DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 30     <-- 30 -->        PDF

JUGOSLOVENSKO TRŽIŠTE DRVETA


MARCHÉ AU BOIS YOUGOSLAVE


ZAGREB, 29. MAJA 1929. — ZAGREB, LE 29 MAI 1929.


TEČAJEVI ZAGREBAČKE BURZE.


Cijene po m3: Din Din
Hrastovi trupci: I. vrsta 1200*-1800 P. St. utovara
600 800 «
III « 250— 400
za oplatu (furnire) . . .
lspiljeni polovnjaci: I. vrste (Wainscoat-Logs) 4500—5200


Kiadarke: I. « (Boules) . . . 2000—3000
Neokrajčane piljenice: blistače (Quartier) I. vrste 1800—2300
Okrajčane piljenice: I. 2—5.90 m dulj 3000—3800


II. 2500—2800
bočnice (Sur dosse) I. 2200—2600
II. 1800—2200
Listovi
(Feuillets): 2 m
blistače (Quartier) I. vrste 3600—4200


II. « 3000—3600
bočnice (Sur dosse) I. « 3000—3600
« « « II. « 2400—3200
Popruge (frizi): prema duljini i debljini . . 1500—2200
Četvrtače (Chevrons): od 50 cm dulj. na više . 1800—2100
Grede (kvadrati): od 25/25 cm 950—1500
Francuska dužica: 000 kom. 36/1. 4—6 M . . 6000—7000
Bačvarska roba: vrste od br. X>—2) 50— 90
br. 3. na više 50— 90
Bukovi trupci: 250— 350
Ofrajčane piljenice: (parene) 1200—1400
Neokrajčane » 1100—1350
Okrajčane » (neparene) 1100—1350
Neokrajčane » 1050—1200
Popruge (frizi): (parene) 600— 900
Javorovi trupci: vrste 400— 600
Jasenovi » 600—1000
Brijestovi » 300— 500
Grabrovi » 350— 500
Mek o drvo : Merkantilna tesana građa: 260— 300
Piljeno koničasto drvo I—III. probirak 425— 475
paralelno » I—III. « 475— 600
Cijene po komadu:
Hrastovi brz. stupovi / m dugi 50-60


8 « « 60-80
10 « « 100


Hrastovi željez. pragovi


290 cm 15/22 cm . . . 66— 70
270 cm 15/26 cm . . . 54— 65
250 cm 15/25 cm . . . 50— 60
220 cm 14/20 cm . . . 20— 25
180 cm 13/18 cm . . . 14— 18


Bukovi željez. pragovi 250 cm 15/25 cm . . . 35— 39
Gorivo drvo: Cijene po 10.000 kg
Bukove cjepanice: I. vrste sa do 15% oblica . . 2300—1500


« sječenice: , 1500—1800
Hrast, cjepanice: sa do 15% oblica 1800—1900
» sječenice: , 1300—1500


Drveni ugalj:
bukov 7500—8200
hrastov 6000—7000 rinfuza


274