DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 45     <-- 45 -->        PDF

OGLAS DRAŽBE JELOVIH STABALA.


Na temelju odobrenja drvosječnog predloga za gospodarsku godinu 1929./30. po
šumarskom referentu Velikog Župana Primorsko-Krajiške Oblasti u Karlovcu od


29. XII. 1928. broj 4049. š. o. 1928., prodavati će se kod Šumskog i dohodarstvenog
ureda u Delnicama
dne 4. aprila 1929. u 11 sati


putem javne ofertalne dražbe dio etata gosp. god. 1929./30. jelovog drva za gradu i
tvorivo.


Ponude propisno biljegovane sa taksenom markom od Din 100.— (jedne stotine),
vlastoručno potpisane, dobro zapečaćene i proviđene sa opaskom »Ponuda za dražbu
stabala dne 4. aprila 1929. god.«, imadu se predati najkasnije do 4. aprila 1929. god. u
11 sati po uredskom časovniku Šumskom i dohodarstvenom uredu u Delnicama.


U tu svrhu imadu se upotrebiti formulari za ponudu (Iskaz hrpa), koji se dobivaju
zajedno sa dražbenim uvjetima besplatno kod Šumskog i dohodarstvenog ureda
u Delnicama, kao i sve ostale informacije.


U Delnicama, dne 8. marta 1929.
Za Šumski i dohodarstveni ured:
Šumarnik: R. Bergan.


Uprava gospodarstva I šumarstva :


KRNDIJA NAŠICE, SL\VONl)A«
gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
u Zagrebu gospodarske i Šumske proizvode


Kr. prodaja baruta - Industrija oružja
BOROVNIK I VRBANIĆ
Zagreb, Jurišićevai ulica Q


Prodaja svakovrsnog oružja, municije i lovačkih potrepština


Obavlja svakovrsne popravke, koji spadaju u puškarsku struku,
kao i montiranje dalekozora


Vlastita tvornica pušaka u Borovlju (Ferlach)


Prodaja na veliko i na malo.


SSSS—I


193