DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 39     <-- 39 -->        PDF

tivnih šuma iz njega kao polazišta i poradi njegove udaljenosti od najvažnije saobraćajne
linije Beograd—Zagreb—Ljubljana, na kojoj zapravo leži najveći dio onih
šumskih objekata, koji su za nastavu najvažniji.


Zbog svega toga bila bi prava nesreća za visoku šumarsku nastavu, ako bi se
ona centralizovala ,u Sarajevu.


Ovom zgodom ističemo, da ako već u državi treba da bude samo; jedan šumarski
fakultet, to gradu Zagrebu pripada prioritet pred ,svim drugim gradovima u državi
i to: zbog tradicije visoke šumarske nastave u Zagrebu (preko 30 godina); zbog centralnog
položaja grada Zagreba spram raznih floristički, uzgojno i gospodarski važnih,
a već uređenih šumskih objekata raznih vlasnika šuma; zbog lakšeg izdržavanja slušača
u Zagrebu, gdje ima više djačkih domova i menza, ,nego ma gdje u državi; zbog
lakoće držanja naučnih ekskurzija sa slušačima na sve strane u jednom danu, pa i u
kraćem vremenu, a to sve radi lakoće željezničkog saobraćaja iz Zagreba na sedam
raznih strana, te napokon zbog neposredne blizine znatnog broja vrlo instruktivnih
šuma samom gradu Zagrebu. Sve su naime šume u okolici Zagreba najbolje njegovane
i čuvane, te daju vrlo dobru podlogu za naučna istraživanja i zornu obuku.


Ispuštajući iz vida sve lične momente, koji su vezani uz fakultet u Zagrebu,
držimo Gospodine Ministre, da smo ovim prikazom izvršili svoju nastavničku i patriotsku
dužnost u ovom vrlo važnom .pitanju.


U Zagrebu, dne 2. marta 1929.


Prof. Dr. Gj. Nenadić v. r. Prof. Dr. A. Levaković v. r.
Prof. Dr. A. Petračić v. r. Prof. Dr. A. Ugrenović v. r. Prof. Dr. VI. Škorić v. r.


Sad dolazi akcija Beogradskog fakulteta. Argumenti toga fakulteta nešto su
drugačiji, ali jednako zanimivi.


. e o . p a ., 18. ..... 1929.
........... ......... ...... ...........-......... .........
.......
....... ......!
....... ..... ..... .. 26. ... ......, ........., ......... ..... .. ...........
........, ........ .., .. ... ..... .... .......... ......., ......, .....
....... .... ....... ......... ...... ...... .. ..........:


i. .. . ..... ......... ...... ... ....... ......... ...... .. ... ....
......... y ........ ..... ......... .... .........., .... ... je .. ......
c´a ....;
2. .. .... ......, y ...... ce ...... .. ....... ... ........., ..........,
... ........, ... . .., .. y ..... .......... .......... ......... .. ....... .
........ .... .... .... .. ....... ..... .... ........ .......;
3. .. ..... .... . ..... ...... ...... ..... ..... ... ........., ... ...
. ..... ...... ..... no .. .... ...... na ..... ...... ....... ........... ......>
., ....... .......... .... ..... ......... . ......., .. ... y .... ......, ...
ce ........, ... .. ...., .. ce .. ...... ....;
4. .. ... .... ...... .......... .... ......., .. ce ...... ...... .......
......... y ........ ..... .. ....... .... ...... ........., ....... .........
....... ... ........... .., ....... .. y ...... ........, .. ... ... .........,
....... ... ........ ......, .... ........, ... .. ........ ....... .. ..........,
.. .. .. .... ......., ... ...... .. ..... ......., ... ......... ........... ........
. .. ..... ......
231