DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 32     <-- 32 -->        PDF

2. trebljenje insekata, ma da je i skupo, spašava kulturu;
3. puni sklop podržava bolju relativnu vlagu, štiti od vjetra;
4. prilagođivanje rada potrebama narodnim, podizanje i poboljšavanje
ekonomskog stanja indirektno će spriječiti oštećivanje od ljudi;
5. postavljanje prosjeka na pogodnim mjestima i uzgoj mješovitih
sastojina čuvat će od požara. Prosjeci očišćeni od kamena, davat će
sijena i paše;
6. formu šume prilagodit ćemo potrebama staništa i potrebama naroda.
Sastojine gustog sklopa izmjenjivat će se sa prorijeđenim sastojinama
i čistinama. Guste sastojine pružat će zaštitu od vjetra i popravljati
će stanište. U rijetkim sastojinama i na čistinama naći će oskudni
kraški seljak krme za stoku.
7. Svi užici iz sastojina, podignutih na Kršu, crpe se po nahođenju
stručnjaka, imajući pred očima najstrožiju potrajnost produkcije.
LITERATURA.


1. Dr. Josi p Balen : Pošumljavanje krša resurekcijom, »Šum. List« 1927.
2.
Dr. Christos Mulopulos« Untersuchungen über den Zuwachs i t. d., »Centralblatt
f d. g. Forstwers.« 1927.
3. Dr. A. Büchler : Waldbau, II. Tübingen.
4. A. Allegretti : Rimboschimenti in Sardegna, Silva Mediterranea, 1924.
4.
P h. Bauby : Le reboisement des collines dans le département des Bouches-de-
Rhône, Silva Meditterranea, 1925.
6.
De Monchyet Reynier: Les reboisements en Cedre etc., Silva Mediterranea,
1926.
7. J. Vessely : Krš hrvatske Krajine i t. d., »Šum. List« 1877. Prevod I. Trnskoga.
8. J.
Puc i eh, Die Karstbewaldung i t. d., Trst 1900.
9. K. Rub bi a: Fünfundzwanzig Jahre Karstaufforstung in Krain, Ljubljana 1912.
10. F. H oll: Die Karstaufforstung, Sarajevo 1901.
11. S. Petrović : Zakon o pošumjenju Krasa, Zagreb 1910. (Iz »Šum. Lista«).
12. B. Kosov i ć: Pošumljenje Krasa, Zagreb 1909. (Iz »Šum. Lista«).
13. Dr. Josi p Balen : Pošumjavanje krša sjetvom, »Šum. List«, 1927.
224