DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Allgemeine Forst- und Jagdzeitung. Hft. 2. 1929. — F. Kötz; Untersuchungen über
Waldtyp und Standortsbonität der Fichte im sächsischen Erzgebirge (Ispitivanja tipova
smrekove šume i bonitete tla u saskom Rudogorju). — H. Waldbauer: Die
Wechselbeziehungen zwischen Waldbau und Forsteinrichtung (Odnos uzgoja naprama
uređenje šuma). Dr. N. N.


IZ UDRUŽENJA


Rezolucije Udruženja. Uprava J. Š. U. primila je iz kabineta g. Ministra Šuma i
Rudnika ovaj dopis:


Kabinetu je čast izvestiti naslov, da je Gospodin Ministar Šuma i Rudnika primio
rezolucije Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja br.: 539, 619, 623, 624, 625, 626, 627,
712, 750/28., prihvaćene na glavnoj skupštini 8. i 9. decembra 1928. godine u Zagrebu,
i iste dostavio Generalnoj Direkciji Šuma, da se uzmu u razmatranje i postupak.


Ministra Šuma i Rudnika,,


šef kabineta:


L j u b. M a r k o v i ć, v. r.


Lijep primjer. Neki saradnici »Šumarskog Lista« ne primaju saradničkog honorara,
pa im se Uprava najljepše zahvaljuje moleći, da i drugi saradnici, kojima to dozvoljavaju
imovinske prilike, slijede taj lijepi primjer.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU FEBRUARU ZA GODINU 1929.


Od redovitih članova platiše po Din 100: Agić Oskar, Vinkovci; Belanović Sava,
Srem. Mitrovica; Berleković Stjepan, Slatina; Bulut Dane, Turbe; Bergan Rudolf, Delnice;
Balkovski Pavao, Srem. Karlovci (i upis Din 10.—); Drajić Krstivoje, Beograd;
Détela Otou, Thurn; Détela Leon, Stražišće; Drobnić Emil, Podsreda (i Din 100.—
za god. 1928.); Drnić Milan, Zagreb; Filipović Slavko, Ilok; Frković Ivan, Beograd;
Grubić Kajo, Split; Grünwald Josip, Sušak; Hekner Josip, Zagreb; Helman Matila,
Bjelovar; Hanika Ivan, Lekenik; Ivić Franjo, Varaždin; Jerbić Marijan, Bezdan;
Jelenčić Vladislav, Otok (i za II. polg. 1928. Din 50.—); Jekić Jovan, Zagreb; Jovanović
Slavko, Bilje; Krivic Edmund, Ptuj; Koprić Andrija, Ivanovo Selo; Ljubjecki
Vasilije, Devđelija; Kosonogov Pavao, Srem. Karlovci (i Din 10.— za upis); Maletić
Ljubivoje, Beograd; Mijuškovič Petar, Vozuća (i II. polg. 1928. Din 50.—); Miodragovič
Božidar, Surčin;Marčić Josip, Dubrovnik; Petronijević Slavko, Srem. Mitrovica;
Pavlić Ante, Krapina; Petrović Mihajlo, Raška; Pahernik Franjo, Vuhred; Perušić Andrija,
Ogulin; Ružić Ante, Maribor (i Din 150.— za g. 1927. i 1928.); Rustija Josip,
Ljubljana; Schcppel H., Planina (i Din 100.— za god. 1928.); Škrljac Petar, Ivanić-
Kloštar; Selak Josip, Zagreb; Schaler Koloman, Apatin; Simonović Živan, Beograd;
Terrer Adolf, Dragović; Ton Josip, Donji Miholjac; Tereščenko Stefan, Paraćin;
Zastavniković Slavko, Karlovac; Zaljesov A., Srem. Karlovci (i Din 10.— upis).


Po Din 50: Jelenčić Leopold, Šmarje, za I. polg. 1929.; Zloh Karlo, Leskovac,
za I. polg. 1929.; Žagar Bogoslav, Ljubljana, za I. polg. 1929.; Franješ Eugen, Zagreb,
za I. polg. 1929.; Mušić Alojzije, Murska Sobota, za četvrt god. 1929. Din 25.—.


Za godinu 1928.: Lasman Drago, Karlovac, Din 100.—; Lavrenčić Julije, Ljubljana,
Din 100.—; Lazarević Dragomir, Zagreb, za I. polg. Din 50.—; Mundorfer Lujo,
Banja Luka, Din 100.— i Din 10.— upis.


191