DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Stoga sam konstatirao nešto, što se faktično jako razlikuje od pravog stanja i što
treba da se »korigira«, bilo to u korist podataka službene statistike ili u korist podataka
gg. Dra Balena i Jovanovića. Ne sumnjam eto u to, da bi i gosp. Dr. Marino\´ić


— kao i gg. Dri Baleti i Jovanović, pa i svi ostali drugovi kao i ja sam — volio, kada
bi toga krasa u našoj državi bilo što manje, pa makar i svi naši statistički podatci
kojegagod izvora doživjeli time i svoj — totalni démenti.
I razumije se, ne odričem se ni sada onoga, što sam u predavanju rekao, t. j .


da je »opreznost, s kojom treba da promatramo i sudimo, kada stvaramo temeljnu


podlogu našim dalekosežnim, a često i vrlo sudbonosnim odlukama« (i to bez obzira


na sve i svakoga) zaista »vrl o važan « uvjet. Da ona, po Dr. Marinoviću navije


štena »zasebna statistika«, koja se sastavlja za krš i goleti »međutim ni do danas nije


objavljena«, ne mijenja ništa na toj važnosti, kao ni na važnosti te konstatacije, koja


konačno nije nikakav moj »izum«, nego samo posljedica jedne obične uporedbe.


Odgovorio sam, ukoliko se »ispravak« ili »razjašnjenje« gosp. Dra Marinovića


tiče mene i moga predavanja, makar sam u načelu protiv ovakovom polemiziranju, te


bih i opet želio, da taj moj odgovor ne naiđe ponovno na krivu primjenu.


Štiteći sebe i svoje javno izrečeno mišljenje, a u želji, da se ne ogriješim o osje


ćaje dužnog poštovanja spram uglednog kolege, molim Vas vrlo poštovani gospodine


urednice, da izvolite ovo par riječi uvrstiti u slijedeći Šumarski List, te da primite


ovom zgodom ponovno izraz moga odličnog poštovanja.


Našice, 27. maja 1929. Ing. P. Rohr.


IZLOŽBE


ŠUMARSKO - LOVAČKA IZLOŽBA U LJUBLJANI, U JESEN 1930. GOD.


Ljubljanska podružnica Jugoslovenskoga šumarskog udruženja kani zajedno sa


Slovenskim lovačkim društvom održati u mjesecu septembru 1930. god. u prostori


jama Ljubljanskog velesajma šumarsko-lovačku izložbu. Bit će to prvo priređivanje


ove vrsti u našoj državi nakon deset godina našeg ujedinjenja.


Ovakovim izložbama treba pripisati veliku važnost, jer se njima budi u širi n
slojevima naroda interes za šumu i racijonalno šumsko gospodarstvo. Po njima upoznaju
oni veliku korist, što je ima od šume narod i država, upoznaju važnost lova i
njegova ispravna izvršivanja i iskorišćavanja. Ovog poznavanja i ovog interesa nema
nažalost još kod našeg seljaka, a djelomično i naše inteligencije, pa treba da se primjernom
poukom pobudi. Ta pouka ima da bude, osim propagande za našu drvnu
industriju i zanat, glavni cilj izložbe.


U susjednoj Austriji, sa razvijenim i uzornim šumskim gospodarstvom pripisuje
se ovakovim priredbama velika važnost, što se vidi iz toga, da su imali tamo u
godini dana tri šumarsko-lovačke izložbe — u Hornu, Beču i Grazu — i da su one,
naročito ona u Grazu, krasno uspjele.


Bit će nam teško, da stignemo ove susjede u krasoti njihovih priredbi. Ipak
ćemo i mi nešto — možda ne posve malo — prikazati svijetu, ako se složimo u radu
mi šumari, naše stručne j naučne ustanove i različiti krugovi, koji su u uskim vezama
sa iskorišćavanjem šumskih produkata.


Podružina .1. Š. U. namjeravala je prirediti izložbu u užem opsegu, koji bi se
ticao ponajviše Slovenije. Glavna uprava J. Š. U., koju je podružina o svojoj namjeri
obavijestila i zamolila, da podupre molbu naslovljenu na Ministarstvo šuma i rudnika
.. novčanu i materijalnu pomoć, stavila je tu akciju na širu bazu.


288