DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 10     <-- 10 -->        PDF

vrijednosti šuma odnosno šumske statike.2 U tom pogledu nemam što
da mijenjam, a ponovno razglabanje toga pitanja nije nužno. Ta ono je
kod drugih naprednih naroda davno riješeno na štetu bukve. Jednostavno
upozoravanje g. mg. Perušića na nedostatke sadanjih metoda gospodarenja
ne mogu akceptirati, budući da samom tom konstatacijom
ne samo da nijesu obrazložene ni opravdane bolje i ispravnije metode,
nego te metode uopće nijesu ni iznesene. Obarati znanstvene tekovine,
,koje se na najvišim šumarskim naučnim instancijama već duže vrijeme
;predaju, a ne pružiti osim neke autoritativne opomene ništa bolje, konkretno
i stručnjački (naučno) dokumentovano i— ;znači sa svakog gledišta
negaciju i korak unatrag. Taj nam eksperimenat nije potreban,
jer smo do sada dosta na polju valjanog gospodarstva griješili, pa i sada
još griješimo.


Ja sam međutim mišljenj,a, da g. P e r u š i ć uopće ne može na
temelju svojih opažanj a ovo pitanje meritorno rješavati. Kakovu
bazu za proučavanje rentabilnosti mogu pružiti naše krajiške ličke šume,
a tako i naše državne kraške šume, gdje se konzervativno i intenzivno
nije nigda gospodarilo, a niti se danas gospodari? . . .


Da se konzervativn o nije gospodarilo u smislu potrajnosti
prihoda, što više, da se u skoroj budućnosti i ne može na neku konzervativnost
ni pomišljati, najbolji je dokaz konstatacija g. dra M i 1 e t i ć a,
.koji skrećući pažnju na brojne prasumske tipove" tamošnjih sastojma
naglašuje, da je sada kraj konkretnih sastojinskih prilika neko finije gospodarenje
osim prelazncg nemoguće inaugurisati.4 Razumljivo je, da će
u šumama, u kojim dolaze prašumski tipovi i gdje prezrele četinjače pružaju
maksimalno 40—50% grade, jela imati proporcionalno manju vrijednost
od bukve. To može da bude pojav lokalne i povremene naravi,
ali nikakovo generalno pravilo.


Da se pak intenzivno u tim šumama ne gospodari, jer se malo
ulaže rada i pokretnog kapitala, ne treba dokazivati. Ako potražimo
glavne kriterije intenzivnosti šumskog gospodarstva t. j . dobru upravu,
razgranjenost dobrih prometala i zgodan način unovčivanja šumskih
proizvoda, to ih u tim šumama ne možemo naći. Nije dobra i napredna
šumska uprava, kod koje na jednog šumara upravitelja otpada 20 tisuća
jutara šume umjesto 4—5 tisuća, kako je to naučno utvrđeno kao nor-
mala. Tu se uz velike napore šumara i njegovog pomoćnog osoblja može
govoriti u najboljem slučaju tek o krajnjem ekstenzivnom gospodarenju.
U pitanje funkcije prometala nije nužno zalaziti. To je pitanje za odnosne
šume na drugom mjestu dovoljno osvijetljeno i utvrđeno, da faktično
stanje razgranjenosti prometala ni izdaleka ne odgovara potrebama intenzivnog
gospodarstva kraških šuma. U ostalom, kad bi ono odgovaralo,
ne bi se nikako moglo govoriti o prezrelim sastojinama i prašumskim
tipovima. Napokon niti paušalna prodaja osovnih stabala nije najzgodniji
način unovčivanja šumskih produkata. Riziko kupca i prodavaoca,
koji tu nikako nije isključen, pogotovo kod procjene prezrelih če


2 Šumarski List, g. 1928. br. 6 i 7. Pag. 285.
3 Prasumske tipove ličkih šuma (»škart«) spominje i g. Perušić (»Drvotržac«,


g.
1927. br. 15 i 20).
" Svnrarski List, S- 1928. br. 8 i 9. Pag. 336.
254