DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 44     <-- 44 -->        PDF

..... .. ce ..... y ........ ......., a ..... . .., ... .. ....... .... ......


...... .... .. ...... ......... ..... ..... ..... .......... ........ ......


.. .. ..... .... ....... ...... .. ....... ........... ......... .......


.......... . .......... ........ ..... .. ..... ...... ....... .... ..


1,500.000 ...... ........ . ..... ...... ............. ...... ....... ..... ..


.... ..... . ... .. y ...... ...., .. ce ....... ..... ..........., ... ce .. ..


.. ..... ..... ..... .... .........., ... ..., ... je .............. ..... y


....... ....... ......... ... .. ..... .........., .. je .... ..... ........


............. ..... . .. .. ..... ...... y ........ ...... . ........ .....


...... ....... .............. ..... ...... nauiy ............. .......... ..


....
........ ....... Ha .............. ....., ....... . ..... ......., ..


... ce .......; ... ce ...... ........ . ..... ......... y .........., ........


..... .......... ....., ... .... .. ........ ........... .............. ...


...... . ....... ........ ............. ..... .... .... ..... ............


..... ..... ....... .. ......... . .. ......


.......... ............. ..... ...... ........., ... .. .. 1920. .. 1928. ....
........ 269 .......... .. .... ..... ..... .. ......... .... 110 . ...... 21, .....
137, a .. .... .. ......, ..... ......, ......... . ..... 103 . .. ....... .........
30, ...... 133 .......... .. .... je .. .... 8 ...... ........... 84 .................


Ha ......... .... ... je ........., .. .......... . .., .. .. ....... .
.......... ..... ......... ...... .. ....... . ........ y .... .... ..... y
.........., ... .... .. ............, .... ... .. .... ........ . ......, .... no
... ... .. ....., .... . no ...... ........., ... ...... ........ .. .. .... ....
.. .......... . ......... .........., .. ...... ........ ............ . .........
.......... ....... .... ........ (......, ......, ........., .............,
........., .......... . .. ..) . .. .... ..... ...... ............ . ..... .........,
.... ... ... .. .............. ... . .......... ..... .. .. ........, .. .... ce
.. .. ..... .... ...... .......... ... ............. ........., ........ .. .....
...... — ............, .. .... .. ............ .... .. .... ... ......... y
...... ....... . ....., .... .... y ....... ............, ... je ..... ... . ...........
........... y ......... ..... y ...... ......... ............. . ........
....... .. ...............


......... ......... ...... .............. ......... y ........:
... .... ... ........., .. .. .... ........ ......., .. ..
... ............., .. .. .... A . . . . . . . . . ii . . ., .. ..
... . . . . . . a . . ., .. .. ... M . . a . . . . . a . . . . . . h, .. ..
.... M . . . . . . . . a . . . . h, .. .. ... M . . a . M a . . . . . . h, .. ..


<


i


Bit će od interesa, da se navede na koncu nešto statistike i iz Šumarskog odjela
Zagrebačkog Gospodarsko-šumarskog fakulteta. Počevši od godine 1919., kad ie Zagrebačka
Šumarska Akademija pretvorena u Gospodarsko-šumarski fakultet, upisivao
se u šumarski odio toga fakulteta početkom svake školske godine ovaj broj slušalaca:


God.
1919. bilo ih je upisano 129, od toga iz KRusije —
1920. 145. 1
1921. 155, »
»» 12
1922. »
»» 15(X ,, 23
1923. ,, 113, ,, 15
1924. ,, 142, ,, 34
1925. " 153, ,, 48


236