DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 35     <-- 35 -->        PDF

.......... ... ......... .. .... ........., .... .... ........., .. ce ...... ........
. ........ ........... ...... ....... .. ...... ..... ... ........ ...... „.....
......." ... .. .... ....... ......, .... .... .. ....... . ... ....... .. ......
........ ...... y .... ......... ........ ............. ....., ..... . y .....
.......... .... ...... ........ .. .... .. .........., .. ce ......... ....... ..
....... .... ........., a . .... y ... ....... ......., ... je .. .... ........
...... .. .... ............, .. ..... ......... ...... y „.... .....", .....
... ..... ....... . .......


........ ............ ..... .. ....... ......., .. .......... ...... .........
. ....... na .......... ............ .... y ...... . ....... ......
y ......... . ........ .... .. .......... . .......... ......-........ y .......
......., ... .. .... .. ........ ... ...... ..............., „..........."
..... ...........


.. ......... ............ ......... ........ .... .. ........ ...........
. ........... ......... je .......... ......... .... .. .....


..... ...., ... .... ......... ...... .........., ...... ..... .. .....
........ ........., ........ ...... y ...... ....... . ...... ........., .......
....... ........ ......; ..., ....... .... ........ y ..... ........ ....., a
...... . ...... ocehaj, ... ce .... . ....., .. je ..... ....... ....... ...
....... ........... ........... .. .........


NASTAVA I NAUKA


PITANJE NAŠIH ŠUMARSKIH FAKULTETA.


U najnovije vrijeme bilo je pitanje naših šumarskih fakulteta opet na dnevnom
redu — i pred mjerodavnim krugovima i u javnosti. Ovaj puta izgledala je stvar već
ozbiljnom. Obzirom na to smatrali su predstavnici tih fakulteta, da ne mogu dalje na
sve to gledati skrštenih ruku. U obranu svojih fakulteta poduzeli su akciju i jedni
i drugi. Prvi su istupili stručni predstavnici Zagrebačkog fakulteta ovim pismom upravljenim
na pojedine Beogradske kolege.*


U Zagrebu, 26. februara 1929.


Gospodine kolego!
Unatrag duljeg vremena piše se u javnoj štampi, da neki građani grada Sarajeva
preduzimaju živu akciju, da se u Sarajevu osnuje šumarski i rudarski fakultet. Nedavno
je beogradski list »Vreme« donesao bilješke, da je u Beogradu u toj stvari
boravio neki akcioni odbor za osnivanje šumarskog i rudarskog fakulteta u Sarajevu,
te su članovi te deputacije dali za javnost izjave gg. ministara u pogledu osnivanja
šumarskog i rudarskog fakulteta u Sarajevu. Sudeći po tim izjavama saglasila su se
neka gg. ministri sa željama deputacije i u cjelosti uvažili njene razloge za osnivanje
.šumarskog i rudarskog fakulteta u Sarajevu.
Pošto ta akcija može da urodi vrlo teškim posljedicama za razvitak našeg šumarstva,
to smo odlučili, da i mi sa svoje strane preduzmemo potrebne korake protiv toga
nastojanja, da se u Sarajevu za cijelu državu osnuje šumarski fakultetu ovom presudnom
času za našu struku smatramo svojom prvom dužnosti, da putem štampeposebnim obrazloženim predstavkama usmeno iznesemo naše razloge protiv osnivanja


* Donosimo u potpunosti sva ova pisma i predstavke kronološkim redom.
227