DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 11     <-- 11 -->        PDF

tinjaea, neminovno potiskuje cijenu prema dolje. To je staro poznato
.pravilo u nacionalnoj ekonomiji u opće, a u šumskoj trgovini napose.


Uvažavši samo ova fakta, a mimoilazeći mnoga druga pitanja, koja
u tamošnjim šumama priječe konzervativno i intenzivno gospodarenje
(na pr. pašarcnje) nameće se pitanje, kako ovako gospodarene šume
mogu uopće poslužiti kao baza za proučavanje rentabilnosti jedne vrsti
drva nad drugom. Ako isključimo finansijalnu ophodnju, ne možemo
nikako govoriti o prihodnoj vrijednosti zemljišta, jer je ona u finansijalnoj
ophodnji najveća. Kudikamo manje možemo tada mimo naučnih zasada
zaci u prosuđivanje pitanja o rentabilnosti jedne vrsti drveća, kao
što je na pr. bukva, koja je u našim šumama zastupana daleko nad potrebnom
ekonomskom normalom, i izvoditi konkluzije generalnog i autoritativnog
značaja. Radeći na daleko uređenijem šumskom gospodarstvu,
,nego što su krajiške šume na kršu, ne nalazim nikakovog opravdanog
razloga, da se upustim u rješavanje jednog ovakovog problema i da izvodim
zaključke sasvim oprečne od utvrđenih naučnih činjenica. U našim
poratnim abnormalnim prilikama, koje se na žalost vrlo polako sređuju,
bio bi svaki zaključak u ovom predmetu nagao i preuranjen, a da ne
kažem i suviše smion. Dosada sam tokom svoje prakse svagdje i svuda
naišao na potpunu afirmaciju znanstvenih istina, koje sam u teoriji naučio.


II. Utjecaj savremenih tržnih prilika na rentabilnost jedne vrsti drveća.
Pored šumsko-gospodarstvenih prilika ne može niti tržn a c i j en
a pružiti sama po sebi jednu sigurnu podlogu, da se u pitanju rentabilnosti
pojedinih vrsti šumskog drveća donese sasvim zasebno gledište
pojedinca od naučno utvrđenog gledišta. U današnjim nesređenim privrednim
prilikama ne može tržna cijena u tu svrhu poslužiti niti opće nito
niti specijalno. Kušajmo to u glavnim potezima dokumentovati.


a) Općenito . Da za nas šumare ne može časovita tržna cijena
biti apsolutnim mjerilom za rentabilnost vrsti drveća, poznata je stvar.
Mi smo ponajprije dužni posmatrati vrijednost čitave stabalne mase, a
ne samo onog dijela, koji otpada na gradu. Kod bukve znamo, da procenat
građe dosiže jedva 45%, dok se kod jele i smreke uspinje na 85%
od ukupne stabalne mase. Pa kad bi tržna cijena bukovine bila za 25 do
30% veća od jelovine i smrekovine, ni tada se još uvijek ne bi moglo
ništa odlučno reći u prilog rentabilnosti bukve. Nu mi šumari moramo
još računati i s prihodima ovih vrsti po jedinici površine, a taj je prihod
gotovo dvostruko veći kod jele i smreke, nego onaj kod bukve na istom
bonitetu i u jednakom turnusu.


Da tržna cijena bukovog drveta u današnje vrijeme daje vrlo slabo
uporište za proučavanje njene rentabilnosti, najbolje svjedoče njezine
velike oscilacij e u poratnim godinama. Nitko ne može zajamčiti u
skoroj budućnosti neku njezinu stabilnost — mi što više moramo računati,
da će ona u doglednoj budućnosti s obzirom na spomenute vrste
(bukva i jela respect, smreka) ići u prilog čas jednoj čas drugoj strani.
Ovakova tržna cijena ne može uplivisati ništa na omjer, što nam kazuje
šumska taksa, prema kojem se jela triput skuplje plaća nego bukva.
Posljedica se današnjeg nesređenog privrednog stanja manifestuje i u
abnormalnoj proporciji tržne cijene i troškova proizvodnje,
za koje znamo, da na nju najjače uplivišu. Tako na pr. u mojem službe


255