... ........ ...... ..... ...... . ........ ...... . .... ..... ...........


... ....... ..... y ..... ...... . ........... .........


... 10. — ...., ......... no .... ......, ... ce ......... .. ..........
...... (.........). ......... ce ...... y .... .... ....... ...... ....... ..
....... . ....... ...... ......


..... .......... ....... ....... .. ..... ......... ....... . ...........
. ......... ....... y ...... ......, a ea ......... ....... .... ..... ce .........
...... ..... ... ...... .... .. ...... je ...... . ........... ........ .... ..........
.. Moryi ce .... ......... ......... .... .......


... 11. — ........... ...... (.........) .... ce ....... ......... .... ......
..... .. . .... ...... y .......... ...... ......... ........ ...........
...... ........ . ...... .......... .........


.... .......... ............ .. ........ ....... ......, ... ce ...... .
........ .. ...... ........ . ..........
............ . ...... ............ ......... .... ce ... ........ . ........
......... .......


... 12. — ..... .. ........... .... y .... .......... ..... ....... .........
....... ...... y .... .. 3 ...... .. ............ .... ......, a .....
........ ......... ....... ...... ..... .... ce ....... y .........


...... . .... ...... ........ .... . ......., .... .. ...... ........


... 13. — ...., .... .. ....... ........ .......... ....... .. ....... .............,
no .... ......, .... ce ......... .. ....... .... ........ ...... (.........)
.... ... ......... .... .........


.... .... ...... ........, ........ ........ ....... ....... ...........
y .... ...... ........ . ............ ......., .... ce ... ........ ...... ........
.......... .. .......... ........ ....... ...... (.........) no .........
..... .......


... 14. — .. ........ .......... ....... ...... (.........), .... ...... ..........
....... ......... ....... ... 1. ..... ......, a .. ... ............ .... ......
.... ........ ......... ........., .... ........ .... . ......., y ...........
.. ............ ....., ........ ......... ........ ...., y ...... .... ....
na ......... ........... . ........ .. .. ............. ... .........., a .. ....
.......... ....... . ......... .... .......


..... .... . .. ... ......... ...... ....... ..... .......


... 15. — .... ....., ... .......... .... .. ....... . .......... .... ........
.........., .... .... ....... ..... ......, .......... .. .... ....... .......
y ......


... 16. — .. ........ .... ...... ........ .... . ....... ......... ........
..........


... 17. — ..... ..... y ..... . ...... ........ ..... .... ce .......... y
„......... ........". : %


308