DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 5     <-- 5 -->        PDF

3. Sve se bukve semenjače sijeku. Iznimka: Otvaranje prevelikih
plješima, eksponirane kose, grebeni itd.
Prema tački 1. i 2. postizava se po dovršenoj proredi najpodesnije,
ponajviše difuzno osvjtetljivanje tla. Pri tom se već u narednoj godina
pokazuje rijedak, nizak, zelen pokrov tla, štono je znak, da je proreda
za dotičnu ekspoziciju, bonitetu tla itd. izvedena kako treba. Ako je stupanj
prorede prejak, nastupa — osim izbojaka iz panjeva — porast niske,
guste trave. Tlo otvrdne. Poznato je naime, da je porast trave to brži,
jači i opasniji, što se više nad morem šuma nalazi. Posljedice porasta
trave ne treba ni da se spominju, naročito za slučaj, ako bijaše nakana,
da se pod bukovim letvenjakom dobije četinjast podmladak.


Proreda, ako je provedena i u odgovarajućem stupnju, ali u
letvenjaku »nezrelom« još za proredu, uzrokuje izbojike iz panjeva (ostalih
od prorede). Ti izbojci porastu u takovom broju, da mogu da tvore
već sami za sebe potpun novi podmladak sastojine. Ta je pojava vazda
vrlo fatalna, naročito još stoga, jer sprječuje postanak poželjnog četinjastog
podmlatka.


Jz navedenih se činjenica može zaključivati:
a) da se »nezreli« bukovi letvenjaci — naročito u optimumu bukve


— nikada ne smiju proređivati;
b) da bukva u nezrelim svojim letvenjacima tjera izdanke ne samo
poradi mladih još panjeva sa jakom izbojnom snagom, već i poradi toga,
što ne odgovara njezinom naravnom gustom uzrastu, naročito u doba
»šipača«,2´ da bude prorijeđen.


Napomenuti treba, što je i razumljivo, da panjevi tjeraju izbojke
naročito ondje, gdje je proreda provedena u proljeću ili jeseni. Proreda
provedena u drugom roku vrlo umanjuje izbojke ili ih posvema isključuje.


Prema tački II. 3. sijeku se sve bukve sjemenjače s razloga, jer bi
inače odmah i vrlo gusto naplodile svoju okolinu. A to nije poželjno,
jer bi oplodnja bila prerana, pa prema tome ondje, gdje se radi na oplodnji
jele, štetna ovoj posljednjoj.


Naputak za oplodnju jele i opstanak iste pod bukovim letvenjakom,
imajući u vidu optimum bukve, bio bi ovaj:


A) Oplodnju jele treba postići pri prvoj proredi bukovog letvenjaka.


B) Rijetko i nisko zelenilo tla treba da se pokaže poslije provedene
prorede.
C) Bukva, koja već »žiri« (rodi sjemenom), ne smije se tu nalaziti.
D) Podmlađena jela mora da se dostatno razvije do doba, kad za


počne žiriti prorijeđena bukova sastojina.
Prorijeđena bukova sastojina započet će žiriti, bar sporadično,
možda i prije očekivanja:


a) stoga, jer se mora prekidati sklop, no vrlo oprezno i na taj način,
da se vade iz prorijeđenog letvenjaka pojedina stabla, kako bi jelov podmladak
mogao da dobije dostatnog svjetla za razvitak;


b) radi kasnije uopće provedene druge prorede, u koliko bi još potrebita
bila obzirpm na provađanje mjere pod tačkom a).


U vezi sa točkom a) treba još imati na umu oprez u vađenju pojedinih
stabala, da ne bi tlo obraslo travom i da se ne bi još ipak našli koji
uzroci tjeranju izdanaka iz panjeva itd.


2 Kastavski izraz »šipač« za listaču do početka doba letvenjaka.


249