DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 35     <-- 35 -->        PDF

škole odličnu stručnu spremu, koju je ambicioznim i ispravnim službovanjem u raznim
granama šumarske djelatnosti i na svim stepenicama šumarske službe proširio obilnim
iskustvom, bio je kao predestiniran, da po izmaku rata vrši kako u Zagrebu tako i u
Beogradu najvažnije funkcije u državnoj šumarskoj administraciji.


Za vrijeme prvog boravka u Beogradu (1919. i 1920.) djelatnost njegova u
glavnom je bila u vezi sa reorganizacijom šumarstva u Hrvatskoj i Slavoniji saglasno
sa izmijenjenim prilikama. Osim toga saradivao je pri izdavanju raznih naredaba,
kojima se išlo za tim, da se što jače spriječi poratno haranje šuma u Hrvatskoj i
Slavoniji kako od strane zemljoradnika tako i od strane velikih zemljoposjednika. Ovu
djelatnost nastavio je i kao šef »povjereništva ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu«,
a po ukinuću toga povjereništva bio je neko vrijeme izašiljan od strane ministarstva
na razne stručne kontrole od većeg zamašaja kao i na ....... preispitivanja kupoprodajnih
šumar, operata većega stila u Hrvatskoj i Slavoniji. Kao činovnik ministarstva
šuma i rudnika službovao je uspješno gotovo u svim stručnim odjeljenjima toga ministarstva.
Kad su pretprošle godine u ministarstvu šuma i rudnika obrazovane bile razne
stručne komisije za preispitivanje dugoročnih ugovora i s njima skopčanih zloupotreba,
zapala je g. Čmelika važna uloga i u tim komisijama.


U društvenom saobraćaju g. je Čmelik iskren, otvoren i lojalan, pa je kao kolega
općenito obljubljen kod svih onih, koji ga pobliže poznavaiu. Njegove odlične kvalitete
i lične i stručne prirode dovele su ga nedavno na časno mjesto predsjednika jugoslovenskog
šumarskog udruženja, a sada ga je eto i gosp. ministar šuma i rudnika
postavio glavnim svojim saradnikom. Čestitamo g. Čmeliku, a čestitamo i gosp. ministru
na tako sretnom izboru.


PROSLAVA DVADESETPETGODIŠNJICE UDRUŽENJA STUDENATA ŠUMARSTVA
U ZAGREBU.


Svečani ovaj jubilej proslaviše studenti šumarskog fakulteta na dostojan način.
Oni za tu proslavu zainteresovaše ne samo sve studente fakulteta i svu gg. profesore,
nego učiniše, da je i cijela javnost putem dnevne štampe bila odlično informisana o
jedinstvenosti studenata šumarstva i o njihovoj organizaciji. Čitava ta proslava dobiva
na vrijednosti još i time, što je Udruženje Studenata Šumarstva najstarije stručno
studentsko udruženje na sveučilištu u Zagrebu, a prvo i najstarije šumarsko studentsko
udruženje na Slavenskom Jugu.


Ovu proslavu provedoše studenti sa dva velika javna nastupa medu građanstvom.
Priredbom »šumarske plesne večeri« zainteresovaše za svoje Udruženje široku javnost,
a svečanom akademijom i stručnim predavanjima na njoj svrnuše na sebe pažnju
šumara stručnjaka i drvne industrije.


Pripreme za »šumarsko plesno veče« trajale su nekoliko mjeseci. Ovo nastojanje
studenata pratila su sa simpatijom sva gg. profesori šumarskog fakulteta, te su svakom
prilikom najpripravnije davali savjete i svoju pomoć, kad god su za to bili zamoljeni.
Isto važi i za čitavu šumarsku javnost u Zagrebu i u provinciji.


Šumarsko plesno veče održalo se u Hrvatskom Glazbenom Zavodu dne 23. II.


o. g. Velike prostorije Glazbenog Zavoda bile su gotovo premalene, da prime onolik
broj nadošlih gostiju. Sve prostorije bile su tako pune, da se posjetnici već nijesu imali
kuda kretati. Zbog neprestanog pridolaženja gostiju bilo je moguće započeti program
tek oko pola 10 sati. U to vrijeme uđoše, praćeni većim brojem studenata šumarstva
i uz svirku pozdravne koračnice, rektor sveučilišta g. dr. J. Belobrk, dekan šumarskog
fakulteta g. I. Rittig, rektor ekonomske-komercijalne Visoke Škole g. dr. D. Karlović
i zastupnik g. Ministra Šuma i Rudnika direktor zagrebačke direkcije šuma g. ing. V.
Havliček. Odmah iza toga pristupilo se izvedbi programa, koji je bio vanređno biran
i oduševio je sve prisutne. Gđa Zora Benedek-Bihoy, primadona zagrebačke opere,
179
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 36     <-- 36 -->        PDF

otpjevala je Zajčev »Vir«, Konjovićevu »Pod pendžeri« i Albinijevu »Apassionata«.


O. ing. Nikola Cvejić, operni bariton, pjevao je Markovčevu »Čapljinski tatari« i Kamavalovljevu
»Moskovska zvona«. Gđica Ljudmila Radoboj, članica opere, pjevala je
Gotovčevu »Sjaj mjesece«, Niewiemiadomskovu »Sijaj proso« i Gounodovu »Proljetna
pjesma«. Izodioci programa odlično su izveli svoje točke, te su bili nagrađeni burnim
i dugotrajnim pljeskom, tako da su morali pjevati još neke stvari izvan programa.
Pošto je program bio iscrpljen, slijedio je ples. Otvorio ga je rektor g. dr. Belobrk
sa gospodom dekana šumarskog fakulteta. Dok se mladež prepustila plesu i ugodnoj
zabavi, dotle se posebni uzvanici sakupiše u manjoj dvorani, koju su studenti krasno
dekorirali uz pomoć i po uputama gđe Vesely. Medu brojnim odličnicima, koji počastiše
svojim prisustvovanjem mlade jubilarce, nalazili su se sveučilišni profesori gg. dr. Gj.
Nenadić, dr. A. Petračić, dr. L. Bosnie, dr. I. Pevalek, dr. V. Škorić, Ing. S. Flögt,
zatim gg. Šaudor A. Aleksander, ing. A. Perušić, šef ogulinske imovne općine, ing. P.
Rohr, šef šumske uprave d. d. »Krndija« Našice, pa gg. ing. R. Kolibaš, ing. P. Manojlović,
ing. Pecija Petrović, dr. V. Vučković, g. R. ...., ing. S. Madjarević, ing. V.
Köröskeny, g. I. Hekner, ing. M. Duduković, g. Mondekar i još mnogi drugi.


Uzvanike je za posebnim počasnim stolom pozdravio predsjednik udruženja g.
Ante Duić ovim govorom: »Magnifiée domine rector! Gospodo dekani i profesori!
Zapada me kao predsjednika »Udruženja Studenata Šumarstva« na sveučilištu u Zagrebu
ugodna dužnost, da Vas pozdravim. Ovim časom, kada slavimo 25-godišnjieu
našega kluba, moramo da Vama odamo prvu počast. Vi uz sve svoje velike dužnosti
niste nikad zaboravili i tu brigu i dužnost, da iz naše Altnae Matris izađe zelena garda
mladih ljudi, kojoj je povjereno najveće blago našega naroda, blago za sva njegova
pokoljenja, šume njegove. Uvijek ste imali u vidu sva ona pitanja, koja zasijecaju u
interese kluba i studenata šumarstva. Gospodo! Ovom svečanom prilikom dozvolite ml,
da se.osvrnem na značenje današnje proslave. Ja nemam namjere, da se upuštani u
historijat našega kluba niti da ističem sve tako mnogobrojne i važne momente, koji su
mnogim uspjesima kitili njegov put kroz punih 25 godina. Naglasit ću samo to, da je
rad kluba studenata šumarstva tokom ovog vremena tako značajan i velik, da se ne
da odijeliti od povijesti našeg šumarstva. Udruženje studenata šumarstva ne samo da
je već od svoga osnutka vodilo računa o potrebama studenata šumarstva, nego je ono
snažno utjecalo na povoljan razvoj svih šumarskih pitanja. Udruženje studenata šumarstva
imalo je uvijek u vidu činjenicu, da šume predstavljaju nepresušno vrelo prihoda
našega naroda i bazu za ekonomsko njegovo osnaženje, pa je nastojalo, da omogući
studentima što bolje stručno osposobljenje za vršenje zadatka, što im ga nameće život.
U času, kada stupamo na prag nove obljetnice, počet ćemo rad novim silama i junačkim
poletom. Šuma nas zove na rad. Oko nje treba da se saviju marne ruke, topla srca i
hladni razbor. Život nas zove, da izvršimo velik zadatak, da podižemo, gajimo i čuvamo
šumu, vodeći računa i o sadašnjici i o budućnosti. Kao pravi sinovi svoga naroda
pristupit ćemo radu oko šume sa najdubljom svijesti dužnosti i sa ljubavlju za narod,
kralja, domovinu i šumu.«


Na ovaj pozdravni govor g. Duića odgovorio je rektor g. dr. Belobrk rekavši
medu ostalim i ovo: »Šuma je naša najveće narodno blago! Vi ste — gospodo šumari


— ljudi, kojima narod povjerava svoje najveće blago. Čuvajte nam šumu, čuvajte
svom narodu njegovo najveće blago...!« Ujedno se zahvaljuje na lijepom dočeku,
što su mu ga priredili studenti šumarstva, te naglašuje, da će i on i sva gg. profesori
uvijek imati pred očima samo napredak svojih đaka, kojima će u budućnosti biti kao
stručnjacima povjerena najveća narodna imovina — naše šume. Nešto poslije toga
pozdravio je predsjednik zabavnog odbora g. Franjković zastupnika g. Ministra Šuma
i Rudnika g. ing. Havličeka sa nekoliko toplih riječi. Nato se izaslanik g. Ministra
zahvalio na pozdravu čestitajući mladim svečarima njihov jubilej.
180
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Buffet je bio odličan, a najveća zasluga oko njegova uređenja ide gospođe
Ceović i ...., koje su u nj uložile mnogo mara i truda. Gospođe sviju šumarskih
profesora također se rado odazvaše zamolbi studenata, te darovaše za buffet mnogo
krasnih stvari, koje donesoše studentima lijep čisti prihod. Napose valja istaknuti gđu
Pevalek, koja je na toj priredbi rado preuzela ulogu domaćice, te se mnogo trsila, da
svi uzvanici ponesu sa ove priredbe najljepše utiske. Uspjeh čitave ove priredbe bio
je naravski vanredno velik. Na molbu priređivača g. ing. J. Sokol ljubazno se primio
zadaće, da na svoju brigu preuzme pretprodaju ulaznica, te je na taj način mnogo
pomogao priređivačima.


Svečana Akademija održana je u dvorani Pučkog sveučilišta dne 24. II. o. g.
Ul i sati prije podne sastali su se studenti šumarskog fakulteta, predstavnici Jugoslov.
šumarskog udruženja iz Zagreba i provincije te brojni odlični gosti, da svojim prisustvovanjem
uzveličaju ovu proslavu i da čuju dva prigodna stručna predavanja. U
čitavoj dvorani Pučkog sveučilišta vladalo je svečano raspoloženje. Među uglednim
ličnostima nalazili su se: rektor sveučilišta g. dr. J. Belobrk, rektor ekonomskokornercijalne
visoke škole g. dr. D. Karlović, zastupnik g. ministra šuma i rudnika g.
ing. V. Havliček, dekan gospodarsko-šumarskog fakulteta g. I. Rittig, prodekan fakulteta
g. prof. dr. Oj. Nenadić, sveučilišni profesori gg. dr. A. Petračić, Ing. S. Flögl,
dr. I. Pevalek, dr. V. Škorić, dr. A. Langhoffer, dr. B. Šolaja i dr. M. Gračanin, pred^
stavnik vojske g. general Vešović, šef direkcije šuma g. ing. P. Manojlović, tajnik
Jugoslavenskog šumarskog udruženja g. dr. N. Neidhardt, direktor statističkog ureda


g. dr. R, Signjar; počasni predsjednik zagrebačke trgovačko-obrtničke komore g. Š. A.
Aleksander, te mnoga gg. inžinjeri i njihovi gosti.
Svečanu akademiju otvorio je lijepim govorom predsjednik Udruženja pozdravivši
svu gg. predstavnike civilnih i vojnih vlasti. Zatim se u kraćem govoru osvrće na
historijat Udruženja. Među ostalim govornik je istakao, da je prva gospodarskošumarska
škola na području Hrvatske i Slavonije osnovana polovicom prošloga vijeka
u Križevcima. To je bilo u vrijeme, kada je već Zagreb bio ne samo kulturni, nego i
privredni centar hrvatskoga naroda, pa je nastala potreba, da se škola prenese u
Zagreb. No političke prilike su to sprečavale. Međutim je ipak godine 1898. u Zagrebu
osnovana šumarska akademija, a godine 1904. niče i klub studenata šumarstva, koji
slavi sada 25-godišnjicu. Klub je s početka lijepo napredovao sve do god. 1914. Za
vrijeme rata rad u klubu je zastao. Po izmaku rata svi su sa oduševljenjem očekivali
bolje prilike u Kraljevini S. H. S., no i tu su se nade mladih i poletnih šumara izjalovile.
Ipak on, drži, da tome ne će biti tako uvijek, nego da će i šumarima i šumama svanuti
bolji dani i u to ime mladi šumari vedra lica i ponosna čela gledaju u budućnost. Zatim
predsjednik predlaže, da se pokrovitelju Jugoslavenskog šumarskog udruženja Njegovom
Veličanstvu Kralju uputi ovaj pozdravni brzojav:


Njegovom Veličanstvu Kralju Aleksandru Prvom


Beograd.


Vaše Veličanstvo!


Studenti šumarskog fakulteta hrvatskog sveučilišta u Zagrebu, slaveći


dvadesetpetgodišnjicu djelovanja svoga stručnog »udruženja studenata šumar


stva«, hitaju ovom svečanom prigodom da Kralju´ Srba, Hrvata i Slovenaca kao


uzvišenom pokrovitelju Jugoslavenskog šumarskog udruženja izraze svoju


mladenačku odanost i visoko poštovanje. Neka živi Njegovo Veličanstvo Kralj


Aleksandar Prvi!


Čitanje ovog brzojava popraćeno je sa ustajanjem, pljeskom i klicanjem:


Živio Kralj!


181
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Nato predsjednik predaje riječ g. ing. Andriji Perušiću, šefu ogulinske imovne


općine, jednome od prvih osnivača ovog udruženja. Oosp. Perušić u svečanoj tišini


govori o važnosti šumarstva i zadaći mladog šumara u glavnom ovako:


Riješeno je pitanje vjere, pitanje mača, imena i slobode, a sada treba bratski


rješavati pitanje dobrog hljeba, pitanje blagostanja. Tu dolazi u obzir sistematska i


konstruktivna borba oko naše kulturne obnove i jačanja kako bi se mogli održati kraj


konkurencije pametnih, jakih i bogatih, a da ne budemo od njih ovisni. Naša je država


agrarna, naša je narodna snaga polje i šuma. Šuma nam reprezentira ogromnu nacio


nalnu imovinu. Njezinu vrijednost izraziti u novcu nije lako. Ako je gledamo kao stvar


za prodaju i bez obzira na druge posredne koristi od šuma, možda bi mogli njenu


vrijednost ustanoviti sa cea 25 milijarda dinara. Vrijednost pak današnjeg godišnjeg


prihoda od šuma iznosi 5—^500 milijuna dinara, a osim toga šume zaposluju posredno


ili neposredno oko 120.000 ljudi i daju im mogućnost zarade. Narod zaradi na našim


šumama preko dvije milijarde dinara na godinu, a to predstavlja bezuvjetno jedno od


najjačih naših, vrela privrede. Od sve naše industrije naša je šumska industrija najjača.


U našoj državi imade poljoprivrednog tla 11,125.000 ha, šumskog tla 7,586.026 ha,


neproduktivnog tla 6,114.474 ha, dok je ukupna površina 24,825.500 ha. Ako šumskom


tlu pribrojimo neproduktivno tlo, koje je sposobno za šumsku kulturu, onda dolazimo,


da imade šuma i za šume sposobnog tla skoro polovicu ukupne navedene površine.


Od navedene šumske površine otpada na visoke šume 59%, srednje šume 6%, izda


načke šume 24%, šikare 11%. Prema vlasnicima šumskoga tla otpada na državu 47.7%,


na općinske šume 19%, na privatne šume 33.3%. Po vrsti drva imade listača 65%,


četinjača 14%. Ostatak otpada na razno.


Šume eksploatiraju pojedinci, mala i velika poduzeća. Velikih pilana imademo
300, malih i potočara 2300. Osim toga imademo bezbroj tvornica, koje prerađuju šumske
proizvode, dok u Sloveniji postoji i domaća kućna drvna industrija, te konačno u svim
krajevima produkcija drvenog uglja i ljekovitog bilja.


O bogatstvu naših šuma mnogo se govori, ali bilo bi ispravnije da govorimo o
velikom kompleksu, koji šume pokrivaju, dok su naše šume stvarno slabo dotjerane.
Produkcija naših šuma ne zadovoljava ni obzirom na kvantum ni obzirom na kvalitetu.
Produkcija je niska, a razloge tome treba tražiti u njihovoj iieuredenosti, u pomanjkanju
strogih zakonskih propisa, pomanjkanju prometala. Od šuma se traži mnogo, a
ne dopuštaju se nikakve investicije. Eksploatacija nije stručna, pošumljivanja se ne
vrše ili vrše u smiješnim razmjerima prema eksploataciji. Podizanje šuma zadatak je
našega šumarstva. A to podizanje dati će se postići: 1. novim pošumljivanjem na devastiranim
površinama; 2. resurekcijom šuma na devastiranim površinama; 3. što
racionalnijom eksploatacijom i propisnim pošumljivanjem sječina; 4. amelioracijorn i
njegovanjem mladih sastojina.


Predavač dalje govori o eksploataciji, koja da je danas primitivna i ekstenzivna.
Ističe važnost izgradnje prometala kao uvjet veće produkcije i dizanja cijene našim
šumama. Naglašuje dužnost države i općina, da investiraju u šume i da se zadovolje
sa manjim čistim dobitkom iz šumskih kompleksa. Dok se ne izgrade željezničke mreže
i ceste, mnoge će naše šume ostati i nadalje mrtvi kapitali. Dalje govornik nastavlja:
U našoj državi potroši se oko 12 milijuna kubnih metara drveta. Najviše troši seljak
i to oko 7 milijuna kubnih metara. Tu bi se dala načiniti uštednja racionalizacijom i
štednjom, što bi predstavljalo vrijednost od cea 70 milijuna godišnje.


Mi smo važna eksportna zemlja u pogledu izvoza drva. Svega je od godine 1920.
do 1928. izvezeno drva preko dvadeset i devet milijuna tona u vrijednosti od preko
54 milijarde dinara. Sve to u 44 strane države na svim kontinentima. Veliki su dakle
zadaci, pred kojima stoji mladi šumar, ako se želi naše šume učiniti produktivnijim,
i sačuvati ih od neracionalne eksploatacije i devastiranja.


182
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Govor g. Perušića dojmio se sviju, naročito studenata, kojima je bio namijenjen,
te je predavač nagrađen obilnim pljeskom.


Zatim predsjednik moli g. ing. Rohra, šeia šumske uprave d. d. «Krndija«, da
održi svoje predavanje »Naša šuma, šumar i šumarstvo«. Nakon uvoda, u kojem pozdravlja
slušaoce šumarstva kao buduće upravnike naših šuma, g. Rohr nastavlja:
»Mi govorimo i pišemo uvijek o tome, kako cijelu jednu trećinu naše državne teritorije
zauzimaju šume. Mi znademo iz statističkih podataka, koji nam stoje na raspolaganje,
da je Bosna s Hercegovinom naša najšumovitija pokrajina, jer šume zauzimaju
u njoj preko 52% cijele njezine teritorije. Znademo, da iza Bosne dolazi Slovenija sa
pieko 41%, Crna Gora sa 40%, Dalmacija-Hrvatska-Slavonija sa nešto preko 33%,
Srbija sa 16—20% i konačno Vojvodina sa 5%. S tim brojkama odnosno površinama
uvijek operiramo. Kod točnijeg studija tih statističkih podataka čitamo ali i to, da
cijela ta tako iskazana šumska površina nije sva faktično šumom obrasla, nego da tu
imade i neobraštenih površina, pa krševa, goleti i — šikara.


Uzev te neobrasle šumske površine u obzir, snizuje se broj kao »šuma« iskazanih
ha ovako: u Crnoj Gori i Dalmaciji za cijelih cea 75%, u Vojvodini za 40%, u
Srbiji za 35%, u Bosni za 25%, u Hrvatskoj i Slavoniji za blizu 4%, u Sloveniji za
cea 1%. Tako faktično šumom obrasla površina zauzima: u Crnoj Gori i Dalmaciji ne
30—40%, nego samo 10—18% od cijele teritorije, tako od sveukupne površine za te
pokrajine stoji faktično pod šumom samo 220.518 ha, a ne 901.115 ha. U Vojvodini ima
jedva 3% šumom obraslih površina, t. j . ona ima doduše 101.471 ha šumske površine,
nema ali više nego 59.088 ha faktične šume. U Srbiji zauzima faktično šumom obrasla
površina tek 12—14% od cijele teritorije, u Bosni i Hercegovini tek 34%, u Hrvatskoj
i Slavoniji 32%, u Sloveniji 40%. Prema tome se ljestvica šumovitosti — obzirom na
faktično šumom obraslu površinu — mijenja ovako:


Slovenija sa 40% dolazi sa drugog na prvo mjesto;


Bosna sa 34% dolazi sa prvog na drugo mjesto;


Hrvatska i Slavonija sa 32% dolazi sa četvrtog na treće mjesto;


Srbija sa 12—14% dolazi sa petog na četvrto mjesto;


Crna Gora i Dalmacija sa 10% dolazi sa trećeg na peto mjesto;


Vojvodina sa 3% ostaje na zadnjem na šestom mjestu.
Sveukupna šumska površina cijele države umanjuje se uslijed toga za poprečno
30%, tako da faktično šumom obrasla površina zauzima tek cea 21% cijelokupne državne
teritorije. Drugim riječima: od sveukupne šumske površine, koja nam je iskazana
sa 7,587.440 ha, šumom je obraslo faktično tek 5,458.149 ili okruglo 5% milijuna ha,
dakle za 2,129.291 ha manje faktičn e šume, nego se obično navada. Uvažujući
naše dosada još nesređene prilike, mi znademo, da još nismo stigli tako daleko, da
možemo da raspolažemo sa točnim statističkim materijalom. Ako su ali podaci, sa
kojima sada već raspolažemo, brem približno istiniti, onda treba da se prenemo i otresemo
pretjeranih iluzija. Treba da se trgnemo barem mi šumari, te da uočimo za vremena
i sami golu istinu; da korigirajući javno mišljenje, svedemo i sve pretjerane
kombinacije na onu mjeru, koja nam u pomanjkanju točnijih podataka pruža što veću
sigurnost pri stvaranju onih i onakovih (često i dalekosežnih) odluka, koje baziraju na
faktično šumom obraslim površinama, koje — vulgarno rečeno — treba da znače našu
aktivu. Kao pri svim kalkulacijama, naročito sa nestalnim pretpostavkama, tako je i u
našem šumarstvu bolje i sigurnije ono mjerilo, koje nam predočuje najvjerojatniji minimum
šumom obrasle površine, dakle raspoloživih aktivnih stavaka, nego ono, koje
nam pretpostavlja najvjerojatniji maksimum. Polazeći sa najvjerojatnijeg minimuma,
ne možemo nikada jako pogriješiti, barem ne na štetu naših šuma. U danom slučaju
korektura je na bolje uvijek lako provediva. Pogrješka učinjena na bazi najvjero


183
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 40     <-- 40 -->        PDF

zaliha. Zahvatiti cijelom šakom u puni džep, to nije nikakova umjetnost. Ali voditi brigu


o tome, da se taj džep nikada ne isprazni, drugo je pitanje i važniji problem, pogotovo
kada se znade, da u tom džepu mor a biti uvije k barem toliko, koliko je potrebno,
da namirimo sami svoje vlastite potrebe kod kuće. To je jedan imperativ , s koji m
se mor a računati . Sve, pa i najradikalnije parole o najjačem »potenciranju proizvodnje
« u skladu su sa tim načelom samo u toliko, u koliko bi se odnosile faktično na
što intenzivniju proizvodnju novih zaliha, nikako ali one ne bi smjele da se izbacuju u
smjeru najjačega iskorištavanja starih naših sastojina. Takovim naopakim forsiranjem
mogli bismo za volju »iskorištavanja bolje konjunkture« ili »spašavanja prirasta, koji
je u opadanju«, nategnuti i previše »žice, na kojima sviram©«.
Da li se kod nas sijeku u istinu samo za sječu dozrele šume, to je pitanje, u koje
ući ne dozvoljava ni prostor ni vrijeme. Znademo ali, da je šumi na relativnom šumskom
tlu zaprijetila opasna forsa, a pod raznim formalnim razlozima — i pitanje je, da li ne
leži neka prekomjernost užitka u tome faktu. Teoretski možemo čak i pristati na takovu
prekomjernost u pitanju šuma na relativnom tlu — da li je to i u praksi dovoljno
opravdano? Generalno rečeno, opravdano je takovo shvaćanje tek u toliko,, u koliko
postoji zato socijalno jači razlog, nego je pitanje očuvanja onih odličnih šumskih sastojina
i površina, koje su već tu. Dok ali znademo, da u državi imademo još mnogo za
poljoprivrednu kulturu rasploživih, a toj kulturi još neprivedenih površina, tako dugo
su svi mogući socijalno-ekonomski motivi orientirani u smjeru održanja šume, pa makar
i na relativnom tlu. Okolica, koja najednom ostaje bez šume, zapada nenadano u —
njoj dosada još nepoznate, nove socijalno-ekonomske brige, koje u pravilu bivaju kud
i kamo veće i jače nego forsiranom sječom nastala korist.


Toliko o užitku! Što ali čitamo o pošumljavanju? 0 pošumljavanju čitamo razmjerno
vrlo malo. Tek po katkad koju vijest, a i ta, kakogod se možda i čini u prvi mah
lijepa, kod točnije analize ne može da zadovolji. Tretirajuć pitanje pošumljenja treba u
glavnom da razlučimo dva momenta. Jedan se odnosi na pitanje pošumljenja redovitih
sječina, a drugi na pitanje pošumljenja površina, koje još nisu šumom obrasle. Nemarno
na žalost nikakovih podataka po pitanju pošumljenja redovitih sječina. Ali jedan posve
šablonski račun može ipak da nam predvede pred oči važnost toga pitanja, barem u
formi, kako bi to trebalo da bude. Uzmimo za podlogu našu godišnju potrebu od 12—15
milijuna m3 drveta. Za ovoliku količinu drveta uzmimo, da nam je potrebna godišnja
sječna površina od 40—50.000 ha, od koje neka se 50% može oploditi i naravnim putem,
dok ćemo drugu polovicu morati da pomladimo umjetnim načinom. Već uz tu pretpostavku
morali bismo si osigurati godišnje 5—6 milijuna dinara za pomlađivanje tih redovitih
sječina. Ne računam tu na ostale potrebne uzgojne troškove. O tome se na žalost
nigdje ne čita ništa. Želimo ali pretpostaviti, obzirom na današnje svečano jubilarno
raspoloženje, da ide sve u redu. Za ostale površine, imenito pak za kras, stoji ali stvar
drugačije. Tek u posljednje vrijeme zapažen je nešto življi interes po tome pitanju.
Čitamo naime, da je za Hrvatsko Primorje, Dalmaciju, Hercegovinu i Crnu Goru u
zadnje vrijeme »u 65 rasadnjaka uzgojeno nekih 20,000.000 sadnica«. Da vidimo!


Kako u navedenim oblastima imademo oko 1,300.000 ha krasa, to će samo za te
oblasti trebati, uz pretpostavku, da će svak e godine izaći iz ovih rasadnjaka 20,000.000
dobrih sadnica, ništa manje ni više nego 325 do 650 godina vremena, da pređemo cijelu
tu površinu sa sadnicama — već prema tome, da li ćemo trebati 5, ., 7, 8, 9 ili J0
hiljada sadnica po ha. Pored toga moraju se dakako uvijek sve sadnice i dobro primiti,
kako ne bismo morali sadnju na jednoj te istoj površini ponoviti. Tako bismo godišnje
mogli pomladiti 4000—2000 ha, i to uz trošak (uzev današnje prilike u obzir) od recimo
samo 3000 dinara po 1 ha, što bi za cijelu godišnj u presadnju iziskivalo trošak od
12, odnosno . milijuna dinara — već prema tome, koliko ha bismo posadili. Uzev
današnje valutarne prilike za podlogu i uzev, da . istinu imademo oko 3,033.000 ha


186
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 41     <-- 41 -->        PDF

krša u državi, odgovarala bi tome radu današnja vrijednost od cea 10 milijardi dinara.
Sveukupni troškovi našeg pošumljivanja odgovarali bi dakle godišnje u najmanju ruku
vrijednosti od 12—18 milijuna dinara. Razumije se — osim troškova za njegu, uzgoj i
čuvanje tih mladih kultura, pak kada bismo i zbilja mogli sa 3000 dinara obaviti posao
po ha. Međutim čitamo, da upućeni stručni krugovi računaju i sa 3500—4000 dinara
po ha. Te cifre imadu za nas danas teoretsku važnost. Ja ih navodim iz razloga, da si
važnost i t o g a pitanja uzmognemo i brojčano što bolje fiksirati, kako bismo cijeli
taj, naš problem upoznali ne samo sa lica nego i sa naličja. Razumije se samo po sebi,
da mi šumari ne želimo, da nam naš kras ostane još vjekovima gol, već želimo, da ga
u puno kraćem vremenu pomognemo opet privesti kulturi. Potrebni za to novac imadu
nam dati u prvom redu naše šume. Ili drugim riječima: novac dobiven iz naših šuma
neka se u prvom redu upotrebi za pošumljivanje bezšumskih površina. Kolik šumarski,
kolik ekonomski, finansijski i socijalni problem leži u tom pitanju! Izvedbom tih radova
osigurala bi se gotovo trajna zarada i omogućio život onome elementu, koji uvijek, a
eto baš i ove zime, najviše stradava od gladi i od zime (ili ispravnije rečeno: od besposlice),
dok bi se državi kao cjelini stvorili novi izvori prihoda i vratio za investicije
posuđeni novac. Pa kada to znademo, zar je moguće da ovakova jednostavna logika,
ovako sveta istina kroz punih 10 godina nije mogla da dođe do pune svoje važnosti?
Ali gordijski čvor je presječen — i ako Bog da, riječ dobivaju šumari!


Preuzimajući tu odličnu ulogu, nadamo se, da će se njihova riječ ne samo čuti,
nego i slušati. Oprobani i očeličeni u desetgodišnjoj samozataji i samoprijegoru, oni će
u situaciji, koja ih je oslobodila od nesnosnog i ubitačnog pritiska i upliva sa nezvane
strane, dati svome uvjerenju i svome znanju, svome iskustvu i oduševljenju iskrenog
oduška. Željni konstruktivnog, stvaralačkog rada oni će uložiti sve svoje sile u smjeru
što bržega i što stvarnijega sređivanja teško iskušane im struke. Prema ranije izloženom
općem stanju prevladavati će u sjevernim krajevima države posao redovitog šumarenja
sa svim svojim nuancama od osnivanja novih sastojina, njihova uzgajanja i njegovanja
do posječe i prodaje, sa svim potrebama uredajnih radova. U južnim će prevladavati
radovi oko pošumljivanja golih i šumom neobraslih površina, te izvedba tehničkih i
taksacionih predradnja, koje su potrebne za osnutak dobrih gospodarskih osnova i uređenje
šuma. Na osvitku toga novoga doba vjerujemo, da će se uvažiti još jedna —
i to vrlo važna pretpostavka svakome valjanom radu, a gdje se je pod uplivom raznih
nešumarskih utjecaja mnogo griješilo. To je pitanje stručno-personalne politike. Ako
je igdje, a ono je svakako u šumarstvu potrebit neki konzervativizam, jer je takova bit
šumarstva, pa valja s tim računati, jednako kako se volens-nolens moramo pokoriti i
zahtjevima šume u pogledu vremena. Ako je u običnom poljskom gospodarstvu moguće
u razmjerno kratkom vremenu dokumentovati uspjeh ili neuspjeh, to je u šumarstvu
nemoguće. Zato, ako se od šumara zahtijeva rad, taj se može i smije opravdano
zahtijevati samo onda, ako mu se dade i prilike, da nešto učini i ujedno da dokaže,
kako je ono, što je učinio (i kako je učinio), ispravno i dobro.


Potrebno je stoga, da se osigura neka stalnost svakom šumarskom stručnjaku,
osobito onom na terrainu, kako bi on mogao, da — upoznavši objekat i njegove potrebe
— razvije sve svoje individualne sposobnosti, razumije se u granicama općih
zakonskih propisa, do potpunog izražaja i po kvaliteti i po kvantiteti. Česta prebacivanja
i selenja iz jednoga mjesta u drugo ne stvaraju osjećaja stalnosti. Znade se iz
prakse, od kolike je to važnosti, jer samo tako moguće je razviti i onaj najsnažniji
osjećaj u određivanju svoje vlastite vrijednosti i odgovornosti, bez kojeg nema za inteligenta
potrebne samosvijesti ni samostalnosti. Samo tako je moguće uspostaviti i onaj
intimni kontakt, koji treba da veže cijelu individualnost šumara uz objekat, koji je
povjeren njegovoj upravi i pažnji. Jače garancije od te nema.


187
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Revue des Eaux et Forets, No 1. 1929. — Voyage d´études en Tchécoslovaquie
(Naučno putovanje kroz Čehoslovačku). — Salvador: Simples notes sur les forets
ariégeoises (Bilješke o pirinejskim šumama departementa Ariege). — Perrin: Le
centenaire de l´Ecole forestiere suédoise (Stogodišnjica švedske šumarske škole).


Annales de la station fédérale de recherches forestieres (Suisse). Tome XV. 1.
(1929.) — E. Hess: Le sol et la foret (Tlo i šuma. Pedološke studije šumskih tla). —


H. Burger: Physikalische Eigenschaften von Wald- und Freilandböden (Fizikalna
svojstva tla). — H. Badoux: Le pin Weymouth en Suisse (Borovac u Švicarskoj).
L´Alpe. Nr. 3. 1929. — M. Gortani: Il convegno di Udine del Club Alpino Italiano
ed il problema forestale Italiano (Sastanak alpinskog kluba u Udinama i problem
šumarstva u Italiji). — Dr. Capitani: Considerazioni sul I. Concorso autocarri a combustibili
nazionali (Razmatranja o prvome natjecanju automobila na drvni ugalj). —


F. Luzzatto: II pensiero di Melchiore Gioia in materia di boschi e di legislazione
forestale (Misli Melhiora Gioia o šumi i šum. zakonodavstvu). — Dr. Passavalli:
Sulle disinfezioni contro la maladie epidemiche nei vivai forestali (O odbrani od epidemičke
bolesti u šum. vrtu). — Dr. D. Crivellari: Vendita del legname a corpo o a
misura (Prodaja na panju ili po mjeri?) — Dr. F. Divisi: Rendiamo ai colli l´ambra
perduta (Vratimo brežuljcima izgubljenu hladovinu).
Lesnickâ Prâce. Čislo 2. 1929. — Ing. .1. Opletal: Obsah, smer a metody lesnického
studia na vysoké škole (Opseg, direktiva i metode šum. studija na visokoj
školi). — Dr. S. Wilde: Zakladni rysy oekologického rozdeleni lesni plohy (Temeljne
crte ekološke podjele šuma). — K. Texel: Duležitost vysky pro určeni hmoty porostu
(Važnost visina po procjenu sastojine). — A. Freud]; Prispevek k definitivnim rozrešeni
otâzky ziskavani lesniho osiva (Prilog delinitivnom riješenju pitanja dobave
šum. sjemena).


Forstwissenschaftliches Centralblatt. Hft. 3. 1929. — K. Escherich: Das Vorkommen
forstschädlicher Insekten in Bayern (Insekti, šumske štetočinje i njihovo
rasprostranjenje u Bavarskoj). — A. Nčmec: Beiträge zur Kenntnis der chemischen
Vorgänge bei der Humuszersetzung im Walde (Prilozi poznavanju kemijskih procesa
pri rastvaranju humusa u šumi). — Hft. 4. — M. Tkatschenko: Die Abräuinung der
Holzschläge, ihre Beziehung zur Naturverjüngung und ihre Abhängigkeit v. den Waldund
Standortsverhältnissen (Čišćenje sječina, odnos čišćenja prema prirodnom pomlađivanju
i ovisnost o sastojinskim i stojbinskim odnošajima). — A. Nčmec: Beiträge
zur... (Nastavak. Vidi Hft. 3.). — Der Forstkodex der Russischen Sozial. Föderativen
Sowjet-Republik (Zakon o šumama u U. S. S. R. zajedno sa promjenama i dopunama
do 1. maja 1928.).


Tharandter Forstliches Jahrbuch. 1929. Hft. 2. — Zierau: Erfahrungen bei der
Buchendestillation (Iskustva kod destilacije bukovine). — Möller; Die Entstehung des
Landschaftbildes des sächsischen Waldes durch die sächsische Forstwirtschaft (Izgled
saske šume djelovanjem šumarstva).


Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen. No. 2. 1929. — M. Rikli: Erste Studie
der Walderneuerung nach Waldbränden (Studija obnove šume poslije šum. požara).


— H. Burger: Wald und Wasserhaushalt (Šuma i oticanje oborinske vode). — M.
Petitmermet: Die Entvölkerung der Gebirgsgegenden (Raseljavanje gorskih predjela).
— H. Knuchel: Die Weymouthsföhre in der Schweiz (Borovac u Švicarskoj).
Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen. Hft. 2. 1929. — H. Wense: Fichtenwachstum
auf alten Feld- und Waldböden der sächsischen Staatsforsten (Rast smreke na starim
poljskim i šum. tlima u saskim državnim šumama). — Dr. Martin: Anwendung der
geschichtlichen Methode auf die Forstwirtschaft (Primjena historijske metode na šum.
gospodarstvo). — Dr. H. Voss: Die Nitrifikation im Lichte der Bodenverhältnisse
im Walde (Nitrifikacija i odnosi tla u šumi).


190
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Allgemeine Forst- und Jagdzeitung. Hft. 2. 1929. — F. Kötz; Untersuchungen über
Waldtyp und Standortsbonität der Fichte im sächsischen Erzgebirge (Ispitivanja tipova
smrekove šume i bonitete tla u saskom Rudogorju). — H. Waldbauer: Die
Wechselbeziehungen zwischen Waldbau und Forsteinrichtung (Odnos uzgoja naprama
uređenje šuma). Dr. N. N.


IZ UDRUŽENJA


Rezolucije Udruženja. Uprava J. Š. U. primila je iz kabineta g. Ministra Šuma i
Rudnika ovaj dopis:


Kabinetu je čast izvestiti naslov, da je Gospodin Ministar Šuma i Rudnika primio
rezolucije Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja br.: 539, 619, 623, 624, 625, 626, 627,
712, 750/28., prihvaćene na glavnoj skupštini 8. i 9. decembra 1928. godine u Zagrebu,
i iste dostavio Generalnoj Direkciji Šuma, da se uzmu u razmatranje i postupak.


Ministra Šuma i Rudnika,,


šef kabineta:


L j u b. M a r k o v i ć, v. r.


Lijep primjer. Neki saradnici »Šumarskog Lista« ne primaju saradničkog honorara,
pa im se Uprava najljepše zahvaljuje moleći, da i drugi saradnici, kojima to dozvoljavaju
imovinske prilike, slijede taj lijepi primjer.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU FEBRUARU ZA GODINU 1929.


Od redovitih članova platiše po Din 100: Agić Oskar, Vinkovci; Belanović Sava,
Srem. Mitrovica; Berleković Stjepan, Slatina; Bulut Dane, Turbe; Bergan Rudolf, Delnice;
Balkovski Pavao, Srem. Karlovci (i upis Din 10.—); Drajić Krstivoje, Beograd;
Détela Otou, Thurn; Détela Leon, Stražišće; Drobnić Emil, Podsreda (i Din 100.—
za god. 1928.); Drnić Milan, Zagreb; Filipović Slavko, Ilok; Frković Ivan, Beograd;
Grubić Kajo, Split; Grünwald Josip, Sušak; Hekner Josip, Zagreb; Helman Matila,
Bjelovar; Hanika Ivan, Lekenik; Ivić Franjo, Varaždin; Jerbić Marijan, Bezdan;
Jelenčić Vladislav, Otok (i za II. polg. 1928. Din 50.—); Jekić Jovan, Zagreb; Jovanović
Slavko, Bilje; Krivic Edmund, Ptuj; Koprić Andrija, Ivanovo Selo; Ljubjecki
Vasilije, Devđelija; Kosonogov Pavao, Srem. Karlovci (i Din 10.— za upis); Maletić
Ljubivoje, Beograd; Mijuškovič Petar, Vozuća (i II. polg. 1928. Din 50.—); Miodragovič
Božidar, Surčin;Marčić Josip, Dubrovnik; Petronijević Slavko, Srem. Mitrovica;
Pavlić Ante, Krapina; Petrović Mihajlo, Raška; Pahernik Franjo, Vuhred; Perušić Andrija,
Ogulin; Ružić Ante, Maribor (i Din 150.— za g. 1927. i 1928.); Rustija Josip,
Ljubljana; Schcppel H., Planina (i Din 100.— za god. 1928.); Škrljac Petar, Ivanić-
Kloštar; Selak Josip, Zagreb; Schaler Koloman, Apatin; Simonović Živan, Beograd;
Terrer Adolf, Dragović; Ton Josip, Donji Miholjac; Tereščenko Stefan, Paraćin;
Zastavniković Slavko, Karlovac; Zaljesov A., Srem. Karlovci (i Din 10.— upis).


Po Din 50: Jelenčić Leopold, Šmarje, za I. polg. 1929.; Zloh Karlo, Leskovac,
za I. polg. 1929.; Žagar Bogoslav, Ljubljana, za I. polg. 1929.; Franješ Eugen, Zagreb,
za I. polg. 1929.; Mušić Alojzije, Murska Sobota, za četvrt god. 1929. Din 25.—.


Za godinu 1928.: Lasman Drago, Karlovac, Din 100.—; Lavrenčić Julije, Ljubljana,
Din 100.—; Lazarević Dragomir, Zagreb, za I. polg. Din 50.—; Mundorfer Lujo,
Banja Luka, Din 100.— i Din 10.— upis.


191