DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 36     <-- 36 -->        PDF

jednog fakulteta za državu u Sarajevu. Ovu našu odluku saopćujemo Vama s molbom,
da nas što prije izvijestite, da li ste Vi možda već preduzeli kakovu protuakciju
povodom boravka sarajevske deputacije u Beogradu.


Ovom zgodom mi ističemo, da ako već u državi treba da bude samo jedan
šumarski fakultet, to je naše mišljenje, da za to gradu Zagrebu pripada prioritet pred
svim drugim gradovima u državi i to: zbog tradicije visoke šumarske nastave u Zagrebu
(kroz 30 godina); zbog potpune izgradnje i uređenja šumarskog fakulteta u
Zagrebu; zbog centralnog položaja grada Zagreba spram florističkih, šumsko-uzgojnih
i gospodarski već uređenih šumskih objekata raznih vlasnika šuma; zbog lakoće držanja
ekskurzija sa slušačima na sve strane u jednom danu, pa i kraće, a to sve radi
lakoće željezničkog saobraćaja iz Zagreba na 7 raznih strana, te napokon zbog neposredne
blizine šuma gradu Zagrebu.


Ispuštajući iz vida sve lične momente, koji su vezani uz fakultet Beogradski
i Zagrebački, molimo Vas, da nam javite Vaše mišljenje o toj našoj zasnovanoj akciji.


Uz drugarski pozdrav
Prof. Dr. Gj. Nenadić v. r. Prof. Dr. A. Ugrenović v. r.
Prof. Dr. A. Petračić v. r. Prof. Dr. Vladimir Škorić v. r.


Prof. Dr. A. Levaković v. r.


Nekoliko dana nakon toga imao je g. rektor Zagreb. Univerziteta da pođe službeno
u Beograd. To je ponukalo navedene profesore Zagrebačkog fakulteta, da se
požure sa svojom predstavkom na neku gg. ministre, kako bi je g. rektor mogao lično
predati i svojim autoritetom poduprijeti. Predstavka glasi:


Gospodine Ministre!
U zadnje se vrijeme opet pronose vijesti o ukidanju fakulteta. Nedavno je u
Beogradu boravila deputacija »Akcionog odbora za osnivanje šumarskog i rudarskog
fakulteta u Sarajevu«. Članovi te deputacije dali su saradniku »Vremena« o uspjehu
ove deputacije izjavu, da ta akcija pokazuje sve više uspjeha kod mjerodavnih faktora,
jer da je Sarajevo najpodesnije mjesto za sjedište šumarskog i rudarskog fakulteta.
Po dužnosti svojoj — kao profesori šumarstva — slobodni smo da Vam, Gospodine
Ministre, iznesemo nekoliko misli i predočimo podatke o spomenutom pitanju,
kako ne bi na nas pala teška osuda budućih generacija, da nismo u pravi čas prikazali
nadležnim faktorima prave potrebe šumarske nastave i tako spriječili nezgodnu akciju
za osnivanje jednog šumarskog fakulteta za cijelu državu u Sarajevu. Uvjereni smo,
Gospodine Ministre, da Vam je živa želja unapređivati naše školstvo. Mi znademo, da
Vašem nastojanju stoji pored ostalih poteškoća na putu jedna velika zapreka, a to su
današnje posleratne prilike. Uza sve to naša je nastava i u tim teškim prilikama lijepo
napredovala, a mi smo uvjereni, da će Vašoj velikoj skrbi uspjeti svim granama kulture
osigurati postepeni razvitak, pa tako i šumarskoj nastavi.
Ratne su prilike gospodarsku i financijsku snagu našega naroda napele do krajjijih
granica. Zato u sadašnjici posve vidljivo iskače gospodarski problem kao najvažniji
u državi. Treba teško uzdrmano državno kućanstvo uspostaviti na zdrave i
čvrste temelje. Te prilike nedvoumno upućuju na uzgajanje valjanog i svestrano obrazovanog
stručnog podmlatka kako u poljskom tako i u šumskom gospodarstvu —
podmlatka, koji će u svako doba biti sposoban pravilno rješavati teška pitanja državnog
gospodarskog života.
Gospodarska kultura je i u normalnim prilikama osnovka svega kulturnog razvitka,
a u današnjim prilikama ona nam je prva i najpreča naša briga. Istina, ne valja
ni na čas zaboraviti na razvitak umjetnosti i književnosti, ni na filologiju i filozofiju,


t. j . na sve ono, što se zove duševnom kulturom ili kulturom u užem smislu, no valja
znati, da sve to tek cvate na zdravom stablu gospodarske kulture. Polazeći s te spo228