DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Članovi pomagači: Herjavec Drago, Zagreb, za god. 1929. Din 50.— ; Demokidov
Emanuel, Zemun, za god. 1929. Din 50.—; Bosiljević Vladimir, za god. 1929.
Din 60.— i upis; Strineka Milan, Zagreb, za god. 1929. Din 50.— ; Šarić Božidar, Zagreb,
za god. 1929. Din 50.—; Vjatkin Igor, Zagreb, za god. 1929. Din 50.— ; Bešenić
Stjepan, Sokolovac, za god. 1927. i 1928. Din 75.—.


Od članova utemeljača: Corović Danilo, Sarajevo, Din 500.— Vi.


Pretplata za god. 1929.: Uprava posestva .lurklošter, Din 100.—; Pausini Saverio,
Sarajevo, Din 100.—; Destilacija d. d., Zagreb, Din 100.—; Gradska blagajna, Požega,
Din 100.— za god. 1928.


PROMJENE U SLUŽBI


POSTAVLJENI SU:
Cmelik Vilim, načelnik I. kat. 3. grupe Generalne Direkcije Šuma za Generalnog Direktora
Šuma u Ministarstvu Šuma i Rudnika.
Janković Đura, šum. inž. 1. kat. 6. grupe Generalne Dir. Željeznica za inspektora Generalne
Direkcije Šuma.
Teodorović Miloš, računoispitač II. kat. 1. grupe Glavne Kontrole za rač. inspektora iste
kat. i grupe kod Ministarstva Šuma i Rudnika.
Bošnjak Đuro, za adm. činovnika III. kat. 4. grupe kod Dir. šuma Slunj. Im. Općine
u Karlovcu.


UNAPREĐENI SU:
Oblak Franjo, za šum. nadinž. I. kat. 7. grupe Dir. šuma Ogulinske Im. Općine.
Roter Ivan, za šum. nadinž. I. kat. 7. grupe šumske uprave u Novom Gradu.
Sekula Stjepan, za oficijala III. kat. 3. grupe Dir. šuma Otočke Im. Opć. u Otočcu.
Hribarnik Stanko, za podšum. III. kat. 2. grupe šum. uprave u Bohinjskoj Bistrici.


PREMJEŠTENI SU:
Siter Gregor, šum. inž. I. kat. 8. grupe iz Paraćina za šefa šum. upr. u Kavadaru.
Barbarie´ Franjo, sreski šumar III. kat. 3. grupe iz Metkovića za srez. šum. referenta u


Prozor.
Rugole Josip, okruž. šumar I. kat. 6. grupe iz Prištine Dir. Šuma u Skoplje.
Nikolić Nenad, okruž. šumar I. kat. 6. grupe iz Prokuplja šum. upravi u Kruševac.
Kalinić Antun, viši šumar II. kat. 1. grupe od Gen. Direkcije šuma za šefa šum. uprave


u Prokuplje.
Batala Milan, podšum. III. kat. 3. grupe iz Turbeta srez. poglavaru u Tuzli.


OGLASI


ŠUMARSKI INŽINJER


studirao u Zagrebu, Beču i Pragu, 29 godina star, zdrav, slobodan, S. H. S. državljanin,
sa trogodišnjom praksom u svim granama šumarstva u tu-i inozemstvu, traži namještenje
u šum. privredi ili industriji. Ponude na »Sposoban« uredništvu »Šum. Lista«.


192